UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trwają prace nad modernizacją Konwencji nr 108 Rady Europy

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-05-09
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-05-09 16:05:29
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-05-11 14:56:13

Unijne organy ochrony danych wzywają rządy państw członkowskich Rady Europy i Unię Europejską do szybkiego osiągnięcia politycznego porozumienia w tej sprawie.

Reforma unijnych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją europejskie organy ochrony danych. Podkreślić jednak należy, że przeglądowi podlega także inny akt prawny regulujący obowiązujące na Starym Kontynencie zasady ochrony danych, czyli tzw. Konwencja nr 108.

Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych [nr ETS 108, zwana w skrócie „Konwencją nr 108”] to najstarszy akt prawny o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulujący zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Obchodzony co roku 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiono dla upamiętnienia rocznicy (28 stycznia 1981 r.) otwarcia do podpisu tego właśnie dokumentu.

Cel modernizacji Konwencji jest tożsamy z tym, który przyświecał przygotowaniu unijnego rozporządzenia o ochronie danych – dostosowanie zasad ochrony danych osobowych do wyzwań technologicznych XXI wieku. Dlatego modernizacja Konwencji uwzględnia wprowadzenie takich, znanych z ogólnego rozporządzenia mechanizmów, jak: zasada rozliczalności administratorów danych, zasada ochrony prywatności w fazie projektowania czy też obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych do organów nadzorczych. Co więcej, wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, niezbędne jest zapewnienie spójności tych dwóch systemów prawa o ochronie danych osobowych w Europie. Stąd też kwestie te były omawiane podczas dorocznej Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych, zorganizowanej 26-28 kwietnia 2017 r. w Limassol przez Rzecznika Ochrony Danych Osobowych Cypru.

W przyjętej podczas tego spotkania rezolucji, organy ochrony danych wzywają rządy państw członkowskich Rady Europy i Unię Europejską do osiągnięcia politycznego porozumienia podczas 127 sesji ministerialnej Komitetu Ministrów, która odbędzie się 19 maja 2017 r. w Nikozji, tak by możliwe było szybkie zakończenie modernizacji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony danych.

Druga z przyjętych podczas konferencji rezolucji ustanowiła zasady i procedury Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych. Jej celem jest lepsza organizacja akredytacji i zasad głosowania oraz zapewnienie spójności organizacji Konferencji.

Wśród innych zagadnień dyskutowanych podczas dorocznego spotkania europejskich organów ochrony danych znalazły się m.in. kwestie podnoszenia świadomości w zakresie ochrony prywatności, przejrzystości w chmurze, dostępu organów ds. egzekwowania prawa do danych oraz badań genomów.

Ustalono również, że kolejna Konferencja odbędzie się w 2018 r. w Tiranie w Albanii.

Ostatnie aktualności