UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konsultacje GIODO ze środowiskiem ABI, 20.02.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-20 15:02:02
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-20 16:03:01

Skonsultowaniu procedur postępowania przed GIODO poświęcone było spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia ABI.

Z inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych (GIODO) 20 lutego 2017 r. w Biurze GIODO odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z kształtem przepisów, których przyjęcie jest konieczne przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przedstawili na nim swoje uwagi do wstępnych propozycji GIODO w zakresie procedur postępowania przed organem ochrony danych.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim dwóch zaproponowanych przez GIODO rozwiązań, tj.:

      • uwzględnienia informacji przekazywanych przez inspektorów ochrony danych jako dowodu w postępowaniu prowadzonym przed GIODO (art. 15) oraz
        • przyjęcia przepisu przejściowego zakładającego, by ABI zarejestrowani w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym rejestrze z mocy prawa stali się inspektorami ochrony danych (art. 45).

Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów w tych kwestiach. GIODO, pracując nad kolejną wersją propozycji przepisów proceduralnych, z pewnością weźmie pod uwagę przedstawione przez Stowarzyszenie ABI opinie.

Powyższe wydarzenie wpisało się w cykl szerokich konsultacji prowadzonych przez GIODO w związku z przygotowywaniem się do rozpoczęcia stosowania rozporządzenia.

Ostatnie aktualności