UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Unijne rozporządzenie wymusi zmianę podejścia do stosowania monitoringu wizyjnego, 25-27.10.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2017-10-31
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-10-31 15:10:42
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-10-31 15:04:38

Podmioty systematycznie monitorujące na dużą skalę miejsca publicznie dostępne po 25 maja 2018 r. będą zobowiązane do dokonywania oceny skutków dla ochrony danych.

Wymóg ten wynika z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie być stosowane właśnie od 25 maja 2018 r. Okazją do wskazania na tę m.in. kwestię w kontekście działalności straży miejskich i gminnych była odbywająca się w Sulejowie od 25 do 27 października 2017 r. V edycji konferencji organizowanej przez Akademię Monitoringu Wizyjnego, Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz Straż Miejską w Częstochowie.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele straży miejskich i gminnych, urzędów gmin, producentów rozwiązań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz inni zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zebrani dyskutowali o nowych rozwiązaniach technologicznych w zakresie monitoringu miejskiego. Zarówno praktycy, jak i specjaliści prezentowali nowoczesne technologie oraz praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie obrazu. Ponadto strażnicy miejscy podzielili się praktycznymi aspektami związanymi z analizą zdarzeń z monitoringu miejskiego. Nie zabrakło również odniesień do aspektów społecznych, psychologicznych i prawnych dotyczących monitoringu.

Przedstawiciele Akademii Monitoringu Wizyjnego oraz Straży Miejskiej w Częstochowie zaprezentowali sposoby na zwiększenie skuteczności miejskiego systemu monitoringu na poziomie operatorów, dyżurnych i wykorzystania nagrań przez dzielnicowych i mieszkańców miasta.

Na kwestie prawne szczególną uwagę zwracał ekspert z GIODO, Michał Mazur. Przypomniał, że od 25 maja 2018 r., gdy zacznie być stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, jego przepisy będą się także odnosiły do monitoringu wizyjnego. Podkreślał, że rodzi to określone konsekwencje. Otóż, po pierwsze, zlikwidowany zostanie obowiązek rejestracji zbiorów danych w GIODO. Po drugie, w przypadku systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie, konieczne będzie dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych. Jest to obowiązek wynikający wprost z przepisów rozporządzenia i jest konsekwencją nowego, proaktywnego podejścia do ochrony danych osobowych.

W związku z tym, że pomiędzy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego a prawem do prywatności istnieje cienka granica, a na poziomie ustawowym nadal brakuje odpowiednich, jednoznacznych przepisów, przedstawiciel GIODO po raz kolejny wskazywał, że kwestię stosowania monitoringu wizyjnego należy w sposób kompleksowy pilnie uregulować na poziomie ustawy, o co Generalny Inspektor zabiega od wielu lat.

Ostatnie aktualności