UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Minister Andrzej Lewiński uhonorowany „Pierścieniem Patrioty”, 9.11.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-11-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-11-15 14:11:54
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:34:30

Nagrodę tę minister Lewiński otrzymał m.in. w uznaniu za ponad 10-letnią działalność na rzecz ochrony prywatności i danych osobowych na stanowisku zastępcy GIODO.

 

„Pierścień Patrioty” to unikatowy sygnet, którym Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego będzie wyróżniać osoby, dla których szczególnie ważne są wartości patriotyczne, a ich praca w znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju kraju i budowy jego pozytywnego wizerunku.

Na Pierścieniu umieszczony jest łaciński napis „Amor patriae nostra” – „Kocham nasz kraj”. Każdy z sygnetów ma swój numer seryjny oraz certyfikat. O jego przyznaniu decyduje wyłącznie Zarząd SWBN.

W tym roku „Pierścienie Patrioty” wręczono po raz pierwszy. Uhonorowano nimi: byłego wicepremiera Janusza Steinhoffa, gen. Stanisława Woźniaka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Minister Lewiński otrzymał „Pierścień Patrioty” w uznaniu za ponad 10-letnią aktywną działalność na rzecz ochrony prywatności i danych osobowych na stanowisku zastępcy GIODO, a także za swoje wcześniejsze dokonania, w tym m.in. zainicjowanie zawarcia porozumienia między Stronnictwem Demokratycznym a NSZZ Solidarność w sprawie utworzenia koalicji, w wyniku której doszło do powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz za pracę w Ministerstwach Rynku Wewnętrznego i Przemysłu i Handlu jako pełnomocnik do spraw przekształceń handlu, a także doradca w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Istotny wpływ na przyznanie wyróżnienia miała też działalność ministra Lewińskiego na rzecz Kaszub, m.in. w charakterze komentatora „Gazety Kaszubskiej” oraz promotora wielkich synów tej Ziemi, przede wszystkim twórcy Hymnu Polskiego Józefa Wybickiego. Minister Lewiński jest bowiem inicjatorem utworzenia Fundacji im Józefa Wybickiego na rzecz obrony godności i prywatności człowieka.

Uroczystość wręczenia Pierścieni, która odbyła się 9 listopada 2016 r. w Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, połączona była z oficjalnym otwarciem wystawy pt. „Malarstwo inspirowane patriotyzmem”.

Ostatnie aktualności