UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Opinia 2/2016 dotycząca publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości w sektorze publicznym (WP239)
W dniu 8 czerwca 2016 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjeła Opinię 2/2016 dotyczącą publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości w sektorze publicznym.

Ostatnie aktualności