UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Edukacja fundamentem systemu ochrony danych osobowych, 17.10.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-10-03
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2017-10-03 13:10:48
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-10-27 09:43:49

Stałe podnoszenie wiedzy zarówno administratorów danych, jak i osób, których dane dotyczą to jedno z wyzwań, które nie traci na aktualności.

To jeden z głównych wniosków, do jakiego doszli uczestnicy międzynarodowej konferencji „Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”, która odbyła się 17 października 2017 r. w siedzibie Sejmu RP pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego. Została ona zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z okazji 20-lecia polskiego prawa do ochrony danych osobowych.

Swą obecnością zaszczycili ją wszyscy dotychczasowi Generalni Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, którzy pełnili tę funkcję przez ostatnie 20 lat. Dla uczczenia pamięci zmarłego w 2016 r. Michała Serzyckiego, GIODO III kadencji, ustanowiono nagrodę jego imienia, która będzie przyznawana za krzewienie wartości ochrony danych osobowych.

Urzeczywistnienie konstytucyjnych wartości

Zarówno dr Ewa Kulesza, GIODO I i II kadencji, jak i prof. Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu RP podkreślali, jak ważne było przyjęcie w 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych. Wskazywali, że przyczyniła się ona do wyeliminowania wielu nieprawidłowości, a jednocześnie konstytucyjnym wartościom nadała kształt konkretnych praw obywateli i obowiązków administratorów danych. Przez te 20 lat ludzie nauczyli się zaś korzystać ze swoich uprawnień.

Wyzwania na najbliższe lata

Edukacja to zadanie, które nie traci na znaczeniu. Zwłaszcza że jesteśmy w przededniu istotnych zmian w systemie ochrony danych osobowych, m.in. w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W sesji poświęconej aktualnym wyzwaniom wielokrotnie zwracano uwagę na ten aspekt.

Kolejne wyzwanie, na które zwracała uwagę reprezentująca Komisję Europejską dr Karolina Mojzesowicz, to zapewnienie harmonizacji w stosowaniu nowych unijnych przepisów. Jak mówiła, to istotne, by nie zagubił się ten jeden z głównych celów obecnej reformy prawa.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, GIODO IV i V kadencji, wymienił aż 6 takich wyzwań. Zaliczył do nich:

  • stworzenie całościowego systemu ochrony danych osobowych,
  • opracowanie odpowiednich procedur wewnętrznych na poziomie państw,
  • znalezienie odpowiedzi na wyzwania technologiczne,
  • upowszechnianie wiedzy o reformie, zarówno wśród graczy rynkowych i administracji publicznej, jak i obywateli,
  • uspójnienie stosowania prawa na poziomie sądów, zwłaszcza krajowych,
  • umiejętnie prowadzona współpraca międzynarodowa.

Warunki skutecznego działania

Z kolei dr Edyta Bielak-Jomaa, obecny Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w swoich wystąpieniach odnosiła się do warunków, jakie muszą być spełnione, by organ ochrony danych osobowych działał efektywnie i sprawnie. Jako najważniejsze wymieniła zapewnienie niezależności i odpowiednich środków na funkcjonowanie, a także stworzenie przepisów, które zagwarantują, że ochrona naszych praw podstawowych, jakimi są prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności, nie staną się fikcją.

Ochrona danych osobowych – system niezmiennych wartości

Podczas spotkania poruszono wiele innych wątków. Próbowano odpowiedzieć na pytania, dlaczego w dobie postępu technologicznego i globalizacji potrzebne jest nam prawo do ochrony naszych danych osobowych. Wskazywano też na podstawowe wartości, które powinny być fundamentem systemu ochrony danych osobowych, niezależnie od zmieniających się wyzwań technologicznych.

W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób - przedstawiciele administracji publicznej, w tym instytucji współpracujących z GIODO, reprezentanci organów ochrony danych z Węgier, Bułgarii i Gruzji, a także przedstawiciele środowisk naukowych, w tym profesorowie - członkowie Komisji Ekspertów GIODO.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-10-13
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2017-10-13 15:05:25
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2017-10-13 15:05:48

Ostatnie aktualności