UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
DOLiS-023-182/17 - Uwagi GIODO z 4 maja 2017 r. do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Uwagi GIODO z 4 maja 2017 r. do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Ostatnie aktualności