UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO na sesji naukowej „Człowiek w cyberprzestrzeni”, 11.10.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-10-11
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-10-12 10:10:26
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-13 12:11:54

O tym, czym jest cyberprzestrzeń i jak kształtować jej bezpieczeństwo, dyskutowali uczestnicy sesji naukowej „Człowiek w cyberprzestrzeni”.

Została ona zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy, Szkołę Nauk Ścisłych oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Zainaugurowała nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych „Człowiek w cyberprzestrzeni” uruchamianych na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni.

Występująca na uroczystości otwarcia dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wskazywała, że cyberprzestrzeń jest nie tylko płaszczyzną wymiany informacji, komunikacji czy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ale także obszarem, w którym może dochodzić do nadużyć, a nawet przestępstw. – Dlatego nie możemy zapominać, że zarówno twórcą nowych rozwiązań i technologii, jak i ich odbiorcą jest człowiek, którego prawa powinny być jak najlepiej zabezpieczone – mówiła. Zaznaczała, że m.in. z tego powodu konieczne jest tworzenie nowych zawodów, które będą w stanie zarówno korzystać z dobrodziejstw cyberprzestrzeni, jak i chronić użytkowników przed zagrożeniami, które mogą się w niej pojawiać.

Wskazywała, że pomocne w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa może być prawo do ochrony danych osobowych, z jednej strony regulujące dozwolone działania podmiotów, które pozyskują i wykorzystują dane osobowe, a z drugiej chroniące prawa osób, których dane te dotyczą.

Dr Edyta Bielak-Jomaa podkreślała, że obecnie znajdujemy się w okresie szczególnym, jakim jest przyjęcie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, które unifikują zasady ich przetwarzania oraz wzmacniają nasze prawa. Zaznaczała, że upowszechnianie wiedzy na ten temat jest jednym z wyzwań stojących przed GIODO, a pomocna w tym działaniu jest współpraca ze szkołami wyższymi. – GIODO zawarł już ponad 20 porozumień o współpracy z uczelniami z całej Polski – mówiła. – Dzięki takim działaniom możemy promować wiedzę o ochronie danych osobowych wśród pracowników naukowych oraz studentów, którzy w najbliższym czasie wejdą na rynek pracy – dodała.

Sesja naukowa była ponadto okazją do omówienia takich zagadnień związanych z cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem, jak m.in.:

  • tworzenie jednolitego rynku cyfrowego w kontekście rozporządzenia eIDAS oraz jednolitego prawa konsumenckiego,
  • zarządzanie w erze cyfrowej,
  • analityka big data jako instrument zmiany społecznej, politycznej i gospodarczej czy
  • wyzwania związane z informatyzacją sądownictwa.

Więcej informacji na temat konferencji dostępnych jest na stronie internetowej UKSW pod adresem: http://wpia.uksw.edu.pl/node/6689.

Ostatnie aktualności