UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Kontrole
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Plan sektorowych sprawdzeń dla GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Inspekcji Biura GIODO
Wytworzył informację: DIS 2016-05-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2016-05-05 08:05:52
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-03-20 14:03:04

W 2016 r. zostaną skierowane wystąpienia o dokonanie sprawdzeń, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), obejmujące następujące kategorie podmiotów:

  1. Banki: w szczególności, przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz rozpatrywanie sprzeciwów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Towarzystwa ubezpieczeniowe: w szczególności, przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w związku z oferowaniem ubezpieczeń.
  3. Gminy: w szczególności, realizacja obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 24 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wystąpienia o dokonanie sprawdzeń będą również doraźnie kierowane do innych podmiotów, na wniosek dyrektorów departamentów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych lub organów władzy publicznej

Ostatnie aktualności