UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Patronaty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-11-14
Wprowadził‚ informację: Dorota Malinowska 2016-11-30 14:11:27
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-11-14 11:05:37

 

 1. III Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni". Organizator: Wydział Dowodzenia i Operacyi Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Gdynia, 23-24 listpada 2017 r.
 2. VI edycja Konwentu Ochrony Danych Osobowych i Informacji. w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. Organizator: ForSafe Sp. z o.o oraz Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, Łódź, 17 listopada 2017 r.
 3. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”. Organizatorzy: Centrum Naukowo Badawcze Obrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Józefów, 26 października 2017 r.
 4. Zjazd Forum Uczelni Technicznych WROCLOVE 2017. Organizatorzy: Forum Uczelni Technicznych oraz Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 25-29 października 2017 r.
 5. III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017 „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Organizator: Europejskie Centrum Biznesu. Siedlce, 19-20 października 2017 r.
 6. II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji. Organizator Redakcja IT w Administracji. Jastrzębia Góra, 11-13 października 2017 r.
 7. Sesja „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji Państwa” towarzysząca XXIII Forum Teleinformatyki  pt. „Infrastruktura informacyjna Państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”. GIODO patronem Nagrody za Najlepszą prezentację z zakresu ochrony danych osobowych podczas Forum Młodych Mistrzów. Miedzeszyn, 28-29.09.2017 r.
 8. Konferencja „Unijna reforma ochrony danych osobowych – RODO/GDPR – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców”. Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 22 września 2017 r.
 9. IV edycja Konferencji „Security Case Study 2017”. Organizator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Warszawa, 13-14 września 2017 r.
 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych członkiem Komitetu Honorowego Obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2017 r. Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 11. GIODO patronem Studiów Podyplomowych pt. „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie” uruchomionych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 12. GIODO partnerem kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa”, zainicjowanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.
 13. 20. edycja Międzynarodowej Konferencji "Business Information Systems – BIS 2017". Organizator: Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań, 28-30 czerwca 2017 r.
 14. XI Forum IAB 2017, 7-8 czerwca 2017 r., Multikino Złote Tarasy Warszawa, organizator IAB Polska

 15. Konferencja "Bezpieczeństwo w sieci = Bezpieczny biznes", organizator: Pracodawcy Pomorza oraz Pomorski Klaster ICT Interizon. Gdańsk, 7 czerwca 2017 r.
 16. IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Reforma zamówień publicznych nt. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 29 maja 2017 r.
 17. Konferencja "Prawa Nowych Technologii w obliczu Ochrony Praw Człowieka". Organizator: Koło Naukowe Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 26 maja 2017 r.
 18. BIG DATA: Think Big Congress organizowany w ramach FutureTechCongress. Organizator: MM Conferences S.A. Warszawa, 24-25 maja 2017 r.
 19. Konferencja pt. „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym”. Organizator: Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Warszawa, 17 maja 2017 r.
 20. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Kiedy uczeń chroni i strzeże, nikt mu danych nie zabierze”, organizowana w ramach VII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Organizator: Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna oraz Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu. Elbląg, 17 maja 2017 r.
 21. Konferencja pt. "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji - bezpieczeństwo cyfrowe w dzisiejszej szkole". Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Microsoft Sp. z o.o. Warszawa, 11 maja 2017 r.
 22. Konferencja ,,Legal Innovation, czyli nowe technologie w praktyce prawniczej'', Organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, CBKE, Adwokatura Polska, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Wrocław, 21-22.04.2017 r.
 23. I Pomorska Konferencja Ochrony Danych Osobowych – Służba Zdrowia. Organizator: Informacje Bezpieczne Jaszewski, Kawczyńska, Piasecki s.c. Gdańsk, 20-21 kwietnia 2017 r.
 24. GIODO patronem cyklu webinariów pt. „Forum Ochrony Danych Osobowych” poświęconym wyzwaniom związanym z wejściem w życie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych - RODO. Organizator: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.
 25. RIBA FORUM. Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji. Organizator: Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska. Warszawa, 6-7 kwietnia 2017 r.
 26. Konferencja pt. „ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018”. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Warszawa, 4-5.04.2017 r.
 27. Forum Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Organizator: Redakcja Kwartalnika „ABI EXPERT”. Sobienie Szlacheckie k/Warszawy, 3-4 kwietnia 2017 r.
 28. 2. Forum ECONSEC 2017 pt. „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń”. Organizator: Europejskie Centrum Biznesu.  Warszawa, 16 marca 2017 r.
 29. Konferencja Naukowa pt. "Własność intelektualna w działalności gospodarczej”. Organizator: Wydział Prawa i Administracji UMCS. Lublin, 10 marca 2017 r.
 30. Inauguracyjne Spotkanie IAPP w Polsce - KnowledgeNET Chapter Warsaw. Organizatorzy: International Association of Privacy Professionals oraz CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki Sp. kom. Warszawa, 28 lutego 2017 r.
 31. I Wałbrzyska Konferencja ochrony danych osobowych - w drodze po nowe wyzwania. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. Wałbrzych, 24 lutego 2017 r.
 32. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych”. Organizatorzy: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 3 lutego 2017 r.
 33. GIODO objął patronatem Ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz bezpieczeństwa w sieci w ramach której zostaną przygotowane 2 spoty reklamowe promujące ideę ochrony danych osobowych. Spoty będą wyświetlane w szkołach oraz na ekranach miejskich w następujących miastach: Gliwice, Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Opole, Bydgoszcz, Gdańsk. Organizator: Śląska Sieć Metropolitarna Sp. z o.o. Warszawa, 28 stycznia 2017 r.
 34. Konferencja pt. "Wykonywanie nowej funkcji ABI - drugi rok doświadczeń" z okazji Dnia ABI. Organizatorzy: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 26 stycznia 2017 r.
 35. Seminarium tematyczne pt. „Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR) – aspekty prawne i technologiczne". Organizator: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Warszawa, 16 stycznia 2017 r.

 

Ostatnie aktualności