UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ruszył cykl konferencji o prawach dziecka w obszarach społecznych, 15.11.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-11-16
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-11-16 11:11:31
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-11-16 11:32:20

Zainaugurowała go konferencja Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek oświatowych”.

Rzecznik Praw Dziecka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zainaugurowali cykl ogólnopolskich konferencji naukowych, które poświęcone będą prawom dziecka w obszarach społecznych.

Tematyka pierwszej z nich, zorganizowanej 15 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odnosiła się do kwestii praw dziecka w rodzinie, a także w placówkach oświatowych.

- Podczas cyklu konferencji chcemy zwracać uwagę na prawa dziecka w różnych obszarach społecznych, dlatego ich uczestnikami mogą być pracownicy wielu różnych instytucji, które pracują dla dzieci lub z dziećmi. Wierzę, że formuła spotkania, ale przede wszystkim merytoryczna wiedza przekazywana przez wybitnych ekspertów wzbogaci ich warsztat codziennej pracy – mówił podczas otwarcia spotkania Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w swoim wystąpieniu podkreślała, jak ważne jest to, że w dyskusji poświęconej prawom dzieci, coraz częściej dostrzega się aspekt prywatności najmłodszych, zarówno w kontekście ich prawa do ochrony danych osobowych w cyfrowym świecie, jak i w aspekcie poszanowania tego prawa w codziennej działalności placówek oświatowych.

Zwracała przy tym uwagę na fakt, że nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które zacznie być bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018 r., przewiduje, iż do kwestii ochrony danych osobowych dzieci należy podchodzić w sposób szczególny.

Dzieci mogą być mniej świadome ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i przysługujących im praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zaznaczała dr Edyta Bielak-Jomaa, podkreślając, jak ważna jest treść kierowanych do nich komunikatów - przede wszystkim ich klarowność i zrozumiałość.

Wspominała też o potrzebie i znaczeniu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz rozumienia tych zjawisk. Jako przykład takich działań prowadzonych przez GIODO, a skierowanych do placówek oświatowych, wskazała ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”, którego VII już edycja ruszyła pod koniec października 2016 r.

Szczegółowo kwestie związane z prywatnością i ochroną danych osobowych dzieci omówili podczas sesji plenarnej eksperci z Biura GIODO.

Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO, podczas wykładu pt. „Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dzieci w działalności placówek oświatowych”, przedstawiła rolę szkoły jako administratora danych osobowych. Omówiła przepisy prawa regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, a ponadto na konkretnych przykładach wskazywała, jak należy je stosować. Poruszyła takie m.in. praktyczne zagadnienia, jak: publikacja wizerunku ucznia, wdrożenie monitoringu wizyjnego w szkołach, prowadzenie szkolnej strony internetowej czy e-dziennika.

Natomiast tematem wystąpienia Piotra Drobka, zastępcy dyrektora w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej była „Prywatność dziecka w cyfrowym świecie”.

W konferencji, która skierowana była do wszystkich zainteresowanych tematyką praw dziecka, przede wszystkim zaś do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych, instytucji dbających o dobro rodziny, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników naukowych i studentów, uczestniczyło około 150 osób.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-11-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-11-16 11:39:16
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-11-16 11:42:43

Ostatnie aktualności