UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Kolejne konsultacje dokumentów dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-12-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-12-15 09:12:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2018-01-16 12:36:52

GIODO zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag dotyczących kolejnych Wytycznych i dokumentów przygotowanych przez unijnych rzeczników ochrony danych w związku z RODO.

Dokumenty te Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych przyjęła podczas 113. posiedzenia plenarnego odbywającego się 28 i 29 listopada 2017 r. Są to:

  • (zaktualizowany) Dokument dotyczący adekwatności (WP254),
  • (zaktualizowany) Dokument roboczy ustanawiający tabelę zawierającą elementy i zasady, które muszą znaleźć się w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów (WP256),
  • (zaktualizowany) Dokument roboczy ustanawiający tabelę zawierającą elementy i zasady, które muszą znaleźć się w wiążących regułach korporacyjnych dla przetwarzających (WP257),
  • Wytyczne dotyczące zgody na mocy Rozporządzenia 2016/679 (WP259),
  • Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy Rozporządzenia 2016/679 (WP260).

Ze względu na istotę zagadnień poruszonych w tych dokumentach Grupa Robocza Art. 29 prowadzi obecnie społeczne konsultacje i zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag co do treści tych materiałów.

Uwagi do dokumentów dotyczących adekwatności (WP254), wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów (WP256) i wiążących reguł korporacyjnych dla przetwarzających (WP257) można przesyłać w języku angielskim do 17 stycznia 2018 r. na adresy JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu oraz presidenceg29@cnil.fr, do wiadomości GIODO na adres desiwm@giodo.gov.pl.

Uwagi dokumentów do dokumentów dotyczących zgody (WP259) i przejrzystości (WP260) można przesyłać w języku angielskim do 23 stycznia 2018 r. również na wyżej wskazane adresy.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są pod na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w tej debacie.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-12-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-12-15 09:50:25
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-12-15 09:52:02
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-12-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-12-15 09:50:25
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-12-15 09:52:02
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-12-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-12-15 09:50:25
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-12-15 09:52:02
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-12-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-12-15 09:50:26
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-12-19 11:38:49
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-12-15
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-12-15 09:50:25
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-12-19 11:38:49

Ostatnie aktualności