UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Zarejestrowani Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji z mocy prawa powinni stać się Inspektorami Ochrony Danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-01-26
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-01-26 15:01:32
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-01-30 10:40:18

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji zarejestrowani w ogólnokrajowym rejestrze przed 25 maja 2018 r. z mocy prawa powinni stać się Inspektorami Ochrony Danych.

W opinii GIODO jednym z przepisów, które powinny się znaleźć w nowej ustawie ochronie danych osobowych w związku z koniecznością wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest przepis przejściowy, zgodnie z którym ABI zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze administratorów bezpieczeństwa informacji staliby się z mocy prawa inspektorami ochrony danych osobowych.

Takie rozwiązanie uzasadnione jest faktem, że obecny status i kompetencje administratorów bezpieczeństwa informacji, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., miał na celu przygotowanie tej grupy osób do wymogów określonych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, jak również związaną z tym postępującą profesjonalizacją osób pełniących tę funkcję.

W ocenie GIODO powyższe rozwiązanie spowoduje, że administratorzy bezpieczeństwa informacji, którzy spełnili wszystkie obecnie wymagane kryteria, aby pełnić swoją funkcję, będą mogli dalej ją pełnić bez konieczności podejmowania w tym zakresie przez administratorów danych dodatkowych formalnych czynności.

Ostatnie aktualności