UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO zaprasza pedagogów do dyskusji, 20.02.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-21
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-21 13:02:06
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-21 13:13:08

GIODO chce poznać opinie nauczycieli, od ilu lat dzieci powinny móc samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które od 25 maja 2018 r. będzie bezpośrednio obowiązywało w polskim porządku prawnym, stanowi, że osoby powyżej 16 lat mogą same wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, tj. m.in. portali społecznościowych czy gier on-line. Nie pozwala zaś, by samodzielnie udzielały jej osoby młodsze. Ich zgodę muszą zaaprobować rodzice albo opiekunowie prawni, chyba że sami udzielą jej w imieniu swoich podopiecznych. Rozporządzenie przewiduje, że w przepisach krajowych można obniżyć wiek, od którego dzieci będą mogły samodzielnie podejmować takie decyzje, lecz nie niżej niż do lat 13.

W związku z tym, iż prace nad przygotowaniem takich krajowych przepisów są właśnie w toku, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka, zainicjował konsultacje w tej sprawie. Rozpoczęło je seminarium eksperckie pt. „Zgoda dziecka na przetwarzanie danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych które odbyło się 9 lutego 2017 r.

Obecnie GIODO zwrócił się o wyrażenie opinii w tej sprawie przez nauczycieli. Środowisko to ma bowiem odpowiednią wiedzę, tak potrzebną przy ustalaniu, kiedy można uznać, że dzieci będą rozumiały kierowane do nich komunikaty informacyjne i wyrażając zgodę na wykorzystywanie ich danych, będą świadome, na co się godzą.

Stanowiska podmiotów zaangażowanych w ochronę praw dzieci oraz instytucji edukacyjnych są niezwykle potrzebne w obliczu toczących się prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych” - napisała dr Edyta Bielak- Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w liście przesłanym do szkół uczestniczących w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”, zapraszając ich przedstawicieli do udziału w tych konsultacjach.

Ostatnie aktualności