UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Z przedsiębiorcami o przygotowaniach do stosowania nowych zasad ochrony danych, 28.02.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-17 11:02:36
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-20 12:41:31

Wyzwania stojące przed środowiskami biznesu i GIODO w związku reformą prawa ochrony danych osobowych to temat spotkania, które 28 lutego 2017 r. odbędzie się w Warszawie.

Od chwili oficjalnej prezentacji zmian, jakie Unia Europejska postanowiła wprowadzić w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) bierze aktywny udział w dyskusji na temat wpływu nowego prawa na działalność przedsiębiorców oraz na prawa osób, których dane dotyczą.

Ponieważ będą one znaczące, upowszechnianie nowych zasad przetwarzania danych osobowych, które zaczną być stosowane od 25 maja 2018 r., nabiera szczególnego znaczenia.

Nowym obowiązkom, określonym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, będą musieli sprostać nie tylko administratorzy danych. Również Generalny Inspektor będzie zobowiązany do realizacji nowych zadań, do czego musi się odpowiednio przygotować.

W opinii GIODO, dla właściwego przygotowania się do stosowania nowych zasad konieczna jest transparentna, stała i efektywna współpracy między organem nadzoru, administratorami danych oraz działającymi w ich imieniu administratorami bezpieczeństwa informacji – przyszłymi inspektorami ochrony danych. Jednym z jej przejawów jest organizacja konferencji, szkoleń i spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami różnych środowisk lub udział w tego typu wydarzeniach. Umożliwiają one przedyskutowanie najważniejszych problemów, wymianę poglądów, upowszechnianie dobrych praktyk.

Temu właśnie celowi służy też odbywająca się 28 lutego 2017 r. w Warszawie konferencja. Pierwszą jej część wypełni panel dyskusyjny poświęcony omówieniu wyzwań stojących przed przedsiębiorcami i GIODO w związku z coraz bliższym rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wezmą w nim udział przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się zagadnieniami związanymi z właściwym przygotowaniem Polski do stosowania przepisów unijnego rozporządzenia, w tym GIODO i Ministerstwa Cyfryzacji.

W drugiej części spotkania prelegenci reprezentujący różne przedsiębiorstwa przedstawią, jak przygotowują się do stosowania nowych przepisów oraz omówią rolę inspektora ochrony danych w tym procesie.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a osoby zainteresowane wzięciem w niej udziału powinny przesłać zgłoszenie na adres Marcin.Lewoszewski@cms-cmck.com lub wypełnić dostępny w sieci formularz. Termin rejestracji upływa 22 lutego 2017 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nadesłanie zgłoszenia (rejestracja) nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Pierwszeństwo przy rejestracji mają członkowie IAPP. Osoby niebędące członkami tego stowarzyszenia powinny zaczekać na e-mailowe potwierdzenie swojego uczestnictwa.

Organizatorem warszawskiego spotkania, które GIODO objął honorowym patronatem, jest inaugurująca działalność w Polsce organizacja – International Association of Privacy Professionals („IAPP”) w Polsce - KnowledgeNet Chapter Warsaw. IAPP jest największym na świecie stowarzyszeniem osób zajmujących się ochroną danych osobowych, zrzeszającym ponad 80 tysięcy członków z 83 krajów. Celem jego działania jest upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych problemów związanych z ochroną prywatności, a także wspieranie rozwoju zawodowego osób odpowiedzialnych za ten aspekt działalności przedsiębiorstw i podmiotów z sektora publicznego. IAPP stanowi jednocześnie platformę wymiany doświadczeń, tworzenia nowych trendów i standardów na poziomie międzynarodowym.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: IAPP 2017-02-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-24 15:33:04
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-24 15:33:23

Ostatnie aktualności