UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 16. Powierzenie danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-06-20 15:06:18
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-06-20 16:34:30

Jeśli administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, musi dbać o to, by nie stracić nad nimi kontroli.

Powierzenie danych powinno być regulowane umową lub innym instrumentem prawnym, określającym przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cele przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą. Ta umowa lub inny instrument prawny powinny również uwzględniać konkretne zadania i obowiązki podmiotu przetwarzającego w kontekście planowanego przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą.

W kolejnej części przygotowanego przez GIODO „Sprawdzianu gotowości” do stosowania postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych piszemy też o tym, że w stosunku do obecnych regulacji niezwykle ważną zmianą jest to, że na podmiocie przetwarzającym spoczywają bardzo podobne obowiązki jak na administratorze danych.

Zapraszamy zatem, by się z nimi zapoznać.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-20 16:34:14
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-06-20 16:34:24

Ostatnie aktualności