UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Producenci zabawek deklarują wolę ochrony naszej prywatności, 19.04.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-04-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-20 14:04:17
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:28:26

Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by właściwie chronić naszą prywatność.

Takie zapewnienie reprezentanci tego Stowarzyszenia złożyli podczas spotkania z przedstawicielami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), które odbyło się 19 kwietnia 2017 r. w Biurze GIODO.

Uwaga na szpiegujące zabawki

Zostało ono zorganizowane w trosce o ochronę prywatności i danych osobowych zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zagrożeniem dla nich są bowiem pojawiające się na rynku szpiegujące zabawki, przed którymi GIODO ostrzegał w wydanym niedawno komunikacie. Te inteligentne zabawki podłączone do Internetu, poprzez zastosowane w nich rozwiązania techniczne, umożliwiają inwigilację dzieci oraz ich otoczenia.

W celu przeciwdziałania takim sytuacjom, GIODO – zgodnie z wcześniejszą deklaracją – zorganizował spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.

Jak dbać o ochronę prywatności?

Pierwsza jego część miała formę szkolenia, podczas którego eksperci z Biura GIODO omówili nie tylko obecnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, lecz przede wszystkim zwrócili uwagi na nowe rozwiązania, takie jak np. uwzględnianie ochrony danych osobowych i prywatności w fazie projektowania, koncepcja domyślnej ochrony danych czy ocena skutków stosowanych rozwiązań dla ochrony prywatności, jakie są przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. będą one bowiem musiały być przestrzegane przez wszystkich administratorów danych i podmioty przetwarzające, którymi mogą być m.in. producenci zabawek, zwłaszcza tych, podłączonych do sieci.

Powstanie branżowy kodeks postępowania?

Druga część spotkania to czas na dyskusję i wymianę poglądów na temat możliwych do zastosowania rozwiązań, które zapobiegać będą wprowadzaniu na polski rynek zabawek naruszających prywatność. Podkreślono, że jednym z nim może być opracowanie branżowego Kodeksu postępowania. GIODO zachęca do ich tworzenia, gdyż są one pomocne we właściwym wdrożeniu i stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Spotkanie zakończyło się deklaracją kontynuowania współpracy, której efektem powinno być zapewnienie przez producentów zabawek jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych i prywatności.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-04-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-20 14:36:12
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-20 14:38:06

Ostatnie aktualności