UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Eksperci GIODO przeszkolili już ponad 1000 ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek - Druś 2017-09-12
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-09-12 12:09:37
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-09-13 09:51:14

W Warszawie 12 września 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), tym razem z sektora bankowego.

Uczestniczyło w nim ponad 200 osób pełniących tę funkcję i była to już szósta taka grupa reprezentująca konkretną branżę, której eksperci z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przybliżali istotę unijnej reformy w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Tym razem, by szkolenie w jak największym stopniu odpowiadało oczekiwaniom uczestników, umożliwiono im zgłoszenie zagadnień, które podczas szkolenia omówili prelegenci. Stąd, oprócz bardziej ogólnych kwestii, takich jak: istota i cele unijnej reformy ochrony danych osobowych, obowiązki administratora danych, rola i zadania inspektora ochrony danych (obecnego ABI) czy wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze bankowym, rozmawiano o bardziej szczegółowych kwestiach. Dla przykładu wymienić można: praktyczne wskazówki dotyczące szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, zakres danych podlegających przeniesieniu do innego administratora zgodnie z RODO czy też obowiązki informacyjne w związku z profilowaniem.

Z dotychczasowych doświadczeń GIODO wynika, że uczestnicy szkoleń dla ABI są najbardziej zainteresowani uzyskaniem praktycznych wskazówek, odwołujących się do konkretnych przykładów z funkcjonowania danego sektora. Z tego powodu dużym zainteresowaniem cieszy się też ta część szkolenia, która jest prowadzona przez praktyków z danego środowiska. Tym razem dyskutowaliśmy o tym, jak właściwie banki powinny pozyskiwać zgody na przetwarzanie danych oraz spełniać obowiązki informacyjne. Pomocne w tym zakresie może być stosowanie branżowego kodeksu postępowania, którego główne założenia zaprezentowali przedstawiciele Związku Banków Polskich.

Szkolenia dla ABI, przygotowane i prowadzone przez ekspertów Biura GIODO we współpracy z praktykami, mają ułatwić osobom pełniącym funkcję ABI w bankach świadome i skuteczne wdrożenie nowych zasad – tak by proces przetwarzania danych osobowych w zatrudniających je podmiotach był zorganizowany w sposób zgodny z przepisami prawa.

W ocenie GIODO bowiem rzetelna wiedza ABI (przyszłych inspektorów ochrony danych), jest tym elementem, na którym zbudować można system skutecznej ochrony danych osobowych danej instytucji. Zgodnie z zapowiedzią, GIODO nadal będzie wspierał ich kształcenie, organizując kolejne sektorowe szkolenia dla tej grupy osób. Na przełomie października i listopada będzie miało miejsce szkolenia dla ABI z fundacji i stowarzyszeń, zaś w końcu roku dla ABI z ośrodków pomocy społecznej. Jednocześnie już w listopadzie GIODO rozpocznie realizację finansowanego ze środków unijnych projektu T4DATA, podczas którego wspólnie z organami ochrony danych z Włoch, Hiszpanii, Bułgarii i Chorwacji przygotowany zostanie cykl szkoleń dla ABI z sektora publicznego. W Polsce obejmie on kolejne 600 osób.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-09-13
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-09-13 09:37:17
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-09-13 09:37:42

Ostatnie aktualności