UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 15.09.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-09-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-20 08:09:38
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-20 10:01:51

Wyzwaniom, przed jakim stoi administracja publiczna w obliczu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, poświęcona była konferencja zorganizowana w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Otworzył ją wojewoda lubelski, profesor Przemysław Czarnek, zaś wykład wprowadzający, przedstawiający kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wygłosił minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wskazywał, że nowe przepisy zaczną być bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018 r. i w sposób istotny zmienią zasady przetwarzania danych osobowych. Zaznaczał, iż już teraz warto się z nimi zapoznać i rozpocząć przygotowania do właściwego ich wdrożenia.

Bardziej szczegółowo nowe unijne ramy prawne ochrony danych osobowych omówił Paweł Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO.

Natomiast rolę dzisiejszego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a przyszłego inspektora ochrony danych, jako gwaranta właściwego przetwarzania danych osobowych przedstawiła Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODO.

W Konferencji, która odbyła się 15 września 2016 r. Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, uczestniczyło 240 osób. Wśród nich byli m.in. urzędnicy administracji zespolonej z województwa lubelskiego, przedstawiciele lubelskich uczelni, prawnicy, urzędnicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2016-09-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-20 08:55:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-09-20 09:01:19

Ostatnie aktualności