UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 14. Inspektor ochrony danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-06-14 14:06:50
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-06-14 16:34:51

Inspektor ochrony danych to ekspert powoływany przez administratora danych dla wspierania go w procesie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – inaczej niż jest obecnie – przewiduje sytuacje, kiedy wyznaczenie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe, np. kiedy administrator danych jest organem lub podmiotem publicznym lub gdy główna działalność administratora polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych wrażliwych.

W analizie tego, czy od 25 maja 2018 r. nie będziesz zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych, pomocne będą Ci wskazówki GIODO i Grupy Roboczej Art. 29 zawarte w Wytycznych WP 243.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-14 16:34:29
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-06-14 16:34:44

Ostatnie aktualności