UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

O reformie ochrony danych na europejskim kongresie dla przedsiębiorców, 12.10.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-10-12
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-10-14 12:10:31
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-10-14 15:32:20

Podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zastępca GIODO przedstawił główne założenia europejskiej reformy ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie to jeden z tematów poruszanych podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który od 10 do 12 października 2016 r. obradował w Katowicach. Złożyło się niego kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji tematycznych. W jednej z nich, zatytułowanej „Jak zadbać o bezpieczeństwo biznesu?”, uczestniczył minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Odbywająca się 12 października 2016 r. sesja była okazją do omówienia takich m.in. zagadnień, jak:

    • ekspansja polskiego biznesu w niespokojnych warunkach geopolitycznych,
    • korzyści z wymiany doświadczeń związanych z cyberprzestępczością w ramach organizacji branżowych,
    • starzejąca się infrastruktura a nowe technologie przetwarzania informacji – monitoring, funkcjonowanie poczty elektronicznej i korzystanie z sieci Internet,
    • złośliwe oprogramowania, wirusy oraz ataki hakerów – czy to jedyne zagrożenia jakich obawiają się przedsiębiorcy z sektora MŚP? Ubezpieczenia od cyberzagrożeń.

Tematem wystąpienia ministra Andrzeja Lewińskiego była zaś europejska reforma ochrony danych osobowych i jej konsekwencje dla sektora biznesu. Zastępca GIODO przedstawił główne założenia nowego systemu ochrony danych osobowych ustanowionego przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Wskazywał, że choć zacznie być ono stosowane od maja 2018 r., to już dziś trzeba przygotowywać się do jego wdrożenia, gdyż skala nadchodzących zmian jest bardzo duża, a ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw - istotny.

Podkreślał, że rozporządzenie, wprowadzając liczne nowe rozwiązania, jak np. prawo do przenoszenia danych, obowiązek prowadzenia rejestru czynności (operacji) przetwarzania danych osobowych czy nowy sposób dopełniania obowiązku informacyjnego, ciężar odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem przenosi na administratorów danych. Zaznaczał, że na tych z nich, którzy nie będą przestrzegać obowiązującego prawa, GIODO będzie mógł nałożyć wysokie kary finansowe. – Świadomość, że za niewłaściwe przetwarzanie danych można zapłacić bardzo wysoką karę będzie mobilizowała do większej dbałości o nie i myślę, że to rozwiązanie dobrze się sprawdzi – powiedział minister Lewiński.

W kongresie wzięło udział około 6 tysięcy osób z kraju i zagranicy, w tym ministrowie, ambasadorzy, konsulowie, eksperci, samorządowcy, przedstawiciele środowiska naukowego i liczne grono przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia są dostępne na poświęconej mu stronie internetowej http://ekmsp.eu.

Ostatnie aktualności