UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO zaprasza uczelnie techniczne do współpracy, 24.02.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-02-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-02-27 13:02:43
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-27 13:59:01

Kadra i studenci uczelni technicznych to osoby, które mogą być bardzo pomocne w praktycznym wdrożeniu idei ochrony prywatności w fazie projektowania.

Nowe prawo ochrony danych osobowych, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r. przewiduje, że wszystkie nowoczesne rozwiązania technologiczne powinny być tworzone tak, by w jak największym stopniu chronić naszą prywatność.

Służyć temu mają takie, przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych mechanizmy, jak:

    • koncepcja ochrony prywatności w fazie projektowania (privacy by design), zgodnie z którą od samego początku tworzenia usług, produktów bądź systemów, na każdym etapie należy uwzględniać wymogi dotyczące ochrony danych,
    • koncepcja ochrony prywatności jako ustawienia domyślnego (privacy by default), zgodnie z którą ustawienia prywatności w projektowanych urządzaniach, produktach lub usługach mają być konstruowane tak, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia celu,
    • ocena skutków przewidywanych operacji przetwarzania w zakresie ochrony danych osobowych (privacy impact assessment), którą administrator danych ma obowiązek przeprowadzić przed rozpoczęciem przetwarzania danych, jeżeli dany rodzaj przetwarzania stwarza szczególne ryzyko dla praw i wolności podmiotów danych z racji swego charakteru, zakresu lub celów.

Praktyczne wdrożenie tych zasad w dużej mierze będzie zależało od ich upowszechnienia wśród pomysłodawców i projektodawców nowoczesnych rozwiązań technologicznych, którymi często są pracownicy naukowi i studenci uczelni technicznych.

Stąd pomysł, by Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - jako organ stojący na straży ochrony danych osobowych i prywatności – nawiązał z nimi ściślejszą współpracę. Propozycję taką dr Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych złożyła podczas obrad Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które od 23 do 25 lutego 2017 r. miały miejsce na Politechnice Wrocławskiej. Wspólnie ustalono, że współpraca ta będzie kontynuowana.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od lat inicjuje i prowadzi współpracę z polskimi uczelniami, wspierając w ten sposób edukację z zakresu ochrony danych osobowych. Z ponad dwudziestoma szkołami wyższymi zawarł specjalne porozumienia, na mocy których realizowane są wspólne inicjatywy o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjno-szkoleniowym, organizacyjnym i promocyjnym, a także wydawniczym.

 

Ostatnie aktualności