UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Nagroda GIODO za najlepszą prezentację w sesji Młodych Mistrzów informatyki, 12.12.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-12-16
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-12-16 10:12:52
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:34:18

W Ministerstwie Cyfryzacji 12 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Młodym Mistrzom informatyki, wygłaszającym prezentacje na XXII Forum Teleinformatyki.

Forum Teleinformatyki to najważniejsze spotkanie przedstawicieli administracji publicznej oraz środowiska naukowego i biznesowego zajmującego się prawnymi, ekonomicznymi i technicznymi aspektami informatyzacji administracji publicznej oraz rozwojem polskiego rynku teleinformatycznego.

Od kilku lat stałym punktem programu jest sesja Forum Młodych Mistrzów, której celem jest popularyzacja w środowisku młodych naukowców ekonomicznych i prawnych zagadnień teleinformatyki w administracji publicznej. Udział w niej umożliwia studentom i młodym naukowcom zaprezentowanie efektów swych badań naukowych i działań praktycznych szerokiemu gronu specjalistów informatyków i menadżerów sektora publicznego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), biorąc pod uwagę, iż Forum przyczynia się do pobudzenia aktywności i kreatywności młodych ludzi, obejmuje nad nim patronat, przyznając nagrodę za najlepszą prezentację z zakresu ochrony danych osobowych przedstawioną podczas Forum.

W 2016 r. otrzymała ją Elżbieta Niezgódka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za pracę pt. „Profilowanie w oparciu o dane osobowe pochodzące z publicznych rejestrów medycznych. Analiza prawna z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych”. W imieniu GIODO wręczył ją Paweł Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO.

Ponadto nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech innych kategoriach:

    • „Najlepsza merytorycznie prezentacja” (nagroda Rady Programowej Forum Teleinformatyki),
    • „Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej” (nagroda Ministerstwa Cyfryzacji),
    • „Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja” (nagroda Polskiej Akademii Nauk).

Kolejna edycja „Forum Młodych Mistrzów” odbędzie się podczas XXIII Forum Teleinformatyki, które jest zaplanowane w dniach 28-29 września 2017 r.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Kinga Rokoszewska 2016-12-16
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-12-16 10:31:40
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-12-16 11:02:27

Ostatnie aktualności