UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Na Akademii Leona Koźmińskiego o szacowaniu ryzyka dla prywatności osób, 9 czerwca 2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-02
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-02 13:06:55
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-06-07 12:33:42

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Metodyka oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych". Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2017 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Sala Senatu - budynek D, sala D-202).

Celem konferencji jest analiza przepisów prawa europejskiego w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Umiejętność właściwego szacowania ryzyka dla praw i wolności osób, których dane dotyczą to jedno z największych wyzwań dla administratorów danych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Mamy nadzieję, że wobec bogatego zakres przedmiotowego konferencji - obejmujący m.in. zagadnienie uwzględniania prywatności w fazie projektowania systemów przetwarzania danych czy też odpowiedzialności prawnej za naruszenia ochrony danych - spotkanie będzie ważnym głosem w dyskusji nad przygotowaniem do wdrożenia ogólnego rozporządzenia.

Spotkanie kierowane jest m.in. do administratorów bezpieczeństwa informacji, przedstawicieli organów administracji publicznej, reprezentantów środowisk naukowych, akademickich, biznesowych oraz studentów. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do REJESTRACJI na stronie Akademii Leona Koźmińskiego.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-08
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-06-08 14:00:35
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-06-08 14:00:54

Ostatnie aktualności