UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rekordowa liczba szkół w programie edukacyjnym GIODO, 26-27.10.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-10-27
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-10-27 14:10:26
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-10-30 10:22:40

W roku szkolnym 2017/2018 w Programie edukacyjnym GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa” będzie uczestniczyć blisko 340 placówek oświatowych.

Dla ich przedstawicieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) 26 i 27 października 2017 r. zorganizował w Warszawie specjalne szkolenie, które oficjalnie zainaugurowało VIII edycję tego projektu.

Poszerzanie oferty edukacyjnej placówek oświatowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów to główne cele Programu edukacyjnego GIODO.

Młode pokolenie jest pokoleniem informacyjnym, idealnie poruszającym się w nowościach technologicznych, ale ma ograniczoną wiedzę z dziedziny praw i obowiązków obywatelskich – podkreślała w swoim wystąpieniu inaugurującym szkolenie dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). – Brak im też rozwagi, mądrości życiowej, roztropności, przewidywania konsekwencji swojego działania, co rodzi istotne zagrożenia. Dlatego podnoszenie poziomu ich świadomości oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i zachowań w zakresie ochrony danych osobowych to ważne zadanie – dodała.

Szkoły uczestniczące w projekcie realizują je poprzez przekazywanie wiedzy z tego zakresu nie tylko podczas zajęć z różnych przedmiotów, ale także przeprowadzając wiele niestandardowych projektów – gier, happeningów, pogadanek czy informacyjnych akcji społecznych.

Prawo i jego stosowanie w działalności szkoły

Wdrażanie tego typu projektów nie byłoby możliwe, gdyby nie odpowiednie przygotowanie przedstawicieli szkół. Wsparciem w tym zakresie było przeprowadzone przez GIODO szkolenie.

Pierwsza jego część poświęcona była przedstawieniu podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do sektora oświaty. Wykład wprowadzający w tematykę ochrony prywatności i danych osobowych wygłosił Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Z kolei szerzej o przepisach prawa regulujących przetwarzanie danych osobowych w sektorze oświaty mówiła kolejna ekspertka z Biura GIODO - Barbara Gubernat.

Osobne wystąpienie poświęcone było monitoringowi wizyjnemu w szkole. Zagadnienie to omówił Paweł Makowski, radca GIODO.

Było ono także przedmiotem zainteresowania ze strony dziennikarzy, z którymi dr Edyta Bielak-Jomaa spotkała się w przerwie szkolenia.

Kamery w szkole nie mogą być montowane w miejscach, w których mogłyby naruszać prywatność i godność dzieci, czyli np. w przebieralniach, toaletach – podkreślała. Wskazywała, że warto rozważyć, czy kamery to jedyna możliwość zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, czy celu tego nie można osiągnąć, stosując inne, mniej ingerujące w prywatność, metody.

Pierwszy dzień spotkania zakończyły dwie prezentacje specjalistów odnoszące się do zagadnień informatycznych. „Moja cyfrowa tożsamość ─ jak ją chronić, dlaczego warto i jak uczyć o ochronie danych osobowych?” to temat pierwszej z nich, przedstawionej przez Grażynę Gregorczyk reprezentującą Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Z kolei Kamil Śliwowski z Fundacji Katalyst Education, www.otwartezasoby.pl mówił o przyszłości w sprofilowanym świecie i o tym, jak przygotować się do niej w szkole.

Prezentacja dobrych praktyk

Drugi dzień szkolenia to warsztaty, podczas których prezentowane były konkretne projekty zrealizowane przez placówki oświatowe w czasie ubiegłorocznej edycji Programu i nagrodzone w organizowanym przez GIODO konkursie na najlepszą inicjatywę edukacyjną.

Ponadto Anna Janik, nauczycielka od lat zaangażowana we współpracę przy Programie „Twoje dane – Twoja sprawa” zaprezentowała nową autorską inicjatywę. Wcześniejsza, wymyślona przez nią Ogólnopolska Gra Planszowo-Edukacyjna nagrodzona przez GIODO w VI edycji Programu i zaprezentowana podczas warsztatów otwierających VII jego edycję spotkała się z tak dużym zainteresowaniem koordynatorów, że wielu z nich zdecydowało o włączeniu tej gry do programu swoich działań. Ostatecznie w roku szkolnym 2016/2017 w grze brały udział 34 placówki oświatowe. Nowe przedsięwzięcie spotkało się z równie życzliwym przyjęciem.

Spotkania warsztatowe były ponadto okazją do wymiany doświadczeń związanych zarówno z tym, jak w przystępny sposób uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, jak i z tym, jak nauczyciele sami powinni postępować z danymi osobowymi uczniów i rodziców.

Wsparcie eksperckie

Podczas warszawskiego szkolenia czynny był też punkt konsultacyjny GIODO, w którym wszyscy zainteresowani mogli otrzymać informacje i porady dotyczące nurtujących ich problemów.

Ponadto każdy z uczestników spotkania otrzymał pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-10-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-10-27 14:33:53
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-10-27 14:34:42

Ostatnie aktualności