UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 7. Zabezpieczenia

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-05
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-05 15:06:13
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-06-06 13:43:25

Każdy administrator danych zobowiązany jest do tego, by dane osobowe przetwarzał z poszanowaniem podstawowych zasad. W kontekście nadchodzących zmian szczególną uwagę warto zwrócić na zasadę integralności i poufności.

Rozporządzenie definiuje ją tak: „Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych”.

W ogólnym rozporządzeniu nie znajdziemy jednak szczegółowych wskazówek, jakie środki organizacyjne i techniczne wdrożyć. Zapraszamy więc do lektury kolejnej już części wyjaśnień do naszego sprawdzianu gotowości - tym razem o zabezpieczaniu danych osobowych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-05
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-05 16:24:34
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-06-05 16:24:51

Ostatnie aktualności