UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Zarejestrowani Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji z mocy prawa powinni stać się Inspektorami Ochrony Danych
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji zarejestrowani w ogólnokrajowym rejestrze przed 25 maja 2018 r. z mocy prawa powinni stać się Inspektorami Ochrony Danych.
Uwagi GIODO do projektu nowych przepisów o ochronie danych osobowych
Do przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji projektów: ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych GIODO zgłosił ponad 140 stron uwag.

Ostatnie aktualności