UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Na Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych o RODO i jego skutkach dla uczelni, 25-26.09.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Malinowska 2017-09-29
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-11-08 10:11:10
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-11-08 10:23:22

W opinii GIODO, pedagodzy powinni podnosić swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych już podczas studiów.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podnosiła tę kwestię podczas obrad Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, które 25 i 26 września 2017 r. odbyły się w Ustce. Ich organizatorem była Akademia Pomorska w Słupsku.

Głównym tematem obrad była sytuacja uczelni pedagogicznych w obliczu nowych wyzwań w nauce i szkolnictwie wyższym, a także nowe zadania i wyzwania dla administracji w świetle Ustawy 2.0.

Goszcząca na obradach tego szacownego gremium dr Edyta Bielak-Jomaa w swoim wystąpieniu podkreślała, jak ważne jest, aby w parze z innowacyjnymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez szkoły wyższe w programach nauczania uczelni pedagogicznych pojawiły się treści związane z ochroną danych osobowych.

Wskazywała, że oprócz podnoszenia poziomu wiedzy studentów i słuchaczy w tym zakresie, równie istotne jest szkolenie pracowników, którzy są odpowiedzialni za wypracowanie odpowiedniej polityki ochrony danych osobowych w danej placówce – zarówno w sferze administrowania uczelnią, jak i organizacji pracy naukowej, badawczej oraz dydaktycznej.

Wprowadzenie zagadnień dotyczących prawa do prywatności i ochrony danych osobowych do programów nauczania czy uruchomianie studiów podyplomowych z tego zakresu przyczyni się do podniesienia pozycji polskich uczelni w rankingach innowacyjności i konkurencyjności oraz będzie ważnym elementem ich oceny i wiarygodności na rynku – przekonywała dr Edyta Bielak-Jomaa.

Podkreślała, że dzięki wsparciu Rektorów zrzeszonych w KRUP, możliwe też będzie podejmowanie wielu wspólnych działań w celu zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych powstała w roku 1991 z inicjatywy środowiska naukowego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, której Rektorem był prof. Zenon Uryga. Przez lata funkcję przewodniczącego Konferencji pełnił JM Rektor UP prof. Michał Śliwa. Obecnie jej przewodniczącym jest JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Więcej zob.

http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/2199-obrady-konferencji-rektorow-uczelni-pedagogicznych; https://www.apsl.edu.pl/ua/main-menu-media/media-najnowsze-informacje/1247-posiedzenie-konferencji-rektorow-uczelni-pedagogicznych

Ostatnie aktualności