UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konsultacje Wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-04-25
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-25 11:04:25
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-05-17 11:58:01

GIODO zaprasza do zgłaszania uwag do kolejnych wskazówek unijnych organów nadzorczych dotyczących właściwego stosowania przepisów rozporządzenia o ochronie danych.

Na początku kwietnia 2017 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjęła kolejne Wytyczne dla administratorów danych. Wytyczne to dokumenty zawierające konkretne wskazówki i przykłady zastosowania instrumentów prawnych przewidzianych przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które będą stosowane od 25 maja 2018 r.

Żeby ułatwić administratorom danych w Polsce wypełnienie nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia, a jednocześnie umożliwić im lepsze przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, polski organ ochrony danych wspólnie z innymi europejskimi rzecznikami skupionymi w Grupie Roboczej Art. 29, zaprezentował już i poddał konsultacjom Wytyczne dotyczące takich zagadnień, jak prawo do przenoszenia danych, wyznaczanie inspektora ochrony danych oraz ustalanie wiodącego organu nadzorczego.

Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych to kolejny tego typu dokument, który poddawany jest publicznej ocenie.

W jaki sposób przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?

Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych są jednym z bardziej wyczekiwanych dokumentów Grupy Roboczej Art. 29. Ocena skutków dla ochrony danych – mimo że nie jest zupełnie nowym mechanizmem w systemie ochrony danych (czego przykładem są chociażby zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie oceny wpływu na prywatność systemów inteligentnego opomiarowania smart grid) – stanowi bardzo duże wyzwanie dla administratorów danych oraz organów nadzorczych. Jest bowiem jednym z kluczowych elementów zapewniania zgodności z przepisami rozporządzenia, a jego realizacja wymaga bardzo wnikliwej analizy wszystkich procesów przetwarzania danych u danego administratora, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z tym przetwarzaniem.

Żeby lepiej zrozumieć, na czym polega ocena skutków dla ochrony danych, jaki jest cel dokonywania takiej analizy i jak ją właściwie przeprowadzić, zachęcamy do lektury załączonych Wytycznych. W dokumencie tym znajdą Państwo m.in. okoliczności, które uzasadniają przeprowadzenie oceny skutków, metodologię przeprowadzenia takiej oceny czy też praktyczne przykłady zastosowania tego instrumentu.

Prośba o uwagi

Podobnie jak ostatnio, serdecznie zapraszamy do przesyłania komentarzy i wniosków dotyczących tego dokumentu. Chcemy, by finalna wersja Wytycznych była możliwie wyczerpująca i uwzględniała wiedzę oraz – gdy to możliwe – oczekiwania administratorów danych. Generalny Inspektor czeka więc na uwagi wszystkich zainteresowanych podmiotów do 19 maja 2017 r. Opinie w języku angielskim prosimy przesyłać na adres desiwm@giodo.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wszystkie nadesłane opinie i uwagi zostaną podsumowane i przedstawione na stronie internetowej Biura GIODO.

Zaproszenie na webinarium

Zapraszamy również do udziału w webinarium poświęconym temu zagadnieniu, które we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji zostanie zorganizowane 19 maja 2017 r. Szczegóły dostępne tutaj.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-04-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-25 11:39:53
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-05-17 11:58:01

Ostatnie aktualności