UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia w świetle zmian prawa UE”, 3.07.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-07-03
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-07-03 13:07:32
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-07-04 11:07:05

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dniu 3 lipca br. wziął udział w konferencji zorganizowanej w Białymstoku przez Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewodę Podlaskiego. Tematem wydarzenia była dyskusja na temat zmian jakie wprowadza reforma ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Maciej Bogdan Olesiński, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku, Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Pani dr Edyta Bielak Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, która również przedstawiła podstawowe założenia reformy prawa ochrony danych osobowych w UE. Natomiast Rektor Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński zaprezentował rolę uczelni wyższych w edukacji w zakresie ochrony danych osobowych wobec aktualnych wyzwań.

System ochrony danych osobowych w Polsce w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wybrane problemy dotyczące ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia w świetle obecnych i przyszłych przepisów prawa zaprezentowali zebranym słuchaczom przedstawiciele Biura GIODO: Pan Piotr Drobek, Z-ca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Pani Weronika Kowalik, Z-ca dyrektora w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg.

Ostatnie aktualności