UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

O reformie ochrony danych na konferencji dla sektora bankowego, 27.09.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-09-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-29 13:09:47
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-09-29 15:13:43

Omówieniu zmian, jakie w sektorze bankowym nastąpią z chwilą rozpoczęcia stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, poświęcony był wykład ekspercki przedstawiciela GIODO.

Został on wygłoszony przez Monikę Krasińską, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO podczas konferencji pt.: „Nowe oblicze bankowości – wykorzystanie technologii, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych”, która odbyła się 27 września 2016 r. w Warszawie.

Podkreślała ona, że zmiany technologiczne i postępująca globalizacja wymuszają zmianę podejścia administratorów danych do ochrony przetwarzanych danych osobowych. Jak mówiła, zmiana ta nabiera szczególnego znaczenia w obliczu przetwarzania danych osobowych przez instytucje zaufania publicznego, jakimi są banki.

Zaznaczała, że istotny wpływ na te kwestie będzie miało unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które od 25 maja 2018 r. będzie stosowane bezpośrednio bez konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego, a które przyniesie rewolucyjne wręcz zmiany.

Dalszą część swojego wystąpienia dyrektor Krasińska poświęciła omówieniu tych nowych, zawartych w rozporządzeniu zasad, które będą miały najistotniejszy wpływ na funkcjonowanie sektora finansowego, w tym takich jak:

    • identyfikacja ryzyk w procesie przetwarzania danych osobowych biometrycznych w świetle nowej definicji danych biometrycznych,
    • ocena wpływu planowanych przedsięwzięć technologicznych i organizacyjnych na ochronę prywatności i ochronę danych osobowych, co rodzi konieczność przeglądu dotychczasowych regulacji prawnych w sektorze bankowym,
    • nowe uprawnienia GIODO w procesie oceny sposobu przetwarzania danych osobowych przez banki.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji finansowych i sektora bankowego, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych, ekspertów bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, a także przedstawicieli jednostek administracji publicznej oraz służb odpowiedzialnych za zapobieganie przestępczości. Jej organizatorem była firma SuccessPoint.

Ostatnie aktualności