UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Cykl szkoleń dla pracowników Kancelarii Sejmu RP

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-03-31
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2017-03-31 08:03:07
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:28:40

Zakończył się cykl szkoleń GIODO dla pracowników Kancelarii Sejmu RP. Uczestniczyło w nim blisko 360 osób.

Kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych, a także aktualne problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych w instytucjach publicznych to główne tematy cyklu szkoleń przeprowadzanych przez przedstawicieli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w Kancelarii Sejmu RP. Łącznie odbyło się 8 szkoleń, w których udział wzięło blisko 360 pracowników tej instytucji. Wykłady uzupełnione były odpowiedziami na pytania uczestników, tak by w jak największym stopniu zaspokoić ich potrzeby informacyjne, zwłaszcza teraz, w okresie zmian w prawie ochrony danych osobowych.

Podnoszenie świadomości podmiotów zobowiązanych do dostosowania się do nowych regulacji jest obecnie priorytetem w działalności szkoleniowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która kierowana jest przede wszystkim do instytucji publicznych oraz do administratorów bezpieczeństwa informacji (przyszłych inspektorów ochrony danych). W marcu 2017 r. odbyły się dwa jednodniowe szkolenia dedykowane ABI, tym razem wywodzącym się z sektora medycznego, w których uczestniczyło blisko 400 osób. Pierwsza taka inicjatywa odbyła się 28 czerwca 2016 r. i została skierowana do osób sprawujących obecnie tę funkcję w administracji publicznej. Kolejne takie spotkanie odbyło się 24 listopada 2016 r.  i było adresowane do ABI powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.

Ostatnie aktualności