UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO przeszkoli ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-11-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-11-20 13:11:14
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-11-29 14:51:17

Ostatnie w 2017 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor opieki społecznej.

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze pomocy społecznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat tego szkolenia.

Będzie ono poświęcone omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwłaszcza w zakresie obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r., poddaje istotnej zmianie sektor ochrony danych osobowych i unifikuje dotychczasowe przepisy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, jakie w sektorze pomocy społecznej wywołuje przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) organizuje szkolenie, które ułatwi zrozumienie i skuteczne wdrożenie nowych zasad i obowiązków.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie 12 grudnia 2017 r. Jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) wyznaczeni w ośrodkach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 30 listopada 2017 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://szkolenia-abi.giodo.gov.pl/. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje (w tym dotyczące planu oraz miejsca szkolenia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną.

 

 

 

Ostatnie aktualności