UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Samorządy adwokatów i radców prawnych o dopuszczalności jednoczesnego wykonywania zawodu i pełnienia funkcji IOD

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-04-13
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-04-13 12:04:47
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-04-13 12:50:33

GIODO wystąpił do samorządu radców prawnych i samorządu adwokatów z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości wykonywania tych zawodów i jednoczesnego pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora ochrony danych. Wskazał, że opinia samorządów w tej sprawie będzie istotną pomocą dla wszystkich podmiotów przygotowujących się obecnie do stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów RODO i będzie odpowiedzią na wiele wątpliwości, które były sygnalizowane Generalnemu Inspektorowi.

     W opinii Naczelnej Rady Adwokackiej wykonywanie zawodu adwokata nie wyklucza jednoczesnego pełnienia funkcji inspektora ochrony danych (IOD) bowiem przepisy RODO gwarantują IOD niezależność, co jest również podstawą wykonywania zawodu adwokata. W przypadku inspektora ochrony danych niezależność gwarantują mu podległość najwyższemu kierownictwu danego podmiotu, zakaz wydawania IOD instrukcji oraz zakaz zwolnienia z powodu wykonywania przez niego czynności przewidzianych przepisami.

Krajowa Rada Radców Prawnych przekazała opinię, zgodnie z którą wykonywanie zadań IOD/ABI nie może być kwalifikowane jako podkategoria pojęcia świadczenia pomocy prawnej, chociaż te obszary mają pewne wspólne zakresy. Radcy prawni, jako profesjonaliści w zakresie świadczenia pomocy prawnej, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji wymaganych dla wykonywania zadań IOD, mogą podejmować się pełnienia tej funkcji, choć zaznaczyć należy, że rzetelne wykonywanie zadań IOD może wymagać znacznej ilości czasu. Ponadto ze względu na określone ryzyka związane z konfliktem interesów, w szczególności związane z potencjalnym  naruszeniem zasad etyki zawodowej oraz rozbieżnymi charakterystykami funkcji radcy prawnego oraz IOD, rekomenduje się niełączenie wykonywania tych ról w ramach jednego podmiotu (administratora danych/klienta).

     Generalny Inspektor dziękuje samorządom za przekazanie stanowisk zawierających cenne zalecenia i wskazówki, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do zapoznania się z treścią wystąpień GIODO i przedstawionych przez samorządy stanowisk.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO 2018-01-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-04-13 12:40:10
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-04-13 12:42:00
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Anisa Gnacikowska 2018-03-16
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-04-13 12:42:12
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-04-13 12:45:46
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO 2018-01-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-04-13 12:46:06
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-04-13 12:46:59
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Leszek Korczak 2018-04-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-04-13 14:47:05
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-04-13 14:47:40

Ostatnie aktualności