UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO przeszkolił ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-12-12
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-12 14:12:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-12-19 11:56:48

Wyjaśnienie istoty reformy prawa ochrony danych osobowych na konkretnych przykładach oraz przedstawienie roli inspektorów ochrony danych to główne cele tego szkolenia.

Prowadzone przez ekspertów z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu nowych zadań, jakie na administratorów danych nakłada unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), oraz omówieniu roli, jaką w systemie ochrony danych osobowych danej instytucji pełnić ma inspektor ochrony danych (obecny ABI, czyli administrator bezpieczeństwa informacji).

W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ABI, a w przyszłości inspektor ochrony danych, jest fundamentem, na którym zbudować można system skutecznej ochrony danych osobowych danego podmiotu. Dlatego szkolenie takich osób, zwłaszcza teraz, w okresie intensywnych przygotowań do stosowania nowego prawa, to jeden z priorytetów GIODO.

Dzisiejsze szkolenie ma w założeniu ułatwić Państwu skuteczne i świadome wdrożenie nowych zasad – tak, by proces przetwarzania danych osobowych w Państwa instytucji był zorganizowany w sposób zgodny z przepisami prawa – powiedziała, otwierając spotkanie, dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). – Żeby lepiej zobrazować skalę wyzwań, przed którymi Państwo stoją, podczas każdej prezentacji nasi eksperci będą porównywać wymagania i obowiązki, jakie stawiane są przed administratorami danych w obecnie obowiązujących przepisach oraz w przepisach ogólnego rozporządzenia – dodała.

Prezentując różnice w podejściu do ochrony danych osobowych, Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, podkreślał, że RODO zakłada większą samodzielność i odpowiedzialność administratorów danych, która przejawia się na wielu płaszczyznach, przykładowo zarówno w prowadzeniu dokumentacji, jak i dobieraniu rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących zabezpieczeniu danych.

Szkolenie było okazją, by przedstawić, jak rozumieć i w praktyce jednostek z sektora pomocy społecznej stosować przesłanki przetwarzania danych, a także takie nowe rozwiązania, jak uwzględnianie ochrony danych osobowych w fazie projektowania w czy prawo do bycia zapomnianym.

Z kolei praktyczne wskazówki co do przeprowadzania analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych osobowych dawał dr. inż. Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO.

Status i zadania inspektorów ochrony danych osobowych szczegółowo omówiła zaś Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODO.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, zarówno w czasie wystąpień poszczególnych ekspertów, jak i po ich zakończeniu. Po każdym bloku tematycznym przewidziano bowiem czas na pytania oraz dyskusję.

W zorganizowanym 12 grudnia w 2017 r. szkoleniu „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki społecznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” wzięło udział blisko 200 ABI reprezentujących ten sektor.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-12-12
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-12 14:30:59
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-12-12 14:32:04

Ostatnie aktualności