UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Szkolenie GIODO dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska, 17.02.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-17 14:02:05
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2017-02-17 16:53:13

Przedstawieniu zmian, jakie w związku z reformą prawa nastąpią w systemie ochrony danych osobowych, poświęcone było szkolenie GIODO dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.

Odbyło się ono 17 lutego 2017 r. we Wrocławiu i miało na celu przedstawienie, jak obecnie wygląda system ochrony danych osobowych w Polsce, a jak zmieni się po rozpoczęciu stosowania nowych, unijnych przepisów.

Założenia nowego systemu ochrony danych

Otwierając szkolenie, dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wskazywała, że na nowe ramy ochrony danych osobowych złożą się przede wszystkim ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz dyrektywa regulująca przetwarzanie danych osobowych przez organy wymiaru sprawiedliwości.

Zwracała uwagę, że określenie podstawowych zasad ochrony danych osobowych w akcie prawnym rangi unijnego rozporządzenia rodzi istotne konsekwencje. Oznacza bowiem m.in. to, że państwa członkowskie nie mogą zastosować rozporządzenia w sposób niepełny lub selektywny. Powinny ściśle podporządkować się określonym w nim zasadom. Rozporządzenie nie pozostawia bowiem żadnego marginesu uznania, jak wykonywać jego normy. Dr Edyta Bielak-Jomaa precyzowała przy tym, iż nie oznacza to jednocześnie, że rozporządzenie reguluje wszystkie kwestie w sposób kompletny. Często musi być bowiem uzupełnione przez inne akty prawne. W pewnych sytuacjach stosowanie rozporządzenia może wymagać interwencji normatywnej państwa członkowskiego, niemniej takie „uzupełnienie” może mieć na celu jedynie prawidłowe wykonanie jego przepisów.

W dalszej części swojego wystąpienia dr Edyta Bielak-Jomaa omówiła podstawowe założenia ochrony danych osobowych zawarte w unijnym rozporządzeniu. Podkreślała, iż ciężar odpowiedzialności za przestrzeganie nowych zasad i obowiązków przeniesiony został na administratorów danych.

Praktyczne konsekwencje zmian

O tym, jak nowe zasady przetwarzania danych osobowych przełożą się na praktykę funkcjonowania organów administracji publicznej mówiła z kolei Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO.

Natomiast Tomasz Soczyński, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki przedstawił wpływ rozporządzenia na wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych. Wskazywał, że rozporządzenie, odmiennie do obowiązujących obecnie regulacji, nie zawiera konkretnych wskazówek dotyczących wymaganych zabezpieczeń technicznych. Zamiast szczegółowej regulacji wszystkich procesów przetwarzania danych wprowadza podejście oparte na ryzyku. Oznacza ono zwiększenie samokontroli administratora danych, który będzie odpowiedzialny za wybór rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących zabezpieczeniu przetwarzanych danych. Co więcej, będzie musiał udowodnić, że zastosował odpowiednie mechanizmy, które służą ochronie praw osób, zagwarantowanych w rozporządzeniu.

Spotkanie z mediami

Obecność przedstawicieli GIODO w stolicy Dolnego Śląska była okazją do spotkania z lokalnymi mediami. Wzięli w nim udział dr Edyta Bielak-Jomaa oraz Włodzimierz Patalas, sekretarz Wrocławia, organizator prowadzonego przez GIODO szkolenia. Dziennikarzy interesowało przede wszystkim to, jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wpłynie na działalność administratorów danych oraz na prawa osób, których dane dotyczą.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-02-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-17 14:56:02
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2017-02-17 16:50:46

Ostatnie aktualności