UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Eksperci z GIODO przeszkolili ABI z sądów, 23.05.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-05-23
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-05-23 15:05:24
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-05-23 19:13:57

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych - to temat kolejnego, zorganizowanego przez GIODO, sektorowego szkolenia dla ABI.

W związku z reformą sytemu ochrony danych osobowych, jednym z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest przygotowanie do realizacji nowych zadań, które ona wprowadza, nie tylko administratorów danych, lecz również administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) - przyszłych inspektorów ochrony danych. Skoro bowiem unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych administratorów danych w większym niż dotąd stopniu czyni podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, to automatycznie rola i zadania wpierających ich w tym ABI (inspektorów ochrony danych) ulegną znacznej modyfikacji.

Dzisiejsze szkolenie ma w założeniu ułatwić Państwu skuteczne i świadome wdrożenie nowych zasad – tak, by proces przetwarzania danych osobowych w Państwa instytucji był zorganizowany w sposób zgodny z przepisami prawa – powiedziała, otwierając spotkanie, dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. – Żeby lepiej zobrazować skalę wyzwań, przed którymi Państwo stoją, podczas każdej prezentacji nasi eksperci będą porównywać wymagania i obowiązki, jakie stawiane są przed administratorami danych w obecnie obowiązujących przepisach oraz w przepisach ogólnego rozporządzenia. Mam nadzieję, że pomocne w tym zakresie będzie przygotowane przez GIODO porównanie powyższych obowiązków w formie przejrzystej tabeli, dołączonej do przygotowanych na szkolenie materiałów informacyjnych – dodała. Jednocześnie podkreślała, że fachowa wiedza ABI, a w przyszłości inspektorów ochrony danych, jest fundamentem, na którym zbudować można system skutecznej ochrony danych osobowych danego podmiotu.

Specyfika sektora

Sektor wymiaru sprawiedliwości jest jednak specyficzny. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w tym obszarze będzie bowiem regulowała także dyrektywa, której wdrożenie do krajowego porządku prawnego wymaga uchwalenia osobnej ustawy. Prace nad jej przygotowaniem dopiero się toczą. Bez jej przyjęcia wiele rozwiązań nie jest jeszcze znanych. Dlatego w tym stanie prawnym większość informacji przekazywanych przez prowadzących szkolenie ekspertów z Biura GIODO odnosiła się do podstawowych zasad określonych w rozporządzeniu.

W czasie szkolenia omówiono m.in. podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych oraz kwestie związane z realizacją uprawnień podmiotów danych. Dokonano też porównania obecnego i przyszłego statusu oraz zadań ABI – przyszłych inspektorów ochrony danych. Kolejne zagadnienia, które poruszono podczas szkolenia to monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i ich naruszeń oraz obowiązki dokumentacyjne. Osobny blok tematyczny poświęcony był bezpieczeństwu danych osobowych.

O tym zaś, jak wiele kwestii wymaga jeszcze doprecyzowania, świadczyła gorąca dyskusja, jaka towarzyszyła każdemu z wystąpień prelegentów.

Z doświadczeń praktyków

Codziennym problemom, na jakie napotykają osoby pełniące funkcję ABI w sądach, poświęcone były wystąpienia praktyków – ABI z Sądu Najwyższego oraz z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Przedstawili oni również sposoby ich przezwyciężania oraz opowiedzieli, jak przygotowują się do rozpoczęcia stosowania zreformowanych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych

GIODO przeszkolił już 700 ABI

W szkoleniu zorganizowanym 23 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej wzięło udział ponad 100 ABI z sądów z całego kraju.

Łącznie więc GIODO przeszkolił już prawie 700 osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w różnych instytucjach.

Pierwsze z cyklu sektorowych szkoleń dla ABI organizowanych przez GIODO w związku z unijną reformą odbyło się 28 czerwca 2016 r. i skierowane było do osób sprawujących tę funkcję w administracji publicznej. Kolejne takie spotkanie odbyło się 24 listopada 2016 r. i było adresowane do ABI powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe. Dwa jednodniowe szkolenia dla ABI z sektora medycznego, w których uczestniczyło blisko 400 osób, odbyły się zaś 1 i 2 marca 2017 r.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-05-23
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-05-23 19:02:55
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-05-23 19:08:29

Ostatnie aktualności