UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja na temat zmian w systemie ochrony danych osobowych, 14.09.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-09-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-16 11:09:39
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-16 11:55:19

Omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, poświęcona była konferencja zorganizowana 14 września w Lublinie.

 

Od 25 maja 2018 r. zasady przetwarzania danych osobowych będzie regulowało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zastąpi ono dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele zmian w systemie ochrony danych osobowych.

Ich omówieniu poświęcona była konferencja „Ochrona danych osobowych w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Stan aktualny i przyszłe rozwiązania” zorganizowana 14 września 2016 r. w Lublinie przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą.

Wykład wprowadzający, omawiający kierunki zmian, wygłosił minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

„Odkrywanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli nowe unijne ramy prawne ochrony danych osobowych w praktyce” to z kolei temat wystąpienia Pawła Makowskiego, zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO.

O roli ABI-ego, a przyszłego inspektora ochrony danych, jako gwaranta właściwego przetwarzania danych osobowych mówiła zaś Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych GIODO.

Konferencję, w której uczestniczyło ponad 100 osób, zakończył panel dyskusyjny

Ostatnie aktualności