UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Cykl konsultacji w sprawie wytycznych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgozata Kałużyńska-Jasak 2017-01-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-01-24 14:01:50
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-03-03 14:55:43

GIODO, chcąc poznać potrzeby i opinie różnych środowisk na temat reformy przepisów o ochronie danych osobowych, zainicjował specjalne konsultacje w tej sprawie.

Rozpoczęcie stosowania – od 25 maja 2018 r. – przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oznacza rewolucję. Ten akt prawny nakłada bowiem na administratorów danych wiele nowych obowiązków.

Żeby ułatwić im ich wypełnienie, a jednocześnie pozwolić lepiej przygotować się do stosowania nowych regulacji, polski organ ochrony danych wspólnie z innymi europejskimi rzecznikami skupionymi w Grupie Roboczej Art. 29, pracuje nad zestawem wytycznych dotyczących konkretnych rozwiązań i instrumentów ogólnego rozporządzenia.

Powstały już 3 takie dokumenty:

      • Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych,
      • Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych oraz
      • Wytyczne dotyczące wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub przetwarzającego

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) udostępnił je na swojej stronie internetowej (www.giodo.gov.pl) – zarówno w języku angielskim, jak i polskim – rozpoczynając w ten sposób prowadzenie konsultacji społecznych mających na celu jak najdokładniejsze poznanie potrzeb i opinii różnych środowisk w tej sprawie.

Zgłoszenia do GIODO

GIODO do konsultacji i zgłaszania uwag na temat przyjętych przez Grupę Roboczą Art. 29 wytycznych zaprosił wszystkie zainteresowane podmioty. Mogą one przesyłać swoje opinie (w języku angielskim) najpóźniej do 26 stycznia 2017 r. na adres desiwm@giodo.gov.pl.

Specjalny panel dla ABI

Dodatkowo przedstawienie uwag w sprawie wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych będzie możliwe podczas odbywającej się 26 stycznia 2017 r. w Warszawie konferencji ,,Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń” organizowanej przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej pod patronatem GIODO. W części III tego wydarzenia zaplanowano bowiem specjalną dyskusję na ten temat.

Webinarium dla członków organizacji branżowych

Z kolei 1 lutego 2017 r. odbędzie się – zorganizowane dzięki wsparciu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji – webinarium w sprawie Wytycznych dotyczących prawa do przenoszenia danych. Do uczestnictwa w nim GIODO zaprosił podmioty zrzeszone w: Związku Banków Polskich, Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Izbie Gospodarki Elektronicznej. Z uwagi na specyfikę i zakres działalności firm z tych sektorów, Generalnemu Inspektorowi w sposób szczególny zależy na poznaniu ich opinii i uwag w sprawie prawa do przenoszenia danych wprowadzonego przepisami rozporządzenia.

Wykorzystanie

Wszystkie zebrane uwagi GIODO przekaże do wiadomości Grupy Roboczej Artykułu 29.

Ponadto mogą one okazać się pomocne także w pracach nad dostosowaniem polskich przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności