UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wskazówki i narzędzia pomocne w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-09
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-05-09 11:05:11
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2018-05-15 14:29:58

Specjalna aplikacja ułatwiająca dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych to kolejna po Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 i poradniku GIODO pomoc dla administratorów zobowiązanych do realizacji tego obowiązku.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zobowiązuje administratorów (art. 35), by wówczas, gdy dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, dokonywali oceny skutków dla ochrony danych.

Pomocne w realizacji tego nowego obowiązku są nie tylko Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (link do https://giodo.gov.pl/pl/1520344/10393), ale też przygotowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dwuczęściowy poradnik poświęcony temu, jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku. W drugiej jego części, zatytułowanej „Jak stosować podejście oparte na ryzyku?” (link do https://giodo.gov.pl/pl/1520282/10294), przedstawione zostały kolejne możliwe etapy działań podejmowanych w celu przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka oraz szczegółowej oceny ryzyka, czyli tzw. oceny skutków dla ochrony danych.

Istotną pomocą w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych jest również opracowane przez francuski organ ochrony danych osobowych narzędzie. Jest ono dostępne na stronie tego organu (https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assesment) w kilku wersjach językowych. Polskie tłumaczenie zaproponowane przez niezależną osobę, zostało doprecyzowane i zatwierdzone przez GIODO. Narzędzie dedykowane systemowi operacyjnemu Windows bezpośrednio można pobrać pod tym linkiem.

 

 

 

 

Ostatnie aktualności