UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Komisja Europejska zabiega o jak najlepsze przygotowanie do stosowania RODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek - Druś 2018-01-26
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2018-01-26 10:01:24
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2018-01-26 10:44:33

Na 4 miesiące przed rozpoczęciem stosowania w całej Unii Europejskiej rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Komisja Europejska apeluje o jak najlepsze wykorzystanie czasu pozostałego do wdrożenia nowych regulacji. Sama udostępnia pomocne w tym wytyczne i internetowe narzędzia.

Komisja Europejska (KE) informuje, że przygotowania do rozpoczęcia stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w poszczególnych państwach członkowskich postępują w różnym tempie. Wskazuje, że dotąd tylko dwa państwa przyjęły już stosowne przepisy krajowe. Dlatego apeluje o przyspieszenie prac w tym zakresie. Podkreśla również, że państwa członkowskie powinny też zadbać o zapewnienie krajowym organom nadzoru (czyli w Polsce GIODO) niezbędnych funduszy i kadr, by w ten m.in. sposób zagwarantować ich niezależność i skuteczność działania.

Z kolei dla ułatwienia przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, prac przygotowawczych do RODO, KE udostępniła wytyczne, które mają ułatwić nie tylko zrozumienie istoty reformy, ale sprawne stosowanie nowych przepisów oraz instrumentów i mechanizmów, które one wprowadzają.

Komisja Europejska uruchomiła również nową stronę internetową przeznaczoną dla małych i średnich firm oraz dla obywateli, których dane osobowe są przetwarzane.

W zakładce dla przedsiębiorców znalazły się informacje np. o podstawach prawnych uprawniających do przetwarzania danych czy głównych zasadach, jakich należy przestrzegać, zbierając i wykorzystując dane osobowe. Są też wyjaśnienia związane z dopełnianiem obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą. Przedsiębiorcy mogą tam znaleźć również informacje o tym, jak stosować regulacje związane z prawem do bycia zapomnianym lub na temat tego, czy zawsze muszą usuwać dane osoby na jej żądanie. Odpowiedzi na te i inne pytania uzupełnione są przykładami, które lepiej pozwalają zrozumieć poszczególne zagadnienia.

Z kolei w części dla obywateli znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące przysługujących im praw, m.in. prawa dostępu do danych, prawa żądania zaprzestania przetwarzania danych bądź ich usunięcia.

Komisja Europejska przedstawiła także zadania, jakie krajowe organy ochrony danych i krajowe organy administracji muszą jeszcze, w jej opinii, wykonać.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Ostatnie aktualności