UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Inicjatywy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-10-31
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2017-10-31 09:10:42
Ostatnio modyfikował: Marta Mikołajczyk 2018-04-17 13:44:01

Gminna Szkoła Podstawowa w Oławie
Oława, Województwo: dolnośląskie

2018-03-23
inicjatywa dla: uczniów
Powiatowy Konkurs
W Gminnej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie odbył się Powiatowy Konkurs Informatyczny „Co wiecie o wirtualnym świecie?”. Uczniowie klas VI i VII z dziesięciu szkół z terenu Powiatu Oławskiego przystąpili do zmagań konkursowych związanych z funkcjonowaniem w sieci Internet oraz wiedzą na temat cyber zagrożeń i ochrony danych osobowych. Konkurs miał na celu popularyzowanie wśród młodzieży bezpiecznych zachowań i był jednym z działań podjętych przez organizatorów w ramach ogólnopolskich projektów "Twoje dane-twoja sprawa" i "Cyfrowobezpieczni.pl-Bezpieczna Szkoła Cyfrowa".
2018-03-21
inicjatywa dla: uczniów
Międzynarodowy Dzień Nowych Technologii-gra na temat bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony danych osobowych
Z okazji Międzynarodowego Dnia Nowych Technologii oraz Obchodów Dnia Wiosny zorganizowana została gra na terenie szkoły, której tematem były zagadnienia związane z cyber bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Młodzież szukając na terenie szkoły zaszyfrowanych kodami QR treści zadań. Zadania dotyczyły: -Ochrony wizerunku-"Nie szastaj zdjęciami" -Danych osobowych przetwarzanych w szkole i podczas korzystania z mediów społecznościowych oraz ich ochrony -Cyfrowego bezpieczeństwa-przejawy zagrożeń i sposoby zapobiegania. Wykorzystano również Learning.Apps.org i możliwości smartfonów.
2018-02-20
inicjatywa dla: uczniów
Spotkanie z przedstawicielami policji dla uczniów
Uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej odbyli spotkanie z przedstawicielem policji na temat "Jak bezpiecznie żyć w realu i sieci". Poruszono między innymi problem udostępniania wizerunku i łatwego rozpowszechniania danych osobowych i informacji o statusie.
2018-02-06
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów
Obchody DBI
Z okazji DBI wykonano gazetkę informacyjną. Były zajęcia z uczniami i szkolenie dla rodziców oraz konkursy plastyczne dla uczniów.
2018-01-31
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie z przedstawicielami policji
30.01.2018 r. w ramach Obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych odbyło się spotkanie rodziców klas VII z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji, który omówił z rodzicami przykłady spraw związanych z łamaniem zasad cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz aspekty prawne związane z funkcjonowaniem młodzieży i dorosłych w Internecie.
2017-12-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych
Z okazji Obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych przygotowano gazetkę na temat ochrony danych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną tożsamości i prywatności oraz funkcjonowaniem w mediach społecznościowych i RODO. Na zajęciach informatyki we wszystkich klasach (21 oddziałów) zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce związanej z ochroną danych.
2017-11-30
inicjatywa dla: dyrektorów, uczniów, rodziców, nauczycieli
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
W ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego na terenie szkoły objęto działaniami klasy IV-VII Gminnej Szkoły Podstawowej. Odbyły się warsztaty dla uczniów i szkolenie dla rodziców i nauczycieli prowadzone przez edukatora cyfrowego bezpieczeństwa. W ramach działań poruszono następujące kwestie związane z ochroną danych: 1) pojęcie danych osobowych zwykłych i wrazliwych 2) zagrożenia wynikające z udostępniania danych 3)zagrożenia związane z utratą danych przy korzystaniu z Internetu oraz kart płatniczych 4) zwracanie uwagi rodziców na funkcjonowanie ich dzieci w Internecie.
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów
Jak chronić swoje dane?
6.11.2017 roku klasy IV-VI uczestniczyły w zajęciach niepoświęconych ochronie danych. Dzieci oglądały film poświęcany udostępnianiu danych i utraty kontroli nad nimi. Dyskutowały jak można się chronić i na co warto zwracać uwagę. W związku z funkcjonowaniem uczniów na portalach społecznościowych zwrócono uwagę na aspekty prawne oraz zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem i udostępnianiem informacji o sobie i innych.
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów
Jak chronić swoje dane?
6.11.2017 roku klasy IV-VI uczestniczyły w zajęciach niepoświęconych ochronie danych. Dzieci oglądały film poświęcany udostępnianiu danych i utraty kontroli nad nimi. Dyskutowały jak można się chronić i na co warto zwracać uwagę. W związku z funkcjonowaniem uczniów na portalach społecznościowych zwrócono uwagę na aspekty prawne oraz zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem i udostępnianiem informacji o sobie i innych.
2017-10-30
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
W ramach Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego odbyły się szkolenie i warsztaty dla klas 4-7 szkoły podstawowej. Warsztaty prowadził edukator-"Latarnik Polski Cyfrowej". Poruszana problematyka dotyczyła następujących zagadnień związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem przy: 1) zawieraniu znajomości przez internet, 2) wyłudzaniu danych przy logowaniach na strony zachęcające do udziału w konkursach lub informujące o wygranych, 3) kradzieży środków z kart płatniczych po niefrasobliwym udostępnieniu danych, 4) praw autorskich przy korzystaniu z materiałów zamieszczonych w internecie.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Kornela Makuszyńskiego 
Strzegom, Województwo: dolnośląskie

2018-03-26
inicjatywa dla: uczniów
BEZPIECZNY SENIOR
W dniu 26.03.2018 roku wolontariusze z klas VII PSP nr 4 w Strzegomiu udali się do Dziennego Domu Pobytu „Senior –Wigor”. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, ulotki pod hasłem „Bezpieczny Senior”. W czasie spotkania siódmoklasiści przedstawili Seniorom informacje jak powinni chronić o swoje dane osobowe, jakie są rodzaje danych osobowych, kto może przetwarzać nasze dane.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DZIEŃ OCHRONY DANYCH
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w klasach odbyły się zajecia warsztatowe. Uczniowie pracowali w grupach rozwiązywali rebusy i łamigłówki, układali bezpieczne hasła, przygotowywali rebusy dla pozostałych grup. Efektem końcowym było wspólne wykonanie okolicznościowej gazetki.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajecia
Zajęcia edukacyjne dla klasy III z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych na temat bezpiecznego Internetu oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DZIEŃ OCHRONY DANYCH
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w klasach odbyły się zajecia warsztatowe. Uczniowie pracowali w grupach rozwiązywali rebusy i łamigłówki, układali bezpieczne hasła, przygotowywali rebusy dla pozostałych grup. Efektem końcowym było wspólne wykonanie okolicznościowej gazetki.
2017-12-12
inicjatywa dla: rodziców
Szkolenie
W czasie zebrań z rodzicami zostały przeprowadzone szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych oraz zapoznano rodziców z ideą programu.
2017-11-30
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów
WPROWADZENIE DO PROGRAMU
W czasie rady pedagogicznej odbyło się szkolenie dla nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzające do programu "Twoje dane - Twoja Sprawa". Z chętnych nauczycieli został utworzony zespół, który razem z uczniami opracował harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018. Koordynator przeprowadził szkolenia dla uczniów klas VI i VII. Został powołany zespół "Małych Inspektorów", którzy opracowują scenariusz przedstawienia i szkolenia przewidzianego na marzec dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu.

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach
Jelcz-Laskowice, Województwo: dolnośląskie

2018-03-28
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Rozdanie nagród w konkursie plastycznym "Chroń swoje dane w Internecie"
28 marca w Zespole Szkół odbyło się wręczenie nagród laureatom międzyszkolnego konkursu plastycznego „Chroń swoje dane w Internecie”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Oławie i UMiG Jelcz- Laskowice. Inicjatywę wsparło również Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Oławie .Do konkursu zgłoszono 65 prac z Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych. Prace byłe pomysłowe, uczestnicy przedstawili w sposób kreatywny idee ODO. Fotorelacja i szczegółowy opis na www szkoły.
2018-03-27
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów
Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Rady Pedagogicznej: „ Ochrona Danych Osobowych. Dokumentacja elektroniczna i jej udostępnianie” 27 marca Pani Ewa Morawska przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Szkolenie odbyło się w oparciu o materiały GIODO. Koordynator projektu p. Magdalena Bonar zapoznała zebranych z najważniejszymi zmianami dotyczącymi RODO.
2018-03-23
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa prac plastycznych " Chroń swoje dane w Internecie"
Wystawa prac międzyszkolnego konkursu plastycznego "Chroń swoje dane w Internecie". Do szkolnego jury wpłynęło aż 65 prac z Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego. Z nadesłanych prac została stworzona ciekawa wystawa w holu szkoły. Zdjęcia nagrodzonych prac znajdują się w zakładce GIODO na stronie szkoły.
2018-02-21
inicjatywa dla: rodziców, uczniów
Przedszkolaki Sieciaki - z wizytą w przedszkolu w ramach GIODO
Uczniowie klasy IV Technikum Informatycznego udali się z wizytą do przedszkola Magdalenka w Jelczu- Laskowicach. Poprzez gry i zabawy podzielili się wcześniej zdobytą wiedzą z przedszkolakami z zakresu bezpieczeństwa w Internecie i ochrony swojej prywatności. Najpierw były zgadywanki pojęć dot. internetu i ODO, wspólne czytanie, a następnie lepienie GIODKÓW- strażników bezpiecznego Internetu. Tym razem i rodzice przedszkolaków zostali włączeni do projektu. Uczniowie przygotowali broszury informacyjne, zakładki dot. bezpiecznego korzystania z Internetu i ochrony prywatności w Internecie.
2018-02-14
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
GIODO na godzinie wychowawczej
GIODO na godzinie wychowawczej Na przełomie stycznia/lutego uczniowie w ramach godzin wychowawczych realizowali temat: „Chroń swoje dane w Internecie” Zajęcia miały na celu uświadomić uczniom, jakie zagrożenia naszej prywatności czekają na stronach internetowych, zapoznać z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa naszych danych osobowych w Internecie oraz zapoznać z instytucją GIODO. Uczniowie rozpoczęli lekcję od burzy mózgu na temat: prywatności w sieci, ochrony swoich danych, a następnie oglądali prezentację multimedialną w Prezi dot. Ochrony danych i GIODO , a następnie odbyła się dyskusja
2018-01-29
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, dyrektorów, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych na stronie szkoły ukazał się artykuł dot. tego dnia. Na stronie szkoły pojawił się również plakat informujący o Konkursie: " Twoje Dane-Twoja Sprawa". Termin realizacji tej inicjatywy do połowy marca. W holu szkolnym przygotowana została wystawa z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych. Część działań z racji ferii została przeniesiona na miesiąc luty.
2017-12-12
inicjatywa dla: uczniów
Spotkanie klas informatycznych z policjantem
We wtorek 12 grudnia odbyło się spotkanie uczniów klas Technikum Informatycznego z mł. asp. Piotrem Szczygłem policjantem Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach. Podczas spotkania policjant przypomniał podstawowe zasady udostępniania swoich danych osobowych, zwrócił uwagę na konsekwencje podawania ich w sieci oraz poinformował, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku kradzieży danych osobowych. Uczniowie klas informatycznych zdobyli nową wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych , którą podzielą się w dalszym etapie projektu z przedszkolakami.
2017-11-27
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli
Ankieta dot. znajomości GIODO w ramach projektu: Twoje dane- twoja sprawa. 
W ramach uczestnictwa w programie, w miesiącach październik/listopad uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele Zespołu Szkół mieli możliwość wypełnienia ankiety online, opracowanej przez zespół realizujący projekt i badającej poziom znajomości zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Ankietę wypełniło ogółem 137 respondentów. Ankieta uświadomiła nam , jak ważne są zagadnienia związane z zagrożeniami dla naszych danych osobowych oraz naszej prywatności w Internecie, czy zamieszczania informacji i zdjęć w internecie. Szczegółowe wyniki ankiety dostępne są na stronie szkoły: zsjelcz.pl
2017-10-16
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów
Wystawa informacyjna dot. projektu GIODO " Twoje dane twoja sprawa"
1. Projekt GIODO - Wystawa informacyjna We wrześniu wspólnie z uczniami została przygotowana wystawa informacyjna dot. VIII edycji projektu: „Twoje dane-twoja sprawa”. Ponieważ nasza szkoła przystąpiła do projektu po raz pierwszy, wystawa miała charakter informacyjny. Naszym celem było zaznajomienie uczniów, rodziców oraz nauczycieli z instytucją GIODO, zapoznanie z celami projektu, przedstawienie poszczególnych etapów naszego projektu, a także zachęcenie uczniów do aktywnego włączenia się do niego.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Butterfly School” w Toruniu
Toruń, Województwo: kujawsko-pomorskie

2018-04-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Angielski , kl III
Lekcja j.angielskiego poświęcona ochronie danych osobowych Temat: Dane osobowe (The personal data) przedmiot : j.angielski klasa : III liczba uczestników : 14 czas : 1 h
2018-03-05
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka klasy 1-2
Gazetka stworzona z okazji szkolnego tygodnia bezpiecznego internetu. Na gazetce znalazły się informacje o bezpiecznym zachowaniu w internecie, zagrożeniach czyhających na dzieci w internecie oraz o programie :Twoje dane- twoja sprawa" w którym uczestniczy szkoła. Gazetka znajdowała się na korytarzu klas 1-2 w miejscu dostępnym również dla rodziców.
2018-02-09
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
IIIc , edukacja wczesnoszkolna
Lekcja edukacji wczesnoszkolne poświęcona ochronie danych osobowych Dzieci dowiedziały się czym są dane osobowe oraz o tym , że należy je chronić. Podczas lekcji dzieci obejrzały animacje edukacyjne.
2018-02-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
IIIb, ochrona danych osobowych 
Lekcja zajęć komputerowych poświęcona ochronie danych osobowych Temat: Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe klasa : IIIb liczba uczestników : 14 czas : 1 h
2018-02-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
IV a, ochrona danych osobowych 
Lekcja zajęć komputerowych poświęcona ochronie danych osobowych i właściwym zachowaniu w interneci Temat: Od etykiety do netykiety klasa : IVa liczba uczestników : 11 czas : 1 h
2018-02-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ib, ochrona danych osobowych 
Lekcja zajęć komputerowych poświęcona ochronie danych osobowych Temat: Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe klasa : Ib liczba uczestników : 8 czas : 1 h
2018-02-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
IIIa, ochrona danych osobowych 
Lekcja zajęć komputerowych poświęcona ochronie danych osobowych Temat: Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe klasa : IIIa liczba uczestników : 13 czas : 1 h
2018-02-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
IIIc, ochrona danych osobowych 
Lekcja zajęć komputerowych poświęcona ochronie danych osobowych Temat: Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe klasa : IIIc liczba uczestników : 14 czas : 1 h
2018-02-07
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
kl VI, ochrona danych osobowych
Lekcja zajęć komputerowych poświęcona ochronie danych osobowych. Temat : Od etykiety do netykiety klasa : 6 Liczba uczestników : 7
2018-02-07
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
KLasa IVb, ochrona danych osobowych
Lekcja informatyki poświęcona ochronie danych osobowych i właściwemu zachowaniu w internecie Temat : Od etykiety do netykiety klasa: IVb Liczba uczestników :9
2018-02-07
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
kl V, ochrona danych osobowych
Lekcja zajęć komputerowych poświęcona ochronie danych osobowych i właściwym zachowaniu w internecie. Temat: Od etykiety do netykiety klasa : V liczba uczestników : 11 czas : 1 h
2018-02-07
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
IIIa , edukacja wczesnoszkolna
Lekcja edukacji wczesnoszkolne poświęcona ochronie danych osobowych Dzieci dowiedziały się czym są dane osobowe oraz o tym , że należy je chronić. Podczas lekcji dzieci obejrzały animacje edukacyjne.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
plastyka, klasa V
Lekcja plastyki poświęcona ochronie danych osobowych Temat: Twoje dane- twoja sprawa - plastyka przedmiot : plastyka klasa : V liczba uczestników : 11 czas : 2 h
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ia , edukacja wczesnoszkolna
Lekcja edukacji wczesnoszkolne poświęcona ochronie danych osobowych Dzieci dowiedziały się czym sa dane osobowe oraz o tym , że należy je chronić. Podczas lekcji dzieci obejrzały animacje edukacyjne.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
IIIb , edukacja wczesnoszkolna
Lekcja edukacji wczesnoszkolne poświęcona ochronie danych osobowych Dzieci dowiedziały się czym są dane osobowe oraz o tym , że należy je chronić. Podczas lekcji dzieci obejrzały animacje edukacyjne.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona wizerunku
Spotkanie kółka fotograficznego poświęcone ochronie wizerunku. Temat: Chronimy swoje dane osobowe klasy: 4-6 Liczba uczestników : 11 czas: 2h Dzieci podczas spotkania kółka dowiedziały się czym są dane osobowe oraz jak je chronić. Szczególnie zwróciłem uwagę na ochronę wizerunku. Dzieci w ramach ćwiczeń, miały za zadanie sfotografować 5 uczniów i 3 pracowników szkoły tak by nie było można rozpoznać ich wizerunków.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kl IIa , ochrona danych
Lekcja o ochronie danych osobowych dla klasy 2a Temat: Nie ujawniamy swoich danych - zapewniamy sobie bezpieczeństwo klasa : 2a liczba uczestników : 14 liczba godzin : 1
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Godzina wychowawcza IVa
Godzina wychowawcza poświęcona ochronie danych osobowych Temat:Nie ujawniamy swoich danych przedmiot : godzina wychowawcza klasa : IV A liczba uczestników : 12 czas : 1 h
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ib , edukacja wczesnoszkolna
Lekcja edukacji wczesnoszkolne poświęcona ochronie danych osobowych Dzieci dowiedziały się czym sa dane osobowe oraz o tym , że należy je chronić. Podczas lekcji dzieci obejrzały animacje edukacyjne.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
II , edukacja wczesnoszkolna
Lekcja edukacji wczesnoszkolne poświęcona ochronie danych osobowych Dzieci dowiedziały się czym sa dane osobowe oraz o tym , że należy je chronić. Podczas lekcji dzieci obejrzały animacje edukacyjne.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka klasy 4-6
Gazetka stworzona z okazji szkolnego tygodnia bezpiecznego internetu. Na gazetce znalazły się informacje o bezpiecznym zachowaniu w internecie, zagrożeniach czyhających na dzieci w internecie oraz o programie :Twoje dane- twoja sprawa" w którym uczestniczy szkoła. Gazetka znajdowała się na korytarzu klas 4-6 w miejscu dostępnym również dla rodziców.
2018-02-05
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów, uczniów, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka klasy III
Gazetka stworzona z okazji szkolnego tygodnia bezpiecznego internetu. Na gazetce znalazły się informacje o bezpiecznym zachowaniu w internecie, zagrożeniach czyhających na dzieci w internecie oraz o programie :Twoje dane- twoja sprawa" w którym uczestniczy szkoła. Gazetka znajdowała się na korytarzu klas III w miejscu dostępnym również dla rodziców.
2018-02-05
inicjatywa dla: dyrektorów, uczniów, rodziców, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka kółka fotograficznego
Gazetka stworzona z okazji szkolnego tygodnia bezpiecznego internetu. Na gazetce znalazły się fotografie zrobione przez dzieci ukazujące osoby z zakrytymi twarzami oraz informacja o ochronie wizerunku. Gazetka znajdowała się na korytarzu klas 4-6 w miejscu dostępnym również dla rodziców.

GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 2 
SOLEC KUJAWSKI, Województwo: kujawsko-pomorskie

2018-02-28
inicjatywa dla: nauczycieli
RODO
Omówienie zmian zawartych w RODO pod kątem placówki edukacyjnej.
2018-02-01
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody DODO
W ramach obchodów DODO odbył się finał konkursu O danych osobowych. Rywalizowały ze sobą drużyny z czterech klas. Uczestnicy musieli m.in. tworzyć odę Do danych osobowych i napisać Dekalog młodego internauty. Podczas trwania różnych konkurencji aktorzy z Koła teatralnego odegrali trzy sceny związane z nieodpowiedzialnym korzystaniem z sieci internetowej i smartfona.
2018-01-01
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ulotki o GIODO
Na lekcji informatyki uczniowie klas drugich tworzyli ulotki reklamujące działania GIODO lub informujące o zagrożeniach związanych ujawnianiem danych osobowych.
2017-12-21
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Turniej klasowy ODO
W grudniu odbywał się turniej klasowy ODO - O danych osobowych. Uczniowie drugich i trzecich klas w grupach rywalizowali o wygraną, by wziąć udział w finale, który rozegra się w lutym w ramach obchodów DODO.
2017-11-16
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie 
Poinformowanie nauczycieli o przystąpieniu szkoły do Projektu, zaprezentowanie materiałów ze szkolenia w GIODO VIII edycja i przydzielenie zadań według harmonogramu umieszczonego na stronie szkoły.

Szkoła Podstawaowa im. hm Janka Bytnara "Rudego"
Lubień Kujawski, Województwo: kujawsko-pomorskie

2018-02-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych osobowych
Z okazji DODO zorganizowane zostały zajęcia edukacyjnej dla uczniów klas II - III, IV –VII SP poświęconych tematyce ochrony danych osobowych. Poprzedzeniem tych zajęć było przygotowanie materiałów w formie prezencji multimedialnej, filmów edukacyjnych, gier, zabaw, plakatów oraz dekoracji związanych z prezentowanym tematem.

Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej
Pruszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie

2018-02-06
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Ty wybierasz ile wiedzą inni"
6 lutego jest Dniem Bezpiecznego Internetu. W tym dniu zostanie zorganizowaną lekcje z uczniami na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz ochrony danych osobowych. Ponadto na stronie szkoły www.spniewiescin.pl zostaną zamieszczone informacje na ten temat. Zostanie zorganizowana wystawa prac uczniów dotycząca ochrony danych oraz zagrożeń wynikających z tego faktu.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu 
Grudziądz , Województwo: kujawsko-pomorskie

2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel podsumowujący Akcję
6 lutego odbył się apel na którym spotkała się cała społeczność uczniowska. W pierwszej części apelu Pani dyrektor przedstawiła informację dotyczące Ochrony Danych Osobowych oraz podsumowała działania realizowane w naszej szkole w ramach akcji „Twoje dane – Twoja sprawa”. W ramach akcji „Twoje dane – Twoja sprawa”, w naszej szkole odbyły się zajęcia i lekcje na temat danych osobowych a także konkursy. Wszystkie te działania zostały przedstawione uczniom w prezentacji. Druga części apelu nawiązywała do Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Na apelu poruszon
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka klasowa 
Twoje dane – Twoja sprawa - to tak ważne zagadnienie pojawiło się również na lekcji w klasie 7a. Najpierw uczniowie wymieniali się opiniami na temat zagrożeń w sieci, by poprzez konsekwencje udostępniania danych dotrzeć do sposobów ochrony danych. Zwieńczeniem działań jest gazetka klasowa, która połączyła wiedzę zdobytą podczas lekcji z umiejętnościami plastycznymi klasowych artystów.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja feliotonu z GIODO
W klasie 3b gimnazjum uczniowie mieli okazję poczuć się jak dziennikarze. Punktem wyjścia było zebranie argumentów na temat zagrożeń wynikających z udostępniania danych osobowych, wyłudzania danych przez portale społecznościowe i bezpieczeństwa w sieci. Po zapoznaniu się z cechami felietonu, pracowali w grupach, szlifując swoje umiejętności pisarskie.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkursy dla uczniów
W ramach akcji „Twoje dane –twoja sprawa” oraz obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzony został konkurs wiedzy o Bezpiecznym Internecie w kategoriach klas IV-VI i klas VII , II –IIIGim, oraz konkurs na zakładkę do książki.
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Sztafeta danych 
Ogólnopolska akcja "Twoje dane -Twoja sprawa" " dobiegła " na halę sportową naszej szkoły. Uczniowie klas drugich podczas zajęć z wychowania fizycznego wzięli udział w okazjonalnej sztafecie Przekaż pałeczkę-Przekaż dane? Na pałeczkach sztafetowych zapisane były dane osobowe takie, które można udostępniać oraz te , których udostępniać nie wolno. Zadaniem pięciu grup był bieg sztafetowy gdzie zawodnik otrzymujący pałeczkę podejmował decyzje o przekazaniu do następnego zawodnika (dane udostępnione) lub położeniu pałeczki z danymi, których udostępniać nie wolno. Zadanie o charakterze biegowym z
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny
W ramach ogólnopolskiej akcji „Twoje dane – Twoja sprawa” w klasach starszych zorganizowano konkurs plastyczny. Został on skierowany do dzieci i młodzieży naszej szkoły, a jego głównym jego celem było zachęcenie uczestników do refleksji nad problematyką ochrony prywatności i danych osobowych oraz przedstawienie w sposób twórczy swoich przemyśleń na ten temat. W ramach konkursu uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 96 uczniów. Wszystkie zgłoszone prace były bardzo ciekawe
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza 
W ramach programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa” na godzinie wychowawczej w klasie VI A odbyły się zajęcia na których wspólnie wymienialiśmy zasady bezpieczeństwa w Internecie i znaczenie każdej zasady, jak należy reagować w przypadku zetknięcia się z zagrożeniem w sieci. Uczniowie dzielili się informacjami, w jaki sposób korzystają z Internetu, do czego Internet najbardziej się przydaje, co im najbardziej podoba się w Internecie. Odpowiedzi uczniów zapisywaliśmy na tablicy. W grupach uczniowie opracowali kodeks zachowań chroniących prywatność w sieci oraz wykonali transparent.
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje o ochronie danych osobowych dla najmłodszych 
Zajęcia "Twoje dane – Twoja sprawa". Na zajęciach edukacyjnych poświęconych tej tematyce uczniowie dowiedzieli się jak istotna jest ochrona danych osobowych. Po przeprowadzonych zajęciach wszyscy spotkali się na holu klas I – III na podsumowaniu pierwszego etapu akcji. Uczniowie mieli okazję sprawdzić na jakim poziomie jest ich wiedza dotycząca ochrony danych osobowych.
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Nietypowa lekcja katechezy 
W ramach programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa” na katechezie odbyły się zajęcia przypominające uczniom znaczenie ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności każdego z nas. W kontekście religijnym problemy wchodzą w zakres siódmego przykazania Dekalogu i piątego, jeżeli człowiek jest poniżany czy ośmieszany przez Internet. Na zajęciach wykorzystano technologię informacyjno-komunikacyjną, a dokładnie quiz kahoot. Uczniowie, przy pomocy komórek z dostępem do Internetu, odpowiadali na pytania dotyczące m.in. cyfrowych śladów, profilowania, praw autorskich czy przechowywania dany
2018-01-22
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat-komiks-zakładkę dla klas I-III
Uczniowie wykonali prace na ten temat ochrony danych osobowych. Były to plakaty, zakładki do książek, komiksy, krzyżówki oraz rymowanki. Przygotowana została również prezentacja multimedialna. Po przeprowadzonych zajęciach wszyscy spotkali się na holu klas I – III na podsumowaniu pierwszego etapu akcji. Na tę okoliczność wychowawczynie przygotowały wystawę zgromadzonych prac,
2018-01-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
To ja decyduję o tym, kto mnie zna
To ja decyduję o tym, kto mnie zna- Twoje dane Twoja sprawa to temat lekcji wychowawczej, która została przeprowadzona w klasie 4b. Celem lekcji było uświadomienie uczniom, czym są dane osobowe i kiedy są one wykorzystywane oraz przedstawienie zagrożeń wynikających z podawania danych osobowych osobom trzecim. Uczniowie bardzo aktywnie pracowali indywidualnie, w parach i w grupach. Zgodnie podali, że ich dane osobowe powinny być znane tylko bliskiej rodzinie i bliskim przyjaciołom a ochrona danych osobowych służy przede wszystkim ich bezpieczeństwu. Zdali sobie sprawę, że są miejsca i sytuac
2018-01-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na rymowankę klasy I-III
Nasza placówka uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Twoje dane – Twoja sprawa”. Włączyli się w nią także najmłodsi uczniowie. Odbył się konkurs na rymowankę dla klas I-III. Wyniki konkursu zostały podsumowane na apelu, a rymowanki odczytane przez uczniów.
2018-01-18
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
To ja decyduję o tym, kto mnie zna.
W ramach akcji "Twoje dane - Twoja sprawa" w klasie V b, na godzinie wychowawczej, została przeprowadzona lekcja na temat: "To ja decyduję o tym, kto mnie zna". Uczniowie dyskutowali na temat ujawniania swoich danych osobowych osobom poznanym przypadkowo oraz w grupach w formie warsztatów przygotowali scenki ilustrujące czego mogą się obawiać jeśli dojdzie do takich sytuacji. Uczniowie tej klasy zostali uświadomieni co może ich spotkać w internecie w przypadku bezmyślnego ujawnienia swoich danych.
2018-01-11
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza 
W ramach akcji Twoje dane-Twoja sprawa w klasie IV a przeprowadzona została lekcja wychowawcza: "Twoje dane - twoja sprawa" - prywatność, dane osobowe, ochrona danych osobowych w internecie. Uczniowie poznali co to jest prywatność oraz: - czym tak naprawdę są dane osobowe. - w jakich sytuacjach je ujawniamy - jak chronić dane w Internecie. Uczniom zostało przekazane, że publikując takie informacje, dzielą się nimi z całym światem, a to, co trafia do Internetu, pozostaje tam na zawsze. Dlatego powinni wiedzieć, że warto ostrożnie publikować informacje o sobie i unikać podawania swoich d
2018-01-04
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza
W czwartek, 4 stycznia 2018 roku, w klasie IV c odbyła się lekcja wychowawcza na temat „Kto może znać moje dane osobowe”. Uczniowie i wychowawczyni rozmawiali m.in. na temat, komu można udostępniać swoje dane osobowe i co może się stać, jeśli udostępnimy dane niepowołanym osobom. Zagadnienie to związane jest również z problemem bezpieczeństwa w internecie. Następnie uczniowie wspólnie z wychowawczynią zrobili gazetkę klasową o bezpieczeństwie w sieci.
2018-01-03
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Godzina wychowawcza w gimnazjum
3 stycznia 2018 r. na godzinie wychowawczej w klasie III a gimnazjum została przeprowadzona lekcja z wykorzystaniem scenariusza przygotowanego przez Edytę Mierzwę i Magdalenę Krzakiewicz-Rospond , której celem było uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony swoich danych osobowych. Podczas zajęć z wykorzystaniem wielu metod nauczania, materiałów w formie tekstów i ćwiczeń oraz środków multimedialnych gimnazjaliści poznali pojęcia takie jak: prywatność, sfera prywatności i dane osobowe. Uczniowie pracowali w grupach, słuchali wykładu, brali udział w ukierunkowanej dyskusji.
2017-12-07
inicjatywa dla: nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie zespołó wychowawczych 
& grudnia 2017 r. odbyły się w grupach wiekowych spotkania zespołów wychowawczych. Celem spotkań było wnikliwe zapoznanie się z Programem "Twoje dane- Twoja sprawa", wybór poprzez burzę mózgów priorytetów i zadań dla poszczególnych grup wiekowych, a następnie wpisanie ich w harmonogram zadań i ustalenie terminów realizacji.
2017-11-14
inicjatywa dla: nauczycieli
Warsztaty dla nauczycieli
Koordynator programu przeprowadził warsztaty z nauczycielami szkoły. W trakcie warsztatów obejrzano prezentację "Bezpieczeństwo danych osobowych w szkole". W formie ćwiczebnej omówiono Program „Twoje dane – Twoja sprawa” krok po kroku. Uzgodniono terminarz działań. Przekazano materiały z płyty, którą koordynator otrzymał podczas konferencji inaugurującej program.
2017-11-13
inicjatywa dla: dyrektorów
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Podczas miejskiej narady dyrektorów organizowanej przez Urząd Miejski w Grudziądzu szkolny koordynator programu a zarazem dyrektor szkoły podzielił się informacjami nt. wybranych zagadnień i regulacji prawnych związanych z wejściem nowych przepisów od dnia 25.05.2018 r. Przekazał opracowane przez siebie i GIODO materiały szkoleniowe. Omówił zasady ochrony danych osobowych oraz przepisy regulujące monitoring wizyjny w szkole. Podał strony rejestracji zbiorów danych. Popularyzował program GIODO „Twoje dane - Twoja sprawa”.

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim
Stoczek Łukowski, Województwo: lubelskie

2018-03-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych ze względu na ferie odbywające się w naszej szkole 28 stycznia 2018 roku i kalendarz szkolnych imprez, odbył się 5 marca 2018 roku. Tego dnia uczniowie klasy VII B przygotowali plakaty informujące dzieci o zagrożeniach wynikających z niekontrolowanego wykorzystania naszych danych osobowych, przeprowadziły także dyskusję, burzę mózgów na ten temat z uczniami klas IV- VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum.
2017-11-27
inicjatywa dla: rodziców
"Bezpieczna szkoła cyfrowa"
27 listopada 2017 odbyło się spotkanie z rodzicami na temat „Bezpieczna szkoła cyfrowa” miało na celu uświadomić rodziców w jaki sposób radzić sobie z niebezpieczeństwami czyhającymi na dzieci w Internecie.
2017-11-20
inicjatywa dla: uczniów
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego 
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego odbył się 20 listopada 2017. Podstawowym celem warsztatów było uświadomienie uczniów z tematyką zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Spotkanie odbyło się dla dwóch grup wiekowych IV- VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum.
2017-11-08
inicjatywa dla: nauczycieli
Spotkanie informacyjne dla nauczycieli
8 listopada 2017 roku spotkanie informacyjne z nauczycielami, wyposażenie kadry pedagogicznej w materiały informacyjne, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, materiały dydaktyczne, karty pracy.
2017-10-30
inicjatywa dla: uczniów
Ochrona danych osobowych w czasie lekcji
W trakcie bieżącej pracy z uczniami w trakcie całego roku szkolnego 2017/2018 każdy wychowawca ma za zadanie zrealizować dwie lekcje w czasie godziny wychowawczej dotyczące ochrony danych osobowych. Treści związane z ochroną danych osobowych zostały również wpisane w program wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego. Scenariusze zajęć dostosowane są do wieku dzieci. W tym celu zmieniony został również program profilaktyczno – wychowawczo szkoły. Tematy: Klasy I-III szkoły podstawowej temat „Bezpieczeństwo w sieci” w oparciu o filmy edukacyjne. Klasy IV-VII szkoły podstawowej tematy „AB

Zespół Szkół w Trawnikach
Trawniki, Województwo: lubelskie

2018-02-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje tematyczne - dla uczestników kursu teoretycznych przedmiotów zawodowych WODiDZ w Trawnikach dla sprzedawców III stopień 
Lekcja połączona z pokazem filmów tematycznych mini. wykład, dyskusja tematyczna. W lekcjach WODiDZ uczestniczą słuchacze - ze szkół województwa lubelskiego, przebywający na miesięcznych kursach teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje tematyczne - dla uczestników kursu teoretycznych przedmiotów zawodowych WODiDZ w Trawnikach dla cukierników III stopień i dla elektromechaników
W ramach lekcji odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu w szkole Agnieszką Koch i panią Pedagog . Młodzież miała okazję zapoznać się z zagrożeniami w sieci, przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przeprowadzono pokaz filmów tematycznych oraz pogadankę wg. scenariusza.
2018-01-19
inicjatywa dla: rodziców, dyrektorów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców.
W ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizowano szkolenie dla szkół z Gminy Trawniki, w którym uczestniczyły 4 szkoły z Trawnik - dwie szkoły, Dorohuczy i Oleśnik. Szkolenie zostało przeprowadzone przez trzech nauczycieli Zespołu Szkół w Trawnikach. Przedstawiono przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, pokaz filmów, dyskusje tematyczną. Podzielono się materiałami z akcji "Twoje dane - twoja sprawa". Zachęcano uczestników do dzielenia się wiedzą i pomysłami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Pomysłami na akcje, scenariuszami lekcji, wydarzeniami.
2018-01-18
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotyczaca Ochrony Danych Osobowych w ramach lekcji teoretycnych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawod
W ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych przeprowadzono lekcje na teoretycznym kursie przedmiotów zawodowych dla sprzedawców w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w klasie Branżowej Szkole pierwszego stopnia.
2018-01-17
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotycząca Ochrony Danych Osobowych
W ramach lekcji odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu w szkole Agnieszką Koch i panią Pedagog . Młodzież miała okazję zapoznać się z zagrożeniami w sieci, przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przeprowadzono pokaz filmów tematycznych oraz pogadankę wg. scenariusza.
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotycząca Ochrony Danych Osobowych 
W ramach lekcji odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu w szkole Agnieszką Koch i panią Pedagog . Młodzież miała okazję zapoznać się z zagrożeniami w sieci, przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przeprowadzono pokaz filmów tematycznych oraz pogadankę wg. scenariusza.
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotyczaca Ochrony Danych Osobowych w ramach lekcji 
Lekcja poświęcona ochronie danych osobowych, połączona z pokazem filmów tematycznych, dyskusja tematyczna i mini. wykład.

Szkoła Podstawowa nr 1
Zielona Góra, Województwo: lubuskie

2018-02-28
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja o bezpieczeństwie
LEKCJA O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI 28 lutego 2018 w klasie 1c została przeprowadzona lekcja uświadamiająca młodego ucznia jakie są zagrożenia w Internecie. Omówione zasady bezpieczeństwa w sieci zostały wklejone do zeszytu. Została wyświetlona i omówiona prezentacja oraz filmy „Owce w sieci”. Dzieci zapoznały się ze stroną sieciaki.pl. i projektowały plakaty. Lekcja była bardzo ciekawa, dzieci były bardzo aktywne oraz zaangażowane w lekcję. Koordynator: Aneta Gałęzewska-Grysak
2018-02-09
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa, plakaty,prezentacja, pogadanka
Inicjatywa V z dn. 9 luty 2018 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU Jak co roku w naszej szkole, obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tego tytułu w klasach 4-7 uczniowie tworzyli prezentacje w Power Poincie na temat bezpieczeństwa w sieci oraz projektowali plakaty, w klasach 1-3 zostały przeprowadzone liczne pogadanki na temat - 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Każdy uczeń mógł zobaczyć gazetkę umieszczoną na II piętrze przygotowaną przez klasy 7-me. koordynator: Aneta Gałęzewska-Grysak
2018-01-30
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA Dnia 30 stycznia 2018 klasy 7-me pod nadzorem opiekuna z SP-1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze wzięły udział w konkursie (rozwiązywali krzyżówkę) z okazji obchodów w Polsce – Dnia Ochrony Danych Osobowych. Koordynator Aneta Gałęzewska-Grysak
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
wystawa
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA Dnia 26 stycznia 2018 klasy 7-me pod nadzorem koordynatora z SP-1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze przygotowały wystawę z okazji obchodów w Polsce – Dnia Ochrony Danych Osobowych - którego celem jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych. Koordynator : Aneta Gałęzewska-Grysak
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
l.wychowawcza
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA Dnia 25 stycznia 2018r. klasa 7c wraz z wychowawcą z SP-1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze zaprojektowała plakaty informujące dzieci o ochronie danych osobowych na lekcji wychowawczej oraz została wyświetlona prezentacja GIODO. Inicjatywa miała na celu poszerzenie wiedzy na temat poszanowania praw człowieka. Koordynator Aneta Gałęzewska-Grysak
2017-12-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
prezentacja
5 grudnia 2017r. klasa 7d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze tworzyła prezentacje w Power Poincie na lekcji wychowawczej pod tytułem MOJE DANE - MOJA SPRAWA.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
plakat
28 listopada 2017 r uczniowie klasy 7a z SP-1 w Zielonej Górze podjęli działanie - zaprojektowali plakaty na godzinie wychowawczej na temat - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu
Międzyrzecz, Województwo: lubuskie

2018-01-15
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie dla rady pedagogicznej
Przedstawienie celów i założeń uczestnictwa szkoły w programie Twoje dane -Twoja sprawa.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie

2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Nie bądź bałwankiem , chroń swoje dane
W ostatni dzień stycznia odbył się w IV LO w Radomiu finał konkursu „Nie bądź bałwankiem- chroń swoje dane’’ zorganizowany w ramach programu GIODO -„ Twoje dane – twoja sprawa’’. W konkursie można było wziąć udział indywidualnie ( odpowiadając na pytania ukryte w różnych miejscach w szkole na tytułowych bałwankach) jak i klasowo ( przygotowując plakat). Znalazcy największej liczby bałwanków, którzy prawidłowo odpowiedzieli na zawarte tam pytania dotyczące danych osobowych jak i autorzy najlepszego plakatu otrzymali z rąk p. Dyrektor nagrody. Plakaty do dzisiaj zdobią korytarze naszej szkoły!
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje z GIODO
W IV LO w Radomiu w ramach programu ogólnopolskiego programu "Twoje dane- Twoja sprawa" w okresie od listopada 2017 do lutego 2018r. odbyły się lekcje dotyczące problematyki danych osobowych. Materiały z Programu były wkomponowane w treści zawarte w programach nauczania matematyki, języka angielskiego, historii. Realizowane też były na godzinach wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 37 godz. lekcyjnych. Młodzież z ciekawością uczestniczyła w zajęciach . Za najbardziej atrakcyjne uznała wiadomości na temat nr pesel jak i zajęcia z kombinatoryki dotyczące tworzenia haseł.

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
Żyrardów, Województwo: mazowieckie

2018-03-19
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
audycja
Uczennice naszej szkoły przygotowały krótką relację z obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, które odbyły się w naszej szkole 28 lutego. Materiał został wyemitowany na antenie Radia Fama dnia 19 marca.
2018-03-14
inicjatywa dla: uczniów
lekcja
Dnia 14 marca w klasach 1B i 1D odbyły się lekcje z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na temat bezpiecznego internetu.
2018-03-12
inicjatywa dla: uczniów
lekcja
Dnia 12 marca w klasie 1A odbyła się lekcja edukacji dla bezpieczeństwa na temat bezpieczeństwa w sieci.
2018-03-09
inicjatywa dla: uczniów
lekcja
W klasie 1e dnia 9 marca odbyła się lekcja edukacji dla bezpieczeństwa na temat bezpieczeństwa w sieci.
2018-03-08
inicjatywa dla: uczniów
lekcja
Dnia 8 marca odbyła się w klasie 1c lekcja edukacji dla bezpieczeństwa na temat bezpiecznego internetu.
2018-03-06
inicjatywa dla: uczniów
lekcja
Dnia 6 marca w klasie If odbyła się lekcja edukacji dla bezpieczeństwa. Temat lekcji "Bezpieczeństwo w sieci".
2018-02-28
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gazetka
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych została przygotowana gazetka szkolna poświęcona tej tematyce. Gazetka zawiera zacytowane art. 47 i 51 Konstytucji RP dotyczące prawa obywateli do ochrony prywatności i danych, przykłady działania GIODO dla ochrony naszych danych i inne treści zachęcające do ochrony danych osobowych. Celem gazetki jest zwrócenie uwagi na temat ochrony swoich danych, szanowanie prywatności innych osób, a także na wejście w życie nowych, europejskich przepisów - RODO.
2018-02-28
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
spotkanie
Dnia 28 lutego 2018r. odbył się w naszej szkole Dzień Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w spotkaniu, które było poświęcone konstytucyjnym prawom obywateli w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwu w sieci oraz obronie przed cyberprzemocą i nieuprawnionym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych. Uczniowie wysłuchali także listu otwartego skierowanego do uczestników programu przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2018-02-23
inicjatywa dla: uczniów
lekcja
Dnia 23 lutego 2018r. odbyła się w klasie Ic lekcja z wiedzy o społeczeństwie na temat ochrony danych osobowych. Uczniowie dowiedzieli się o wejściu w życie nowych przepisów, czym są dane osobowe, dyskutowali jak i dlaczego trzeba chronić swoją prywatność w sieci. Lekcję przeprowadziła Elżbieta Żaboklicka.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
lekcja w klasie Ie
Dnia 5 lutego 2018r. odbyła się lekcja o ochronie danych osobowych w klasie Ie. Lekcję przeprowadziła Elżbieta Żaboklicka, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.
2018-02-02
inicjatywa dla: uczniów
lekcja w klasie If
Dnia 2 lutego odbyła się lekcja o ochronie danych osobowych w klasie If. Lekcję przeprowadziła Elżbieta Żaboklicka, koordynator programu TDTS, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o wejściu w życie RODO, o tym jak i dlaczego trzeba chronić dane osobowe. Temat wzbudził duże zainteresowanie klasy.
2018-02-01
inicjatywa dla: uczniów
lekcja w klasie Ib
Dnia 1 lutego 2018r. w klasie Ib została przeprowadzona lekcja o ochronie danych osobowych. Lekcję przeprowadziła Elżbieta Żaboklicka, koordynator programu TDTS.
2018-01-02
inicjatywa dla: nauczycieli
szkolenie nauczycieli
Dnia 12 grudnia 2017r. Elżbieta Żaboklicka - koordynator Programu przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej, wykorzystując materiały ze szkolenia z dnia 26 października 2017r. Nauczycielom zostały przekazane m.in. informacje dotyczące wejścia w życie RODO i możliwości realizacji lekcji przedmiotowych na temat ochrony danych osobowych.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2018-04-12
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie przygotowujące do konkursu GIODO „Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci”
Warsztaty obejmowały 5 godzin wykładów i ćwiczeń przy komputerze i prezentowały następujące tematy: 1. Przedstawienie materiałów pomocniczych, opublikowanych na platformie Moodle 2. Infografiki i inne formy kreatywnej prezentacji treści Infografika – informacja graficzna przedstawiona w prosty i zrozumiały dla odbiorcy sposób, będąca ciekawym, przyciągającym uwagę ujęciem tematu. 3. Realizacja filmów edukacyjnych w aplikacjach Web 2.0 Etapy projektowania i tworzenia filmu edukacyjnego 4. Elementy prawa autorskiego, Otwarte Zasoby Edukacyjne Prawo autorskie w Interne
2018-04-05
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) - zmiany i nowości dla szkół i placówek oświatowych
Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornej na temat wdrożenia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w szkole. 1. Ochrona danych osobowych w szkole – przedstawienie stanu prawego, obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej. Przykłady sytuacji dotyczących ochrony danych osobowych w szkole. 2. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - wprowadzane zmiany do ochrony danych osobowych. 3. Wdrażanie wymagań Rozporządzenia w szkole i placówce oświatowej. 4. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w pracy z uczniem.
2018-03-17
inicjatywa dla: nauczycieli
Spotkanie stacjonarne w ramach Sieci współpracy i samokształcenia Twoje dane - Twoja sprawa
W spotkaniu uczestniczył Pan Marcin Kaszuba, prawnik z biura LEX CENTRE, który mówił o przetwarzaniu danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO – Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych. Poruszył następujące zagadnienia: klauzuli informacyjnej, powierzania przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych. Do ww. zagadnień przygotował wzory dokumentów. W drugiej części zostały przedstawione zagadnienia: ‒Moje wartości w Internecie – tworzenie chmurek z wyrazów ‒Jak zapewnić prywatność – awat
2018-03-14
inicjatywa dla: uczniów
Weź dane w swoje ręce, czyli kilka uwag na temat ochrony własnej tożsamości w Internecie, i nie tylko 
Szkolenie dla praktykantów, uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyki w Ośrodku. Dotyczyło podstaw ochrony danych osobowych, ochrony tożsamości cyfrowej oraz zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Szkolenie trwało 3 godziny i zakończyło się testem sprawdzającym nabytą wiedzę.
2018-02-24
inicjatywa dla: nauczycieli
Spotkanie stacjonarne w ramach Sieci współpracy i samokształcenia Twoje dane - Twoja sprawa
Tematyka poruszana podczas spotkania była następująca: 1. Kilka słów o RODO w praktyce szkolnej. 2. Tworzenie quizów i testów online na temat ochrony danych osobowych. o Zapoznanie z narzędziami i serwisami do tworzenia online quizów i testów. o Przykładowe quizy i testy wykonane za pomocą prezentowanych narzędzi. o Nauka tworzenia własnych quizów i testów zawierających pytania różnego typu. o Publikowanie i udostępnianie uczniom przygotowanych quizów. o Aplikacje Kahoot, FlipQuiz, Quizlet, Formularze Google. 3. Tematyka bezpieczeństwa danych i aplikacje mobilnyc
2018-01-09
inicjatywa dla: nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szanuj siebie i innych w sieci – nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem darmowych zasobów internetowych
Szkolenie przeznaczone było dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej, nauczycieli wychowawców oraz dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i wizerunku w sieci oraz kulturalnych, zgodnych z netykietą zachowań w sieci. Celem było: Przypomnienie podstawowych zagadnień dotyczących netykiety. Poszerzenie wiedzy na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Prezentacja, w jaki sposób można przybliżyć uczniom zagadnienia związane z budowaniem i ochroną wizerunku w sieci.
2017-12-16
inicjatywa dla: nauczycieli
Spotkanie stacjonarne w ramach Sieci współpracy i samokształcenia Twoje dane - Twoja sprawa
Zajęcia warsztatowe dotyczyły następującej tematyki: zakładanie prostego bloga do reprezentowania treści związanych z realizacją programu TDTS, dodawanie postów z grafiką i tekstem, zamieszczanie linków do wartościowych zasobów, tworzenie chmurek z wyrazów i zamieszczanie na blogu, modyfikacja parametrów bloga. Zajęcia praktyczne dotyczyły także wykorzystania aplikacji „chmurowych” w realizacji zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością: dysk wirtualny Google, dokumenty Google, tworzenie ankiety w formularzach Google, aplikacje do skracania długich adresów.
2017-11-28
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, dyrektorów
Wygłoszenie referatu na temat: Moja cyfrowa tożsamość ─ jak ją chronić, dlaczego warto i jak uczyć o ochronie danych osobowych?
Wykład został wygłoszony przez Grażynę Gregorczyk podczas konferencji: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – profilaktyka cyberprzemocy”, organizowanej przez Samorząd Gminy Wyszków oraz Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia Wyszków.
2017-11-25
inicjatywa dla: nauczycieli
Sieć współpracy i samokształcenia dla uczestników programu Twoje dane - Twoja sprawa
Sieć współpracy i samokształcenia została uruchomiona aby umożliwić współpracę oraz wymianę doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi z województwa mazowieckiego, które zgłosiły się w tym roku szkolnym do programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Nazwa sieci: Zastosowania TIK w realizacji zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością. Praca w sieci obejmuje zarówno spotkania stacjonarne (raz w miesiącu) oraz aktywność na platformie online.
2017-11-02
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów
Broszury na temat ochrony danych osobowych
Materiały informacyjne, dotyczące ochrony prywatności w sieci, są opracowywane w postaci broszur, odpowiednio dla nauczycieli i dla uczniów na każdym poziomie kształcenia. Mają za zadanie: -przybliżenie pojęć dotyczących ochrony prywatności, -przekazać wiedzę o prawach w zakresie ochrony swoich danych w sieci, -pokazać, jak chronić swoje dane i reagować na ich naruszenia. Treść materiałów wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Materiały są udostępniane grupom wycieczkowym, korzystającym z bazy „Gościniec” oraz uczestnikom szkoleń i si
2017-10-24
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli
IV Konferencja "Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej"
Tematem konferencji było bezpieczeństwo informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, także w wymiarze bezpieczeństwa nauczyciela, ucznia, rodzica funkcjonujących w cywilizacji informacyjno-technologicznej. Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas Konferencji było wejście w życie regulacji UE RODO, które kładzie nacisk na właściwe zabezpieczenie przetwarzanych informacji, także w placówkach oświatowych. Wykład inauguracyjny „Bezpieczeństwo informacyjne w cyfrowym świecie edukacji”, wygłosiła Pani Hanna Batorowska, dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 124 uczestni
2017-10-20
inicjatywa dla: rodziców
Szkolenie Rady Rodziców z gimnazjum w Jastrzębiej Górze
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu mającego na celu szkolenie grup wycieczkowych, korzystających z Bazy Noclegowej "Gościniec" w zakresie ochrony danych osobowych i obejmowało: 1. Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych; 2. Wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych nałożone przepisami prawa; 3. Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych; 4. Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online; 5. Procedury reagowania w szkole w sytuacjach zagrożeń uczniów w sieci.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko
Garbatka-Letnisko, Województwo: mazowieckie

2018-03-26
inicjatywa dla: uczniów
Cyfrowobezpieczni - przedstawienie profilaktyczne.
Przedstawienie przygotowane i przeprowadzone przez uczniów klas gimnazjalnych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. Tematyką przedstawienia były zagrożenia znajdujące się w sieci internet.
2018-02-08
inicjatywa dla: rodziców
Informacja o realizacji programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Informacja dla rodziców uczniów szkoły na temat uczestnictwa w programie "Twoje dane - Twoja sprawa".
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Cyfrowobezpieczni.
Apel dotyczący bezpiecznego korzystania z internetu.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Odczytanie listu GIODO.
Odczytanie listu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2017-11-01
inicjatywa dla: uczniów
Gazetka ścienna
Przygotowanie gazetki ściennej w szkole o tematyce ochrony danych osobowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu 
Radom, Województwo: mazowieckie

2018-02-03
inicjatywa dla: uczniów
Loteria fantowa "Z danymi osobowymi w tle"
To ważne zadanie gdyż odbiorcami byli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu radomskiego uczestniczący w XVIII Balu Wolontariusza. Zgromadzenie gadżetów, opracowanie pytań i przygotowanie miejsca loterii to najważniejsze elementy tej inicjatywy. Byliśmy mile zaskoczeni zainteresowaniem jakie budziła nasza loteria i wiedzą jej uczestników.
2018-01-30
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych
Na szkolnym korytarzu zgromadzili się uczniowie klas II i III gimnazjum oraz klasy IV szkoły podstawowej. Zapoznaliśmy ich z działaniami grupy projektowej, historią Dnia i zasadami ochrony danych osobowych w realnym życiu i Internecie. Kulminacyjnym punktem apelu było odczytanie listu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pani Edyty Bielak – Jomaa. Na zakończenie zaprosiliśmy wszystkich chętnych do czytelni multimedialnej, gdzie każdy mógł uzyskać poradę co do zasad wymyślania haseł, sprawdzić siłę hasła oraz czy jego adres pocztowy nie wyciekł.
2018-01-11
inicjatywa dla: rodziców
Przygotowanie ulotek
W grudniu przygotowaliśmy ulotki o ochronie danych dla rodziców. W czasie zebrań podsumowujących pierwszy okres przekazaliśmy je rodzicom. Byli zainteresowani zawartymi tam informacjami, zadawali pytania na które staraliśmy się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów
Zostań Cyberbezpiecznikiem – NASHA QUIZ 
W czasie lekcji informatyki wspólnie rozwiązywaliśmy quiz na temat bezpieczeństwa. Analiza odpowiedzi pozwoliła określić co jeszcze przed nami do zrobienia, w czym jesteśmy mocni, a czego jeszcze nie wiemy.
2017-12-06
inicjatywa dla: uczniów
Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
Pierwszy tydzień grudnia w naszej szkole poświęciliśmy szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Dlatego nie mogło zabraknąć bezpieczeństwa cyfrowego . Grupa projektowa zaprezentowała filmy animowane „Owce w sieci” uczniom klasy I i IV SP. Filmy bardzo się podobały, jednak widzieliśmy zaskoczenie i przerażenie podczas oglądania kolejnych odcinków. Z rozmów po projekcji dowiedzieliśmy się, że niektórzy uczniowie klasy IV mają już założone samodzielnie konta na Facebooku i nie wiedzieli, że nie powinni tych kont zakładać oraz, że nie potrafią zmieniać ustawień prywatności. Mieliśmy więc co robić.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie

2018-01-30
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja 
Jak chronić dane osobowe?
2018-01-27
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Informacja
Umieszczenie na stronie internetowej Listu z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja dla uczniów klas 7
Jak chronić swoje dane osobowe?
2018-01-02
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja 
Jak chronić dane osobowe?
2017-12-21
inicjatywa dla: dyrektorów, rodziców, nauczycieli, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Informacja o programie
Informacja o programie umieszczona na stronie internetowej szkoły i na profilu na portalu Facebook
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja dla uczniów klasy 4
Jak chronić naszą prywatność?
2017-12-11
inicjatywa dla: rodziców
Spotkanie dla rodziców uczniów klas 7
Informacja o celach programu "Twoje dane-twoja sprawa". Uświadomienie rodzicom wagi tematu. Ochrona danych w internecie.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja dla uczniów klasy 4
Jak chronić dane osobowe?
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prezentacja
Prezentacja multimedialna dotycząca bezpieczeństwa w internecie i ochrony danych. Umieszczona na stronie internetowej szkoły, wyświetlona na zebraniu z rodzicami. Zrobiona z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ulotka
Ulotka na temat programu i bezpieczeństwa danych w Internecie.
2017-12-11
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, dyrektorów, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawka
Wystawka z hasłami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2017-12-07
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja dla uczniów klas 5
Jak chronić dane osobowe?
2017-12-05
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja 
Układanie hasła do programu "Twoje dane, Twoja sprawa".
2017-11-29
inicjatywa dla: nauczycieli
Informacja dla nauczycieli o programie
Przekazanie nauczycielom informacji na temat programu "Twoje dane - twoja sprawa"
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja 
Jak chronić dane osobowe?
2017-11-24
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów
Spotkanie
Wybranie uczniów do programu sprawnościowego GIODO. Przedstawienie im zasad programu. Spisanie harmonogramu działań w ramach programu ""Twoje dane, Twoja sprawa".
2017-11-20
inicjatywa dla: nauczycieli
Lekcja
Lekcja w klasie 6b na temat: "Jak chronić dane osobowe?" poruszająca zagadnienie prawa do prywatności w sieci, na ulicy, we własnym domu. Wskazanie sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia.
2017-11-20
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja dla uczniów klasy 6
Jak chronić dane osobowe?
2017-11-17
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja
Lekcja w klasie 4a na temat: "Jak chronić dane osobowe?". Wskazanie sytuacji zagrażających prywatności w sieci, w domu, na ulicy oraz sposobów postępowania.
2017-11-16
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja
Lekcja dla uczniów klasy 5b "Jak chronić dane osobowe?". Rozmowa o prawie do prywatności w Internecie, o zagrożeniach. Wskazanie sposobów działania mającego na celu ochronę prywatności w sytuacjach, które miały miejsce w życiu poszczególnych uczniów.
2017-11-09
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja
Lekcja dla uczniów klasy 6a na temat: "Jak chronić dane osobowe?" poruszająca kwestię prawa do prywatności w Internecie, na portalach społecznościowych oraz w domu i na ulicy.
2017-11-02
inicjatywa dla: nauczycieli
Spotkanie
Spotkanie z kilkoma osobami z grona nauczycielskiego. Przekazanie informacji ze szkolenia "Twoje dane, Twoja sprawa". Omówienie zasad działania w programie i realizowania jego ceków.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie

2018-04-06
inicjatywa dla: uczniów
Tworzenie prezentacji multimedialnych
Uczniowie klas VI przez cały marzec przygotowywali metodą projektu z wykorzystaniem Office 365 prezentacje multimedialne na temat ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w Internecie. Wykonane prace zaprezentowali podczas zajęć komputerowych.
2018-03-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny na plakat podsumowujący lekcję wychowawczą o ochronie danych osobowych
Zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny polegający na wykonaniu przez każdą z klas plakatu na temat ochrony danych osobowych. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu, a najciekawsze nagrodzone.
2018-03-05
inicjatywa dla: uczniów
Test wiedzy
Zorganizowany został test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, niebezpieczeństwami czyhającymi w sieci, netykietą oraz prawami i obowiązkami użytkownika Internetu.
2018-02-07
inicjatywa dla: uczniów
Zajęcia edukacyjne
W ramach lekcji informatyki odbyły się następujące zajęcia: • „Przygoda Lee i Kim – zwierzaki w sieci”, „Zuźka i Tunio poznają Internet” – klasy IV • „3…2…1…Internet” - klasy V • „Internet bez hejtu”, „Gdzie jest Mimi?” – klasy VI • „Co o Tobie Twój telefon?”, „Mój wizerunek on-line” – klasy VII
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Zajęcia dla uczniów
Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych na podstawie materiałów multimedialnych Necio.pl.
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia edukacyjne dla uczniów.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych do przygotowanego scenariusza: "Moje dane - moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe".
2018-01-10
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Referat na temat: "Nadużywanie komputera i Internetu - kiedy zaczyna się problem, jak reagować?"
Przedstawienie podczas zebrań z rodzicami w klasach IV-VII referatu na temat: "Nadużywanie komputera i Internetu - kiedy zaczyna się problem, jak reagować?"
2017-12-12
inicjatywa dla: nauczycieli
Warsztaty na temat bezpiecznego korzysania z cyberprzestrzeni.
Warsztaty dla nauczycieli z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, zorganizowane w ramach projektu cybernauci - kompleksowy projekt kształcenia bezpiecznych zachwiań w sieci.
2017-11-07
inicjatywa dla: rodziców
Warsztaty na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie.
Zorganizowanie warsztatów dla wszystkich chętnych rodziców na temat: "Moje dziecko a Internet. Jak sensownie działać wychowawczo?".

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni - Letnisku
Jedlnia - Letnisko, Województwo: mazowieckie

2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu na temat „Jak bohaterowie filmów animowanych dla dzieci chronią swoje dane osobowe?”
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny na wykonanie zakładki do książki z logiem GIODO – dzieciom
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny na wykonanie prezentacji multimedialnej, spotu lub animacji komputerową na temat ochrony danych osobowych w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia lekcyjne
Zajęcia lekcyjne dla uczniów klas 1-7 SP oraz dla uczniów klas 2-3 Gimnazjum. Zajęcia poruszały następującą tematykę: Bezpieczeństwo w sieci - jak chronić swoje dane osobowe, Co to są dane osobowe i jak je chronić, Przyszłość w sprofilowanym świecie. Zajęcia przeprowadzane były na lekcjach informatyki, godzinach wychowawczych. Oprócz pogadanek wyświetlane były filmy animowane dla młodszych dzieci (klasy 1-3 SP)oraz filmy dla dzieci starszych.
2017-11-27
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie ,, ABC danych osobowych”
Zapoznanie nauczycieli z informacjami co to są dane osobowe, jak je chronić. Informacje o zagrożeniach związanych z udostępnianiem danych przez internet oraz w aplikacjach na telefonach.
2017-11-15
inicjatywa dla: uczniów
Gazetka dla uczniów "Ochrona danych osobowych"
Wykonana została gazetka dla uczniów z podstawowymi informacjami o danych osobowych - co to są dane osobowe, jak je chronić.
2017-11-06
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Omówienie celu Programu, przedstawienie inicjatyw jakie możliwe są do zorganizowania dla uczniów w ramach VIII edycja Programu „Twoje dane - Twoja sprawa." Przedstawianie pomocy do wykorzystania na zajęciach. Poinformowanie o cyklu szkoleń dla nauczycieli związanych z wejściem w maju 2018 r. nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach
Białobrzegi, Województwo: mazowieckie

2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tydzień Ochrony Danych Osobowych
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach przeprowadzono przez cały tydzień od 29 stycznia do 02 lutego szereg działań: gazetki tematyczne, plakaty, konkursy, lekcje wychowawcze dot. ochrony danych osobowych, ankiety, prezentacje filmików z serii" Owce w sieci", wystawy prac uczniów.

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
Teresin, Województwo: mazowieckie

2017-11-17
inicjatywa dla: uczniów
Ochrona danych osobowych - bezpieczeństwo w internecie
Ochrona danych osobowych - bezpieczeństwo w internecie Lekcja dla uczniów kl. 6c prowadzona przez pedagoga szkolnego. Jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak zabezpieczyć dostęp do kont osobistych oraz profili na portalach społecznościowych.
2017-10-25
inicjatywa dla: rodziców
„Zagrożenia cyfrowego świata – Jak bezpiecznie funkcjonować w Internecie ?”
W ramach współpracy Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie dnia 25.10.2017 r. o godz. 17:00 zorganizowane zostało spotkanie dla Rodziców z psychologiem. Temat spotkania: „Zagrożenia cyfrowego świata – Jak bezpiecznie funkcjonować w Internecie ?” Spotkanie przeznaczone było dla rodziców wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Oddziałów Gimnazjalnych.
2017-10-18
inicjatywa dla: uczniów
Światowy Dzień Godności 
18.10.2017 r. Światowym Dniem Godności - Zajęcia z okazji obchodów tego dnia, miały na celu podkreślenie, jak ważne jest poczucie godności w życiu młodych ludzi. Na szacunek i godne życie zasługuje każdy człowiek, skupienie się na wzajemnej tolerancji i życzliwości, godności i jej wartości. Na zajęciach pedagog szkolny nawiązał do edycji 2016/2017, w której skupiano się na zjawisku powszechnym wśród młodych ludzi, mowa tu o hejcie - zjawisku znanym i niebezpiecznym. Tegoroczne hasło, „RÓŻNI, ALE RÓWNI” to uświadomienie młodym ludziom, że każda różnica może być wzbogacająca i budująca.
2017-10-17
inicjatywa dla: uczniów, rodziców
Gazetka - Hejt i materiały dla uczniów i rodziców
Gazetka dla uczniów nawiązująca do zjawiska HEJTU, umieszczona na głównym szkolnym korytarzu. Opis zjawiska hejtu, czym jest , porady jak sobie poradzić w takiej sytuacji, gdzie szukać pomocy. Gazetka wzbudziła zainteresowanie wśród uczniów klas starszych. Materiały dla uczniów i rodziców zostały udostępnione pod artykułem dot. Światowego Dnia Godności na stronie internetowej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej
Pruszków, Województwo: mazowieckie

2017-11-23
inicjatywa dla: uczniów
Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej
Przedstawiciele Straży Miejskiej prowadzili zajęcia warsztatowe, spotykali się z uczniami, uczyli, mówili jak być bezpiecznym w Internecie, co to są dane osobowe, jak chronić swoje dane, jak rozpoznać czy strona jest bezpieczna. Uczyli jak wypełniać formularze, odpowiadali na wszystkie pytania uczniów. Uczyli korzystania ze stron internetowych, pokazywali krótkie filmy dotyczące bezpieczeństwa danych.
2017-11-06
inicjatywa dla: rodziców, uczniów
Przygotowanie tablicy informacyjnej dla rodziców i uczniów
Zamieszczenie na terenie szkoły plakatu informującego o przystąpieniu do projektu. Promowanie projektu „Twoje dane –Twoja sprawa". Ogłoszenie konkursu na logo.
2017-11-03
inicjatywa dla: nauczycieli
Spotkanie zespołu do realizacji Projektu 
Wybranie zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu na terenie szkoły. Przekazanie materiałów otrzymanych na szkoleniu – pakiet edukacyjny. Przygotowanie do zamieszczenia na szkolnej stronie WWW informacji na temat przystąpienia szkoły do realizacji projektu Projektu i działalności Giodo, promowanie projektu „Twoje dane –Twoja sprawa"
2017-10-31
inicjatywa dla: nauczycieli
Twoje dane, Twoja sprawa
Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie: ochrony danych osobowych, realizacji programu i prowadzenia zajęć poruszających tematykę ochrony danych osobowych na zajęciach z rożnych przedmiotów. Zostały zrealizowane następujące tematy: źródła prawa ochrony danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych, ochrona danych osobowych w szkole, prywatność i dane osobowe w cyfrowym świecie, cyfrowa tożsamość, zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego użytkownikom, edukacja i profilaktyka dotycząca funkcjonowania w cyfrowym świecie, niektóre zmiany w przepisach od 25.05.2018

Szkoła Podstawowa nr 150
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2018-02-07
inicjatywa dla: uczniów
Plakat z wykazem właściwych zachowań w sieci
"Prywatność i bezpieczeństwo – jak bezpiecznie posługiwać się Internetem"? – wykonanie plakatu z wykazem właściwych zachowań w sieci.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci” - zajęcia edukacyjne w świetlicy szkolnej, pogadanka z uczniami, filmiki edukacyjne. Dla uczniów: quiz wiedzy „Zasady bezpiecznego Internetu” oraz test wiedzy „Bezpieczny Internet”.
2018-02-05
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, rodziców
Tydzień Bezpiecznego Internetu
Gazetka okolicznościowa z okazji Tygodnia Bezpiecznego Internetu (5-9.02.2018).
2018-02-05
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli
Szkolenie wewnętrzne Zespołu Wychowawców Świetlicy „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”; moduły: bezpieczeństwo w sieci, szkodliwe treści, portale społecznościowe, cyberprzemoc, zakupy online oraz nadużywanie Internetu (wykorzystanie platformy edukacyjnej Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę); (5-9.02.2018)
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka okolicznościowa
Gazetka okolicznościowa dotycząca zasad ochrony danych osobowych z okazji "Dnia ochrony danych osobowych".
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs wiedzy
Świetlicowy konkurs wiedzy na temat ochrony danych osobowych "Chroniąc dane - chronisz siebie".
2018-01-29
inicjatywa dla: nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Zespołu Wychowawców Świetlicy
Szkolenie Zespołu Wychowawców Świetlicy z zakresu ochrony danych osobowych w szkole (WDN).
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tydzień Ochrony Danych Osobowych - zajęcia edukacyjne w świetlicy szkolnej
Obchody Tygodnia Ochrony Danych Osobowych - inicjatywa podjęta przez świetlicę szkolną
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Filmy edukacyjne
Filmy edukacyjne: „Chroń swoje dane”; „Wirusy”; „Spam”; „Łańcuszki”; „Uzależnienia”; „Cyberprzemoc”;
2018-01-09
inicjatywa dla: uczniów
Zajęcia plastyczno-techniczne
Wykonanie na zajęciach świetlicowych masek karnawałowych - wdrażanie dzieci do ochrony własnego wizerunku.
2017-12-04
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, rodziców
Strona www szkoły
Strona internetowa szkoły (materiały edukacyjne, informacje o programie)
2017-11-24
inicjatywa dla: uczniów
Debata uczniów
Debata delegacji uczniów w Pałacu Prezydenckim w Warszawie pt. "Stop dla hejtu w Internecie"
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli
Gazetka informacyjno-edukacyjna
Gazetka edukacyjna w szkole – tablica zawiera materiały na temat ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci. Informuje również o udziale szkoły w programie „Twoje dane – Twoja sprawa…”
2017-10-26
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli
Pozyskanie materiałów edukacyjnych
Pozyskanie materiałów edukacyjnych do zbiorów biblioteki szkolnej w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.
2017-10-12
inicjatywa dla: nauczycieli
Pozyskanie materiałów edukacyjnych
Pozyskanie materiałów edukacyjnych (scenariusze lekcji, filmy edukacyjne) poświęconych bezpieczeństwu dzieci w Internecie - współpraca z Fundacją "Dajemy Dzieciom Siłę".
2017-09-01
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, rodziców, dyrektorów
Wdrożenie dokumentacji
Wdrożenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie.
2017-08-31
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie Rady Pedagogicznej "Instrukcja w sprawie użytkowania elektronicznych nośników informacji (ENI) w Szkole Podstawowej nr 150 w Warszawie".
2017-08-30
inicjatywa dla: nauczycieli, dyrektorów
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie Rady Pedagogicznej "Ochrona danych osobowych według ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)".

Szkoła Podstawowa Nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Warszawie 
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2018-03-02
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO kadra
Podczas zebrania rady pedagogicznej ustaliliśmy harmonogram obchodów DNIA OCHRONY DANYCH w naszej szkole. Nauczyciele zostali zapoznani z programem TDTS oraz materiałami dydaktycznymi do wykorzystania na godzinach wychowawczych.
2018-02-09
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO
Moja klasa przygotowała: prezentację multimedialną o obowiązujących przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych, gazetkę informującą o prawach dzieci, przedstawienie dla najmłodszych o bezpieczeństwie danych oraz scenariusz lekcji wychowawczych, który współprowadzili.
2018-02-05
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
TDTS rodzice
Podczas zebrania semestralnego z rodzicami rozmawialiśmy o bezpieczeństwie danych oraz konieczności uwrażliwienia dzieci na ten temat.
2018-01-12
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wstep do TDTS
Podczas godziny wychowawczej poinformowałam uczniów mojej klasy o zasadach projektu oraz ustaliliśmy plan działania na DZIEŃ OCHRONY DANYCH w naszej szkole.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I DYWIZJI TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OSTROŁĘCE
OSTROŁĘKA, Województwo: mazowieckie

2018-02-23
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel z okazji DODO i przedstawienie "Bezpieczny internet"
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego Internetu został zorganizowany apel, podczas którego uczennice klasy III a gimnazjum prezentowały działania podjęte w ramach udziału w Ogólnopolskim Programie Sprawnościowym GIODO. Uczniowie i nauczyciele wspólnie zaśpiewali piosenkę pt. "Chroń swe dane", do której tekst został ułożony specjalnie na tę okazję. Najważniejszym punktem spotkania było przedstawienie pt. "Bezpieczny internet" przygotowane przez uczniów klasy VI a.
2018-02-15
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Śpiewanie piosenki o ochronie danych osobowych
Śpiewanie i nagranie przez uczniów klasy VI piosenki pt. "Chroń swe dane".
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tekst piosenki o ochronie danych osobowych
Ułożenie tekstu piosenki o ochronie danych osobowych i bezpiecznym internecie pt. "Chroń swe dane" (w ramach Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego GIODO)
2018-01-19
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów
Zgłoszenie szkoły do obchodów DBI 2018
Zgłoszenie szkoły do udziału w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu 2018
2018-01-12
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka - Chroń swoje dane
Wykonanie gazetki z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych - Chroń swoje dane
2017-12-07
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli
Gazetka - 20-lecie ochrony danych
Uczniowie przygotowali gazetkę na korytarzu z okazji 20-lecia ochrony danych osobowych w Polsce.
2017-11-28
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie w ramach VIII edycji Programu GIODO
Szkolenie dla nauczycieli w związku z przystąpieniem szkoły do VIII edycji Programu GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa". Przekazanie najważniejszych informacji z konferencji w Warszawie (m.in. dotyczących RODO). Przedstawienie harmonogramu działań związanych z udziałem w programie.
2017-11-24
inicjatywa dla: uczniów
Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego GIODO
Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego GIODO. Spotkanie z grupą uczniów biorących udział w programie, opracowanie harmonogramu działań grupy.
2017-11-20
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, rodziców
Gazetka informacyjna o GIODO
Gazetka w korytarzu szkolnym informująca o przystąpieniu szkoły do programu i o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie

2018-03-21
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów
Informacja
Umieszczenie na stronie internetowej notatki dotyczącej ochrony danych osobowych oraz dotychczasowych działaniach, jakie przeprowadzono w ramach programu ,,Twoje dane- Twoja sprawa".
2018-03-13
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja w klasie 1Tu
Lekcja wychowawcza w klasie 1Tu ,,Bezpieczny Internet". Przedstawienie zagrożeń i wskazanie sposobów bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z zasobów sieci (pogadanka, dyskusja, pokaz filmów tematycznych).
2018-02-28
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja w klasie 3Tw
28.luty.2018. Lekcja wychowawcza klasy 3 Tw ,,Jak chronić swoje dane osobowe". Pogadanka na temat ważności i aktualności tematu, w związku z zagrożeniami czyhającymi w życiu codziennym (podawanie danych osobowych).
2018-02-08
inicjatywa dla: dyrektorów, rodziców, uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka ścienna
Przygotowanie gazetki ściennej w szkole promującej bezpieczne korzystnie z Internetu. Gazetka prezentowana jest w ogólnodostępnym miejscu w holu szkoły.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
lekcja
Lekcja w klasie I Tu - ,,Jak chronić swoje dane osobowe?". Pogadanka, projekcja filmu.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Pogadanka
Pogadanka z wychowankami Internatu ZSAiGŻ- prawo do prywatności oraz ochrony wizerunku w Internecie.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
lekcja
Ja i Internet. Ochrona danych osobowych . Lekcja wychowawcza - pogadanka, projekcja filmu ze strony GIODO.
2018-01-09
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja w klasie 1Tu
Lekcja wychowawcza- zaznajomienie uczniów z instytucją GIODO, omówienie zasad szkolnego konkursu plastycznego „Chroń własne dane”.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny.
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w ZSAiGŻ w Radomiu zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Chroń własne dane” . Informację dotyczącą zasad konkursu oraz link internetowy do strony GIODO zamieszczono na stronie internetowej szkoły. Uczniowie do 28.01.2018 mogli składać prace konkursowe, technika była dowolna. Młodzież wykonała plakaty, z najlepszych utworzono wystawę na korytarzu szkolnym.
2017-11-21
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja w klasie 3Tw
Lekcja wychowawcza ,,Jak chronić swoje dane osobowe". Dyskusja, wykład dotyczący naruszania prywatności oraz nękania.
2017-11-03
inicjatywa dla: nauczycieli
spotkanie
Spotkanie z nauczycielami realizującymi projekt-przekazanie informacji i materiałów ze szkolenia "Twoje dane, Twoja sprawa". Omówienie zasad działania w programie i realizowania jego celów. Umieszczenie cyklu scenariuszy lekcji na temat danych osobowych i ich ochrony w ogólnodostępnym folderze szkolnym (komputer w pokoju nauczycielskim).

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2018-02-16
inicjatywa dla: nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Rozbudowanie programów edukacyjnych 
Przekazanie nauczycielom w formie elektronicznej materiałów edukacyjnych na temat ochrony danych osobowych do wykorzystania na lekcjach w celu poszerzenia programów edukacyjnych w ramach lekcji przedmiotów ogólnokształcących np. WOS
2018-01-29
inicjatywa dla: nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Rady Pedagogicznej Temat: "Twoje dane Twoja sprawa"
Szkolenie Rady Pedagogicznej. Temat "Twoje Dane Twoja sprawa"
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych
Informacje dla uczniów przekazywane podczas realizacji podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości, ochrona danych osobowych - realizacja przez nauczyciela podstaw przedsiębiorczości przez cały okres nauczania. Korzystanie z bezpiecznej bankowości, bezpieczne korzystanie z e platform np w kontaktach z US z ZUS
2018-01-12
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, dyrektorów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Poszerzenie wiedzy emerytowanych pracawników Szkoły na temat ochrony danych osobowych
W styczniu corocznie odbywa się w naszej placówce spotkanie Noworoczne z emerytowanymi pracownikami Szkoły. Zamierzam przeprowadzić podczas spotkania konferencję na temat pod hasłem: "Seniorze Twoje dane Twoja sprawa" Wykorzystam materiały dydaktyczne z Państwa zasobów, by uświadomić emerytom zagrożenia płynące z niefrasobliwości i nadmiernym zaufaniu do innych ludzi.
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli, dyrektorów
Gazetki ścienne i plakaty informujące o udziałe placówki w Programie
Rozpropagowanie wśród kadry nauczycielskiej i uczniów świadomości ochrony własnych danych osobowych.

Zespół Szkół Niepublicznych
Zbuczyn, Województwo: mazowieckie

2018-02-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
ankieta
W szkole w ramach ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono ankiety wśród uczniów i rodziców na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Pytaniami kluczowymi były: -Czy wiesz w jaki sposób strzec swoich osobistych informacji w Internecie? -Czy wiesz w jaki sposób się logować, by przeglądarki internetowe nie zapamiętywały naszych haseł? -Dlaczego należy pamiętać, że korzystając np. z forum internetowego nie jesteśmy anonimowi?
2018-02-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gazetka
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych -uczniowie z klasy III, IV, V, VII przygotowali w swoich klasach gazetki ścienne o tematyce ochrony danych osobowych.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja o ochronie danych w sieci
Klasa II i II zajęcia informatyczne Temat: Ochrona danych osobowych w sieci. Lekcje poświęcone ochronie danych osobowych w sieci, połączone były z pokazem filmów tematycznych i pogadanką na temat ,,Czy wiesz w jaki sposób strzec swoich osobistych informacji w Internecie? ".
2017-11-22
inicjatywa dla: nauczycieli
szkolenie Rady pedagogicznej
Szkolenie dla rady pedagogicznej Przedstawienie celów i założeń uczestnictwa szkoły w programie Twoje dane -Twoja sprawa. Nauczycielom zostały przekazane m.in. informacje dotyczące wejścia w życie RODO i możliwości realizacji lekcji przedmiotowych na temat ochrony danych osobowych, udostępniono nauczycielom materiały do wykorzystania na lekcjach przekazane przez koordynatora programu.
2017-11-18
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja o ochronie danych osobowych
klasa IV, V, VII godzina z wychowawcą Temat: Ochrona danych osobowych Lekcje poświęcone ochronie danych osobowych, połączone były z pokazem filmów tematycznych, dyskusją tematyczna, mini. wykładem.

Szkoła Podstawowa im. E. Orzeszkowej w Radgoszczy
Radgoszcz, Województwo: małopolskie

2018-02-09
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
plakat 
Konkurs dla starszych uczniów - klasy II, III oddziałów gimnazjalnych, polegający na przygotowaniu plakatu A3, A4 z wykorzystaniem grafiki komputerowej . Konkurs miał na celu promować ochronę danych osobowych w Sieci.
2018-02-09
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
film
Uczniowie mieli za zadanie zmontować film z udziałem maksymalnie 5 osób, trwający do 5 minut. Temat filmu "Twoje dane - Twoja sprawa".
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs plastyczny
Przeprowadzenie konkursu plastycznego pod hasłem "Twoje dane - Twoja sprawa". Technika wykonywanych prac była dowolna. Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów problematyką ochrony prywatności i danych osobowych poprzez twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ten temat. Wyłonione zostały najlepsze prace plastyczne. Zorganizowano wystawkę prac promujących tematykę ochrony danych osobowych.
2018-02-06
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pilnuj swego skarbu drogiego. Chroń swoje dane osobowe.
Gazetka zawiera informacje zgromadzone w następujące grupy tematyczne : Prawo do prywatności w sieci. Cyfrowe ślady. Cyberprzemoc. Komunikacja w Sieci. Serwisy społecznościowe. Jak zabezpieczyć swoje dane osobowe. Działania niepożądane w Sieci.
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spektakl teatralny
Uczniowie klasy II sp przedstawili spektakl pt. "Czerwony Kapturek szuka księcia" na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i przekazywania swoich danych osobowych. Czerwony Kapturek wędruje przez las w poszukiwaniu księcia, którego poznał przez Internet. W wyniku wielu perypetii, zwrotów akcji okazuje się, że wspomniany książe to po prostu wilk. W trakcie poszukiwań Czerwony Kapturek zdradza adres swojej babci nieznajomej osobie, przez co naraża ją na niebezpieczeństwo. Motto spektaklu: "Uważaj bracie, z kim umawiasz się na czacie".

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy
Kamienica, Województwo: małopolskie

2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa plakatów
Korytarz szkolny zamienił się w galerię plakatów promujących ochronę danych osobowych.
2018-01-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel
W tym dniu zorganizowano apel, na którym uczniowie wysłuchali prezentacji pt.: Co to są dane osobowe? Obejrzeli również filmy edukacyjne Dzieciaka i Loco przygody w sieci.

Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie
Kraków, Województwo: małopolskie

2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs wiedzy o ochronie danych osobowych
Z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w Szkole został zorganizowany interaktywny quiz wiedzy o ochronie danych osobowych. Uczniowie (3 przedstawicieli z każdej klasy) musieli odpowiedzieć na 12 pytań. Część odpowiedzi na pytania została ukryta na terenie szkoły. Jednak , żeby je otrzymać uczniowie musieli wykonać kilka zadań oraz rozwiązać kilka zagadek.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat podsumowujący lekcję o ochronie danych osobowych.
Zadaniem klasy oraz wychowawców było wykonanie plakatu, który był podsumowaniem lekcji o ochronie danych osobowych. Plakaty zostały umieszczone w gablotach szkolnych i ocenione przez komisję konkursową.
2017-11-27
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie rady pedagogicznej
Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych.

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
Kraków, Województwo: małopolskie

2018-03-07
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Film - Chroń swoje dane osobowe
Uczniowie nakręcili film według własnego scenariusza, a następnie został on wyświetlony w teatrze w trakcie szkolnego Festiwalu Twórczości Artystycznej.
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów, dyrektorów, nauczycieli, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka okolicznościowa
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Dnia Ochrony Danych Osobowych została przygotowana przez uczniów gazetka okolicznościowa, a przez nauczycieli bibliotekarzy wystawa prezentująca zawartość szkolnych zbiorów na tematy związane z bezpieczeństwem.
2017-12-12
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenia Rady Pedagogicznej
W trakcie szkolenia nauczyciele zostali zapoznani z najnowszymi zagrożeniami związanymi z kradzieżą danych oraz metodami zabezpieczania się przed utratą danych. Podano liczne przykłady w jaki sposób oszuści próbują pozyskać nasze dane osobowe jak i zawartość dysków naszych komputerów.
2017-12-04
inicjatywa dla: uczniów
Konkurs na logo projektu
W związku z udziałem szkoły w Programie Sprawnościowym GIODO zorganizowany został konkurs dla uczniów na logo szkoły w tym programie. Uczniowie mieli czas na przygotowanie i prezentację swoich projektów, a następnie w głosowaniu wybrano najlepsze logo, które reprezentuje szkołę w projekcie.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Skidziniu
Skidziń, Województwo: małopolskie

2018-03-21
inicjatywa dla: uczniów
Wiosenny konkurs "Mały Prawnik"
Wszyscy uczniowie klas 4-7 wzięli udział w konkursie wiedzowym nt. aspektów prawnych. Musieli się oni wykazać wiedzą dotyczącą ochrony danych osobowych oraz instytucji GIODO, prawa autorskiego (w związku z wykorzystywaniem materiałów pochodzących z Internetu) oraz zawodów prawniczych. Następnie zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymali nagrody na apelu wielkanocnym.
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO- szkolny dzień ochrony danych osobowych
Tego dnia wszyscy uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej. Na początku uczniowie klasy 7 zaprezentowali przedstawienie w języku obcym pt. "Księżniczka na ziarnku grochu" , a do niego zadania i prezentację. Następnie rozpoczęła się druga część spotkania, DODO. Przypomnieliśmy o projekcie "Twoje dane- Twoja sprawa" , w którym bierze udział cała szkoła, do czego służyła nam prezentacja multimedialna o danych osobowych, ich podział, instytucji GIODO i o RODO. Następnie uczniowie wymyślali dane osobowe bohaterów bajki, co sprawiło im niezła zabawę.
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów
GIODO- zasady bezpiecznego udostępniania swoich danych
Uczniowie klasy 3 na zajęciach kreatywnych wykonali bożonarodzeniową gazetkę w kąciku prawnym nt. bezpiecznego serfowania po Internecie, udostępniania swoich i innych osób danych osobowych, zawierania znajomości internetowych oraz cyfrowego bezpieczeństwa.
2017-11-27
inicjatywa dla: nauczycieli
Spotkanie Rady Pedagogicznej.
Konferencja RP , na której odbyło się m.in. szkolenie nauczycieli nt. VIII edycji programu edukacyjnego GIODO "Twoje dane- Twoja sprawa". Poza tym nauczyciele zapoznali się z wybranymi dokumentami, w których jest mowa o o.d.o., poznali przykłady danych osobowych i ich podział, zostali poinformowani o RODO.
2017-11-20
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli
Gazetka nt. 20-lecia GIODO.
W holu szkoły w kaciku prawnym przed zebraniem rodziców zawisła gazetka nt. 20-lecia GIODO nt. ciekawych przykładów związanych z ochroną i udostepnianiem danych osobowych.
2017-11-03
inicjatywa dla: uczniów
Podajemy dane o sobie- dane zwykłe i wrażliwe
Lekcja języka angielskigo na temat zadawania pytań o dane osobowe i udzielania odpowiedzi. Podział na dane osobowe zwykłe i wrażliwe i zasad ich udostępniania.
2017-10-11
inicjatywa dla: uczniów
Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie
Lekcja wychowawcza nt. zasad bezpiecznego korzystania z zasobó w Internecie. Uczniowie wykonywali plakaty na temat bezpieczeństwa w sieci, udostępniania danych osobowych swoich i innych osób , pobierania programów, gier komputerowych, zawierania znajomości z nieznajomymi, netykieta.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Zalasowa, Województwo: małopolskie

2018-02-01
inicjatywa dla: rodziców
Szkolenie dla rodziców
Na zebraniu z rodzicami przeprowadzone zostało szkolenie nt. zagrożeń w sieci. Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator z Krakowa. Spotkania miało na celu uświadomienie rodzicom dzisiejszych zagrożeń na jakie narażone są ich dzieci podczas korzystania z Internetu oraz jakie skutki może mieć nieumiejętnie udostępnianie swoich danych w Internecie.
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych dla uczniów Gimnazjum zostały zorganizowane warsztaty nt. ochrony danych osobowych.. Poruszane były zagadnienia z zakresu danych osobowych, danych wrażliwych oraz konsekwencji w sytuacji gdy nasze dane dostaną się w niepowołane ręce. Na koniec uczniowie mogli w formie quizu sprawdzić co zapamiętali z wykładów.
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dnia Ochrony Danych Osobowych w SP
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych dla uczniów SP zostały zorganizowane warsztaty nt. ochrony danych osobowych.. Poruszane były zagadnienia z zakresu danych osobowych, danych wrażliwych oraz konsekwencji w sytuacji gdy nasze dane dostaną się w niepowołane ręce. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas IV-VII. W młodszych klasach zajęcia o tej samej tematyce przeprowadzili wychowawcy klas.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów
Spotkanie z Dzielnicowym
Prelekcja Dzielnicowego Posterunku Policji w Ryglicach - sierż. szt. Mariusza Nalepa skierowana odpowiednio do uczniów poszczególnych etapów kształcenia na temat bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialnego wykorzystania różnych aplikacji i komunikatorów.
2017-11-21
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej
W czasie rady pedagogicznej odbyło się szkolenie dla nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzające do programu "Twoje dane - Twoja Sprawa. Opracowany został harmonogram działań szkolny 2017/2018. Nauczyciele Wychowawcy zobowiązali się do przeprowadzenia na godzinach wychowawczych lekcji z zakresu ochrony danych osobowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcacych dla Dorosłych 
Chrzanów, Województwo: małopolskie

2018-02-08
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
08.02.2018 w ZSOdD w Chrzanowie kolejny już raz odbyły się obchody Światowego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Koordynator projektu przedstawiła prezentację multimedialną pt: " Jak chronić swoją prywatność w sieci", następnie uczniowie wzięli udział w debacie na temat zasad bezpiecznego korzystania z usług internetowych. Zwrócono uwagę na fakt, że w dobie postępu technologicznego wiedza z zakresu ochrony danych osobowych pozwala na bezpieczne poruszanie się w cyfrowym świecie.
2018-01-26
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli
festiwal naukowy
W ramach współpracy ze społecznością lokalną nauczyciel ZSOdD przygotował wykład i prezentację multimedialną zatytułowaną "Ochrona danych osobowych w sieci - przesada czy konieczność?" . Wykład przeprowadzono podczas festiwalu naukowego " Noc w liceum".
2017-11-21
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie
W ramach udziału ZSOdD w Chrzanowie w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” organizowanego przez GIODO przeprowadzono w dn. 21.11.2017 szkolenie dla nauczycieli ZSOdD (wykład, prezentacja multimedialna) pt: „Ochrona danych osobowych – prowadzenie lekcji i realizacja programu GIODO Twoje dane – Twoja sprawa”.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Czernichów, Województwo: małopolskie

2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat
W dniach 26 stycznia - 2 lutego 2018r. w ZSRCKU w Czernichowie odbył się konkurs na plakat ilustrujący zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
2018-01-17
inicjatywa dla: uczniów
Ankieta na temat ochrony danych osobowych
17 stycznia 2018r. uczniowie klas 1d i 1e wypełnili ankietę na temat ochrony danych osobowych. Ankieta dotyczyła znajomości ustawy o ochronie danych osobowych. Uczniowie wyjaśnili w niej skrót GIODO, a także odpowiedzieli na następujące pytania: - Czy numer PESEL, kolor oczu, numer dowodu osobistego, znak zodiaku, data urodzenia z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania, to dane zwykłe czy wrażliwe? - Czy nauczyciel może umieścić wyniki sprawdzianu wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia na stronie internetowej szkoły? - Czy po zakończeniu akcji promocyjnej trzeba usunąć dane osobowe, k
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów
Kombinatoryka - chronienie danych osobowych
15 stycznia 2018r. uczniowie klasy 4a wzięli udział w lekcji "Kombinatoryka - chronienie danych osobowych", zrealizowanej według scenariusza zamieszczonego w materiałach GIODO. Uczniowie używając wiedzy z zakresu kombinatoryki obliczali (zgodnie z treściami zadań) ile można ułożyć różnych haseł o podanych warunkach.
2017-12-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat
W dniach 26 stycznia - 2 lutego 2018r. w ZSRCKU w Czernichowie odbył się konkurs na plakat ilustrujący zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
2017-12-04
inicjatywa dla: uczniów
Jak chronić swoje dane osobowe - lekcja w 2a
Uczniowie klasy 2a w ramach lekcji „Jak chronić swoje dane osobowe” zapoznali się z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z rodzajami danych tj. danymi zwykłymi i danymi wrażliwymi, i zastanawiali się jak chronić swoje dane osobowe.
2017-11-29
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli
Poinformowanie nauczycieli o Programie
W dniu 29 listopada 2017r. nauczyciele, podczas Rady Pedagogicznej, zostali poinformowani o Programie Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje Dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”., otrzymali niezbędne informacje oraz materiały szkoleniowe.
2017-11-29
inicjatywa dla: uczniów
Jak chronić swoje dane osobowe - lekcja w 2d
Uczniowie klasy 2d w ramach lekcji „Jak chronić swoje dane osobowe” zapoznali się z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z rodzajami danych tj. danymi zwykłymi i danymi wrażliwymi, i zastanawiali się jak chronić swoje dane osobowe.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów
Jak chronić swoje dane osobowe - lekcja w 1b
Uczniowie klasy 1b w ramach lekcji „Jak chronić swoje dane osobowe” zapoznali się z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z rodzajami danych tj. danymi zwykłymi i danymi wrażliwymi, i zastanawiali się jak chronić swoje dane osobowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach
Zębowice, Województwo: opolskie

2018-03-06
inicjatywa dla: rodziców
Prelekcja dla seniorów
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych bliskich, a zwłaszcza osób starszych, które często padają ofiarą oszustów i wyłudzeń, szkoła zorganizowała dla nich prelekcję we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Klubem Emerytów. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób z terenu naszej gminy. Prezentacja dotyczyła wyłudzeń oraz bezpieczeństwa w zakresie ochrony prywatności. Seniorzy byli niezwykle zainteresowani tematyką.
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje o danych osobowych
Począwszy od 29 stycznia aż do końca lutego wychowawcy oraz nauczyciele informatyki przeprowadzili we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum warsztaty i lekcje o ochronie danych osobowych. Uczniowie aktywnie i z wielkim zaciekawieniem brali udział w lekcjach. Zaspokoili swoją ciekawość, uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Większość z nich nie była zorientowana w zagrożeniach płynących z nieodpowiedzialnego udostępniania swoich danych.
2018-01-10
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów
Tablica informacyjna
Jeszcze przed obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych stworzono tablicę informacyjną dotyczącą 20-lecia Ochrony danych osobowych. Na gazetce zamieszczono mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Chodziło nam o zaintrygowanie młodzieży oraz do sprowokowania do samodzielnych poszukiwań. Tablica jest stałym elementem naszej szkoły.
2017-11-15
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli
Zapoznanie z ideą programu TD-TS
Podczas spotkania rady pedagogicznej został przedstawiony program oraz harmonogram wdrożenia w naszej szkole. Nauczyciele wychowawcy zapoznali się z dostępnymi materiałami edukacyjnymi przydatnymi do prowadzenia lekcji wychowawczych na temat ODO.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy
Przemyśl, Województwo: podkarpackie

2017-11-15
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie członków Rady Pedagogicznej na temat programu "Twoje dane - Twoja sprawa". Powołanie nauczycielskiego zespołu ODO-inicjatyw.

Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym
Srogów Górny, Województwo: podkarpackie

2018-03-15
inicjatywa dla: uczniów
Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych
lekcja języka polskiego "Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych" dla uczniów klasy 5 i 6
2018-02-23
inicjatywa dla: uczniów
Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi
lekcja godziny wychowawczej: "Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi" dla uczniów klasy 7
2018-02-19
inicjatywa dla: uczniów
Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi
lekcja godziny wychowawczej: "Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi" dla uczniów klasy 4 i 5
2018-02-15
inicjatywa dla: uczniów
Twoje dane osobowe 
lekcja języka polskiego "Twoje dane osobowe" zrealizowana w klasie 4
2018-02-14
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, dyrektorów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gazetka
Gazetka wykonana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2018-01-23
inicjatywa dla: nauczycieli
spotkanie informacyjno szkoleniowe nauczycieli
Na spotkaniu, w którym brali udział nauczyciele uczący w naszej szkole, omówiono założenia programu, planowane działania oraz omówione zostały ogólnie zagadnienia na jakie nalezy zwrócic uwage w czasie pracy z uczniami i rodzicami

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Suwałki, Województwo: podlaskie

2018-02-13
inicjatywa dla: nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach
Konferencja skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, która odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B. w godz. 15:00 - 18:15 Zakres konferencji: 1. Co o RODO powinna wiedzieć administracja szkoły/placówki? 2. Jak przeprowadzić test gotowości? 3. Uczymy dzieci i młodzież o ochronie danych osobowych
2018-02-05
inicjatywa dla: uczniów
Bezpieczne korzystanie z internetu
Cykl trzech lekcji, które zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Krasnymborze, skierowanych do uczniów klas 1-3, 4-6, 7 i gimnazjum. W programie m.in. informacja o programie „Twoje dane - Twoja sprawa", dlaczego Twoje dane są ważne, rejestrowanie i publikowanie wizerunku w sieci. Lekcje są przygotowaniem do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole.

Szkoła Podstawowa nr 19; im. Mieszka I
Białystok, Województwo: podlaskie

2018-02-13
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Warsztaty dla rodziców.
Podsumowanie I semestru w tym roku postanowiliśmy połączyć ze szkoleniem dla rodziców w temacie Ochrony Danych Osobowych i zasad zabezpieczania danych naszych uczniów. Przed wywiadówką semestralną obyły się warsztaty dla rodziców nt: „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Jak właściwie chronić dane własne i swoich najbliższych”, które zostały poprowadzone przez trenera Białostockiej Akademii Rodziny. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i znaczną frekwencją rodziców.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu - tym roku dzień ten obchodziliśmy 6 lutego i na ogólnoszkolnym apelu chcieliśmy trochę dłuższą chwilę poświęcić na to, aby przypomnieć o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci i o tym, jak ważna jest kultura i szacunek w wirtualnym świecie. Tegoroczne hasło Dnia Bezpiecznego Internetu to: „twórz, łącz się i udostępniaj z szacunkiem: lepszy Internet zaczyna się od Ciebie”. Apel był kolejną odsłoną obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole.
2018-02-06
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na projekt znaczka pocztowego
Korzystając z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu postanowiliśmy uroczyście nagrodzić uczestników konkursu: „Ochrona danych na znaczku pocztowym”. Część wykonanych przez młodsze dzieci prac została wyeksponowana jeszcze przed feriami (od połowy stycznia do połowy lutego), aby społeczność szkolna mogła je podziwiać. W projekcie znaczka zostało nagrodzonych 21 uczniów.
2018-01-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Turniej wiedzy nt. danych osobowych
19 stycznia 2018r. w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole, a właściwie ich pierwszej części odbył się Międzyklasowy Turniej Wiedzy dotyczącej cyberprzestrzeni i zasad ochrony swoich danych w wirtualnym świecie i nie tylko. Głównymi bohaterami były dane osobowe oraz uczniowie klas siódmych, którzy zmagali się z przeróżnymi zadaniami, np. quizami, sylabusami, scenkami, itp. Zabawa połączona z nauką była doskonała.
2018-01-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat TDTS
Kolejnym etapem realizacji programu TDTS, było zaprojektowanie i wykonanie plakatu na temat ochrony danych osobowych. Konkurs został ogłoszony przede wszystkim dla klas siódmych, ale jak się okazało także młodsi uczniowie wzięli w nim udział. Prace zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach. 19 stycznia 2018 podczas szkolnego apelu zostały wręczone dyplomy za najbardziej pomysłowe prace. Na wyróżnienie zapracowało aż 15 uczniów.
2018-01-18
inicjatywa dla: uczniów
Cyberprzemoc i cyberprzestępstwo - cz.II
Kolejna tura szkoleń tym razem dla uczniów klasy VI-tych (18.01.2018): Cyberprzemoc i cyberprzestępczość- zajęcia z pracownikiem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży ,,Przyjaciele z osiedla”
2018-01-17
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Starsi koledzy - młodszym
Klasy VI-te miały możliwość podzielenia się wiadomościami, które w ostatnim czasie znacznie wzbogaciły w temacie ochrony danych osobowych. W tym celu wraz z wychowawcami zaplanowali i przeprowadzili w wyznaczonych oddziałach klas młodszych zajęcia oraz gry i zabawy związane z tematem TDTS. Wszystkie klasy wywiązały się z tego znakomicie, co potwierdzają wychowawcy klas i same dzieciaki. Taka koleżeńska wymiana doświadczeń to bardzo dobry sposób na cementowanie przyjaźni.
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Promocja Dnia Ochrony Danych Osobowych.
U nas już przed feriami zadbaliśmy o to, aby każdy uczeń z naszej około 1000-nej społeczności szkolnej wiedział, iż w styczniu, a dokładnie 28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. Całe I piętro szkoły na ten czas stało się miejscem reklamy i promocji tego wydarzenia. Na ścianach zawisły plakaty oraz różne prace naszych podopiecznych. Przy tej okazji powstawały też i inne prace typu opowiadania, komiksy, prezentacje multimedialne.
2018-01-08
inicjatywa dla: rodziców
Pedagogizacja Rodziców
We współpracy z Białostocką Akademią Rodziny zaproponowano rodzicom udział w wykładzie „Jak zapewnić dziecku cyberbezpieczeństwo w sieci?”, który odbędzie się 10 stycznia 2018 r. Na wykładzie poruszone zostaną następujące tematy: Z jakimi zagrożeniami może się spotkać dziecko w internecie? Pozytywne i negatywne strony Internetu. Z kim dziecko komunikuje się w Internecie? Kontrola czasu dostępu dziecka do Internetu? Sposoby blokowania dostępu dzieci do treści nieodpowiednich. Czy istnieje złoty środek na skuteczną ochronę dzieci w internecie? Smartfon, tablet – czy to tylko fajny gadżet?
2018-01-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Akcja promocyjna Dnia Ochrony Danych Osobowych w szkole.
Początek stycznia to podjęcia kampanii promocyjnej Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole. W różnych miejscach szkoły pojawiają się gazetki / plakaty z informacjami o tym wydarzeniu. Dzień ten przypada 28 stycznia, ale w naszym województwie uczniowie mają wtedy okres ferii zimowych, dlatego obchody podzieliliśmy na dwie tury. Pierwsza odbędzie się 19 stycznia 2018r (m.in.: apel, teleturniej, nagradzanie dotychczasowych inicjatyw, wystawy prac), a druga tuż po feriach w lutym i będzie powiązana z Dniem Bezpiecznego Internetu.
2018-01-02
inicjatywa dla: uczniów
Zabawy i gry z tematyką TDTS w tle.
Temat ochrony danych osobowych, może być doskonałą metodą nauki przez zabawę. Klasy IV - VII wykazały się dużą kreatywnością w przetwarzaniu zdobytej na wcześniejszych zajęciach lekcyjnych wiedzy na ten temat. W ten sposób powstały różnorakie uczniowskie formy graficzne i nie tylko, np. plakaty, rebusy, krzyżówki, prezentacje, gry planszowe. Każda klasa stawiała na oryginalność i pomysłowość, super się przy okazji bawiąc. Klasa 4d wraz w wychowawcą stworzyła nawet własny kodeks bezpiecznego korzystania z Internetu, a kolejne powstaną już niedługo.
2017-12-19
inicjatywa dla: uczniów
Debata Samorządu Uczniowskiego
W szkole zorganizowano debatę samorządową, do której zaproszono samorząd zaprzyjaźnionej z nami szkoły w Suderwie na Litwie. Jest to polska szkoła, z którą współpracujemy już od wielu lat. Debata odbywała się on-line i była niesamowitym doświadczeniem dla obydwu stron. Głównym tematem debaty był rozwój samorządności w naszych szkołach. Jednym z poruszonych problemów był problem ochrony danych osobowych. Chcieliśmy wiedzieć jaką wiedzę na ten temat mają nasi przyjaciele z Litwy i jak odniosą się do wniosków, które wypracowali nasi uczniowie w ramach weekendowych warsztatów.
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów
Rodzice i wychowawcy wspólnie o problemie ochrony danych osobowych.
Otwarta lekcja wychowawcza i kolejny dowód na bliską i owocną współpracę z rodzicami. Nasz szkolny program: "Partnerstwo w wychowaniu" ponownie realizuje się w praktyce. Po informacji wychowawcy klasy VIIe o realizacji programu TDTS , kolejny z rodziców zechciał w bardzo profesjonalny sposób podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat zagrożeń oraz ochrony danych w Internecie. I w ten sposób siódmoklasiści i wszyscy inni zainteresowani mogli się dowiedzieć np.: Jak bezpiecznie korzystać z sieci? Co wie o nas Internet? Co to są wszechobecne Cookies?
2017-12-16
inicjatywa dla: uczniów
Warsztaty Samorządu Uczniowskiego
Warsztaty dla członków samorządów klasowych, w ramach których młodzi samorządowcy nie tylko rozwijali swoją świadomość czym jest demokracja ale też jakie mają prawa i obowiązki. Podczas pracy nad prawami dziecka oraz ucznia, szczególną uwagę poświęcono prawu prywatności, czyli prawu ochrony danych osobowych. Pracując w dwóch grupach: klasy IV – V oraz VI – VII uczniowie wymieniali się doświadczeniami oraz pomysłami na ten temat. Stworzono kodeks zasad ochrony danych oraz dyskutowano nad problemem często nieświadomego udostępnienia własnych danych, szczególnie na portalach społecznościowych.
2017-12-14
inicjatywa dla: uczniów
Współpraca z rodzicami.
W ramach współpracy rodziców ze szkołą jedna z klas IV-tych gościła rodziców zawodowo związanych z tematem ochrony danych osobowych. Spotkanie odbywało się w ramach otwartej godziny z wychowawcą. Zajęcia miały charakter dwuczęściowy: PANEL I-co to są dane osobowe, jakie są zagrożenia w sieci, czy należy pytać o zgodę udostępniając czyjeś dane osobowe; PANEL II - czym nie będą dane osobowe; aplikacje i zagrożenia opisane na przykładach; jak się ze sobą porozumiewać przez Internet; spam; przemoc w sieci; komu można zgłosić naruszenie danych; gry on-line - postępowanie
2017-12-13
inicjatywa dla: uczniów
Nauka KODOWANIA
Zajęcia z kodowania zorganizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych były uzupełnieniem i poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów. W ramach zajęć uczniowie poznawali podstawy programowania w języku Scratch, w programie: Logomocja czy Baltie. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów.
2017-11-27
inicjatywa dla: uczniów
Warsztaty: Twoje Dane - Twoja Sprawa
Do końca grudnia bieżącego roku, każdy z wychowawców ma obowiązek przeprowadzić co najmniej jedną godzinę wychowawczą dotyczącą problemu ochrony danych osobowych wg. własnego lub zaproponowanego scenariusza. W ramach takich zajęć klasy nie tylko będą poszerzały swoją wiedzę w temacie, ale mają również wykonać różne przewidziane dla nich zadania, np. klasy IV-te: prace plastyczne, klasy V-te: gry planszowe / rebusy, klasy VI-te: zaplanować zajęcia promocyjne dla klas I-III, zaś kasy VII-me: zaplanować promocję programu w szkole i jej otoczeniu.
2017-11-20
inicjatywa dla: rodziców
Spotkanie z Rodzicami
W ramach spotkania z wychowawcą, czyli wywiadówki przekazano rodzicom podstawowe informacje na temat celów programu TDTS oraz planowanych zadań i inicjatyw, które będą realizowane w szkole. Rodzice uzyskali też wskazówki, gdzie mogą znaleźć więcej informacji w temacie ochrony danych osobowych gdyby tego potrzebowali. Zaproponowano im również możliwość udziału w warsztatach szkoleniowych, które planowane są na koniec I semestru, prowadzonych przez pracowników Policji lub Staży Miejskiej.
2017-11-15
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Tematem szkolenia było zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami projektu: Twoje Dane – Twoja Sprawa oraz z podstawami prawnymi i propozycjami najnowszych rozporządzeń w temacie ochrony danych osobowych (RODO). W trakcie spotkania zebrano pomysły działań i inicjatyw do szkolnego harmonogramu realizacji projektu.
2017-11-10
inicjatywa dla: uczniów
Warszaty dla ucznia: Cyberprzemoc i cyberprzestępstwo.
Spotkania tematyczne dla uczniów klas V-tych: Cyberprzemoc i cyberprzestępczość zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży ,,Przyjaciele z osiedla”. Uczniowie podczas spotkania uzyskali praktyczne informacje na temat zjawiska cyberprzemocy co mamy nadzieję, że poszerzyło ich świadomość na ten problem. Dowiedzieli się, jak reagować na przemoc w cyberprzestrzeni oraz poznali możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające tego rodzaju przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie
Lubichowo, Województwo: pomorskie

2018-03-23
inicjatywa dla: uczniów
Konkurs na krzużówkę
Konkurs na krzyżówkę obejmuje stworzenie przez chętnych uczniów z klas IV - VII wzoru krzyżówki do rozwiązania, w której pojawiają się wyrazy - hasła związane z bezpieczeństwem w sieci oraz ochroną danych osobowych. Każda z propozycji musi zawierać hasło "Dane osobowe" lub "Chroń dane osobowe". Wyłonione w konkursie krzyżówki będą dostępne do rozwiązania dla wszystkich uczniów w szkolnej bibliotece. W wyniku losowania przyznana zostanie nagroda główna dla zwycięskiego rozwiązującego oraz dla twórcy najczęściej rozwiązywanej krzyżówki.
2018-02-21
inicjatywa dla: rodziców
Prelekcja dotycząca ochrony danych osobowych
Na spotkaniu z rodzicami przedstawiono krótki film oraz przeprowadzono prelekcję związaną z danymi osobowymi, sposobami ich ochrony oraz relacji między dziećmi i rodzicami, które mogą pozytywnie wpłynąć na zachowanie bezpieczeństwa danych i ochrony wizerunku w sieci.
2018-01-25
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka promująca ochronę danych osobowych
Na szkolnym korytarzu przygotowano gazetkę. Prezentowane uczniom, nauczycielom oraz rodzicom treści odwoływały się do pojęcia prywatności, jej poszanowania oraz sposobów ochrony w Internecie. Kolejne hasła nawiązywały do ochrony danych osobowych w sieci poprzez używanie nicków, stosowania mocnych haseł, rozważne zamieszczanie swoich zdjęć z zastosowaniem statusu prywatności. Uwypuklono także konieczność zachowania w tajemnicy przed nieznajomymi takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu a także poprawnego wylogowania się szczególnie przy korzystaniu z portali społecznościowych
2018-01-22
inicjatywa dla: uczniów
Lekcje dotyczące ochrony danych osobowych w Internecie
Zapoznanie uczniów z pojęciem danych osobowych oraz ich ochrony przy korzystaniu z różnych portali internetowych. Wykorzystanie dostępnych materiałów szkoleniowych do prowadzenia zajęć oraz uzyskanie wytworów uczniowskich (plakaty, rysunki,gazetki, zdjęcia)
2018-01-18
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Jak chronić dane osobowe w sieci?
Uczniowie poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z siei, tworzenia kultury szacunku dla innych użytkowników oraz przyswoją sobie pojęcie danych osobowych oraz podstawowych sposobów ich chronienia przed nieuprawnionym wykorzystaniem.
2017-11-17
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli
Promocja Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" na stronie internetowej Szkoły
Utworzenie podstrony "GIODO" na szkolnej stronie internetowej. Publikacja plakatu, loga patronów Programu, harmonogramu działań i bieżących sprawozdań opatrzonych zdjęciami
2017-11-16
inicjatywa dla: nauczycieli
Czy dane osobowe to prywatność?
Przedstawienie przez koordynatora projektu głównych założeń programu . Zapoznanie nauczycieli przez szkolnego koordynatora z tematyką ochrony danych osobowych i uświadomienie, że ochrona danych osobowych to ochrona prywatności. Podczas szkolenia przeprowadzono krótkie warsztaty ukazujące, jak łatwo udostępniamy swoje dane osobowe i jak wiele instytucji je przetwarza. Uczestnicy poznali także główne założenia Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" i harmonogram działań przyjęty w placówce.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni
Siemonia, Województwo: śląskie

2018-02-13
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Bezpiecznego Internetu
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się pogadanki na lekcjach informatyki oraz przygotowano plakaty o tej tematyce, które zostały umieszczone na gazetkach na szkolnym korytarzu.
2018-02-12
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gazetki i ulotki dla uczniów i rodziców
Na szkolnych korytarzach oraz gazetce dla rodziców umieszczone zostały informacje dotyczące GIODO, ochrony danych osobowych oraz list Generalnego Inspektora danych Osobowych. Dokument ten został również opublikowany na stronie internetowej szkoły. Gazetka informacyjna jest aktualizowana. Uczniowie i rodzice otrzymali ulotki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
2018-01-29
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs dla rodziców
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych odbył się dla rodziców konkurs internetowy dotyczący wiadomości związanych z tą tematyką. Najaktywniejsi rodzice otrzymali dyplomy, podobnie jak klasa, z której rodzice zebrali największą liczbę punktów.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcje
Od połowy grudnia do końca lutego odbywały się dla uczniów zajęcia prowadzone przez pedagoga, wychowawców i nauczycieli przedmiotów. W każdej klasie szkoły podstawowej i gimnazjum odbyły się po 1-3 lekcji związanych z tematyką danych osobowych. Były to nietylko godziny wychowawcze, ale również lekcje języka polskiego i języka obcego.
2017-11-14
inicjatywa dla: uczniów
spotkanie z policjantem
14 listopada 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komisariatu Policji w Wojkowicach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Policjant przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Zwrócił również uwagę na niebezpieczne gry, jakie można znaleźć w Internecie. Prowadzący spotkanie wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne – kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie spo
2017-11-14
inicjatywa dla: uczniów
spotkanie z policjantami
14 listopada 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komisariatu Policji w Wojkowicach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Policjant przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Zwrócił również uwagę na niebezpieczne gry, jakie można znaleźć w Internecie. Prowadzący spotkanie wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne – kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie spo
2017-11-08
inicjatywa dla: nauczycieli
szkolenie rady pedagogicznej
W dniu 8 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej. Nauczyciele zostali zapoznani z programem "Twoje dane - Twoja sprawa", celami, założeniami oraz zadaniami. Koordynator przedstawił i omówił informacje, które otrzymał podczas szkolenia.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr8
Gliwice, Województwo: śląskie

2017-11-08
inicjatywa dla: nauczycieli
szkolenie
W dniu 8 listopada 2017r. odbyło się szkolenie nauczycieli n/t "Cyberprzemoc przy wykorzystaniu komputera i internetu przez młodzież".

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Czesława Miłosza
Rybnik, Województwo: śląskie

2017-10-16
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów
Październik - miesiącem ochrony tożsamości
Kampania „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość” została przedstawiona w szkole przez szkolny radiowęzeł. W ramach kampanii prowadzona jest ankieta internetowa w formie testu, konkurs wiedzy, gazetka w szkolnej gazecie, audycja w radiowęźle.

Szkoła podstawowa nr 43 w Bytomiu 
Bytom, Województwo: śląskie

2018-01-26
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wręczenie nagród i podsumowanie DODO
W ostatnim dniu przed feriami nastąpiło uroczyste podsumowanie szkolnych obchodów DODO oraz ogłoszenie wyników konkursów, które odbyły się 25.01.2018 r. Uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Relacja z imprezy wraz z linkiem do okolicznościowego listu GIODO dr Edyty Bielak - Jomaa została umieszczona na szkolnej stronie internetowej oraz na profilu szkoły na Facebooku.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cykl lekcji wychowawczych w klasach 5 o ochronie danych osobowych
W styczniu 2018 r. w klasach 5 wychowawcy przeprowadzili cykl lekcji dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci w oparciu o materiały projektu TDTS oraz fundacji Panoptykon. W ich trakcie uczniowie analizowali, które ze swoich danych udostępniają w sieci i w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane przez inne podmioty. Dowiedzieli się również, w jaki sposób zabezpieczyć swoje profile w mediach społecznościowych (ustawienia prywatności). Obejrzeli również kilka filmików z cyklu "Owce w sieci", które stały się podstawą do dyskusji klasowych.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny "Twoje dane - twoja sprawa"
Konkurs na najciekawszy plakat promujący ochronę danych osobowych, szczególnie w Internecie. Konkurs zorganizowany w dwóch grupach wiekowych - klasy 1-3 i 4-7.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs wiedzy o ochronie danych osobowych 
W dniu szkolnych obchodów DODO trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy 3-4 i 5-7 rywalizowały w konkursie wiedzy o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie w sieci. Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich znajomość zasad zachowania się w Internecie. Wszystkie drużyny wykazały się znakomitą znajomością zasad, które umożliwiają bezpieczne korzystanie z Internetu, a o klasyfikacji końcowej zadecydowały minimalne różnice punktowe. W klasach młodszych zwyciężyła reprezentacja klasy 4a, a wśród uczniów starszych triumfował zespół z klasy 6b
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetki tematyczne o ochronie danych osobowych
Uczniowie wszystkich klas przygotowali okolicznościowe gazetki ścienne promujące bezpieczne zachowania w Internecie, szczególnie w zakresie ochrony swoich danych osobowych. Do obejrzenia gazetek zostali zaproszeni rodzice, a pamiątkowe zdjęcia umieszczone zostały na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu na Facebooku.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetki tematyczne o ochronie danych osobowych
Uczniowie wszystkich klas przygotowali okolicznościowe gazetki ścienne promujące bezpieczne zachowania w Internecie, szczególnie w zakresie ochrony swoich danych osobowych. Do obejrzenia gazetek zostali zaproszeni rodzice, a pamiątkowe zdjęcia umieszczone zostały na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu na Facebooku.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetki tematyczne o ochronie danych osobowych
Uczniowie wszystkich klas przygotowali okolicznościowe gazetki ścienne promujące bezpieczne zachowania w Internecie, szczególnie w zakresie ochrony swoich danych osobowych. Do obejrzenia gazetek zostali zaproszeni rodzice, a pamiątkowe zdjęcia umieszczone zostały na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu na Facebooku.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje wychowawcze z DODO
W szkolnym DODO godziny wychowawcze w klasach 4-7 oraz zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 zostały poświęcone tematyce bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony swoich danych. Ważnym elementem tych spotkań było odczytanie odczytanie okolicznościowego listu GIODO dr Edyty Bielak - Jomaa. W czasie zajęć uczniowie rozwiązywali okolicznościowe rebusy i krzyżówki, tworzyli plakaty promujące właściwe zachowania w sieci oraz dzieli się z kolegami swoimi pomysłami na to, jak zachować bezpieczeństwo w sieci.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych po angielsku
Z okazji DODO tematyka ochrony danych osobowych pojawiła się na lekcjach angielskiego w klasach 4 i 7. Obie lekcje były obserwowane przez studentkę anglistyki, która odbywała praktykę śródroczną. Uczniowie poznali podstawowe słownictwo związane z danymi osobowymi, a także wykonali szereg ćwiczeń utrwalających nowe wyrazy. W trakcie zajęć uczniowie opowiadali o tym, jak chronią swoje dane i zastanawiali się, jak mogą jeszcze lepiej dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.
2018-01-25
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych na zajęciach komputerowych
Zajęcia komputerowe w styczniu zostały w dużej mierze poświęcone zagadnieniom ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie klas młodszych zgłębiali te zagadnienia w towarzystwie "Sieciaków", zaś ich starsi koledzy mogli poznać bardziej zaawansowane techniki i narzędzia sprzyjające ochronie swoich danych w sieci, szczególnie zaś ochronie swoich profili w mediach społecznościowych. W szczególności tematyce tej poświęcone zostały zajęcia przeprowadzone 25 stycznia, w Szkolnym DODO
2018-01-25
inicjatywa dla: rodziców, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych w klasach 1-3
W Szkolnym DODO oraz w dniach go poprzedzających uczniowie klas młodszych pogłębiali swoją wiedzę na temat ochrony danych osobowych. Oprócz zadań realizowanych na lekcjach - pogadanki, gry i zabawy, tworzenie plakatów - nauczyciele stworzyli również zadania domowe dla dzieci, w których wykonaniu musieli wziąć udział również rodzice lub dziadkowie, rozszerzając tym samym zasięg akcji
2018-01-04
inicjatywa dla: uczniów
Prywatność w sieci
Zajęcia z wychowawcą w klasie 5a przeprowadzone w oparciu o materiały ze strony http://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/prawo-do-prywatnosci-w-sieci . W czasie zajęć uczniowie spróbowali zdefiniować, czym jest przestrzeń prywatna i czym są dane osobowe. Następnie, pracując w grupach określali, jakie informacje o sobie udostępniają w internecie oraz w jaki sposób firmy zajmujące się analizą danych mogą wykorzystać te informacje. Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca podstawowych zasad ochrony swoich danych w Internecie.
2017-12-19
inicjatywa dla: uczniów
Konkurs QR
Konkurs interaktywny dla uczniów klas 4-7. Uczniowie musieli odszukać ukryty kod QR z linkiem do interaktywnej krzyżówki (https://learningapps.org/watch?v=pesp3oxhn17), a następnie zeskanować go przy użyciu darmowej aplikacji. Aby zdobyć nagrodę uczniowie musieli rozwiązać krzyżówkę a następnie wyjaśnić znaczenie hasła głównego (GIODO). Wszystkie hasła w krzyżówce związane były z ochroną danych osobowych.
2017-11-29
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli
W dniu 29.11.2018 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli dotyczące udziału w programie. Uczestnicy zapoznali się z celami programu oraz najważniejszymi zadaniami do realizacji w czasie trwania projektu. Koordynator projektu zaprezentował zebranym wybrane materiały dydaktyczne zgromadzone na płycie oraz dostępne w sieci (m.in. Cyfrowa wyprawka i materiały ze strony Fundacji Panoptykon), a także zagadnienia związane z wykorzystywaniem udostępnianych przez nas (świadomie lub nie) danych w Internecie (w oparciu o prezentację "Przyszłość w sprofilowanym świecie")

Zespół Szkół nr 7 w Tychach
Tychy, Województwo: śląskie

2018-03-02
inicjatywa dla: uczniów
Co powinniśmy wiedzieć o ochronie danych osobowych.
Przeprowadzenie zajęć nt "Co powinniśmy wiedzieć o ochronie swoich danych osobowych" w klasie 2 branżowej szkoły I stopnia.
2018-02-26
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Konkurs cukierniczy "Chroń swoje dane osobowe"
W terminie 26.02.2018-02.03.2018 zadaniem uczniów branżowej szkoły i technikum było wykonanie produktu cukierniczego, którego tematem przewodnim było "Chroń swoje dane osobowe". Uczniowie mogli zrobić tort, ciasto, ciasteczka lub inny produkt. Zdjęcia wykonanych produktów zostały opublikowane na szkolnym Facebooku i w dniach 05.03-09.03.2018 odbywać się będzie głosowanie na najlepszy produkt. Wygra praca, która zdobędzie najwięcej polubień.
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych
Z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, uczniowie wzięli udział w grze, która polegała na odszukania dziesięciu plakatów wywieszonych na korytarzu szkoły, które dotyczyły ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie pracowali w zespołach 2-osobowych. Zwyciężyła drużyna, która w najkrótszym czasie odnalazła plakaty i oddała organizatorom konkursu kartę, na której wpisane były myśli przewodnie wszystkich plakatów. Każdy z uczestników gry otrzymał dyplom oraz drobny upominek.
2018-01-24
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Rozstrzygnięcie konkursu "Chroń swoje dane".
Rozstrzygnięcie konkursu "Chroń swoje dane", który polegał na wykonaniu plakatu lub napisaniu wiersza/piosenki na temat ochrony danych osobowych. I miejsce zajęła uczennica klasy 3ż, która wykonała plakat, II uczennica klasy 1d, która napisała słowa piosenki, III miejsce zajęła uczennica klasy 2tż, która wykonała plakat.
2018-01-15
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przygotowanie materiałów do gry dydaktycznej.
Zadaniem uczniów było przygotowanie dziesięciu plakatów z informacjami na temat ochrony danych osobowych w sieci i bezpiecznego korzystania z Internetu.
2018-01-09
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja na temat ochrony danych osobowych.
Na lekcji informatyki w hotelarstwie w klasie 2t rozmawialiśmy na temat ochrony danych osobowych, jakie są zasady bezpieczeństwa w sieci i jakie są zagrożenia w sieci. Zaprezentowano film dotyczący bezpieczeństwa w sieci, ochrony danych osobowych, ochrony swojego wizerunku w sieci.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Chroń swoje dane
Klasa 1tż przygotowała gazetkę ścienną na temat ochrony danych osobowych. Gazetka prezentowana jest w holu szkoły, w miejscu "rekreacyjnym", w którym młodzież spędza przerwy, tak aby zapewnić jak największej części młodzieży dostęp do prezentowanych materiałów.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przeprowadzenie lekcji w klasie 2kg branżowej szkoły I stopnia na temat ochrony swoich danych osobowych.
W klasie 2kg branżowej szkoły I stopnia została przeprowadzona lekcja na temat ochrony danych osobowych, cyberprzemocy, ochrony swojego wizerunku w sieci. Podczas lekcji zaprezentowano film dotyczący ochrony swojego wizerunku w sieci, przeprowadzono dyskusję na temat zagrożeń w sieci i zasad bezpiecznego zachowania w sieci.
2018-01-04
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka ścienna wykonana przez klasę 1tż
Klasa 1tż wykonała gazetkę ścienną, prezentowaną na głównym holu szkoły, dotyczącą ochrony danych osobowych.
2017-12-04
inicjatywa dla: uczniów
Ochrona danych osobowych w hotelu.
4 grudnia 2017 r. klasa hotelarska weźmie udział w wycieczce do hotelu. Celem wycieczki jest zapoznanie uczniów z procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych gości hotelowych. Inicjatywa skierowana jest również do pracodawców.
2017-11-28
inicjatywa dla: rodziców
Prelekcje dla rodziów.
Przeprowadzenie przez wychowawców klas prelekcji dla rodziców podczas zebrań z rodzicami na temat bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony danych osobowych.
2017-11-22
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli z ochrony danych osobowych.
Szkolenie dla nauczycieli o ochronie danych osobowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną nauczycielom cele programu "Twoje dane twoja sprawa", terminarz inicjatyw planowanych w szkole roku szkolnym 2017/2018. Zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Szkolenie ma również na celu zachęcenie nauczycieli do czynnego włączenia się w udział w programie.
2017-11-22
inicjatywa dla: uczniów
"Aby sekret był sekretem (a dane naprawdę zabezpieczone)".
"Aby sekret był sekretem (a dane naprawdę zabezpieczone)" - lekcja informatyki, na której uczniowie tworzyli prezentację multimedialną na w/w temat.
2017-11-15
inicjatywa dla: uczniów
Gazetka ścienna nt ochrony danych osobowych
Uczniowie klasy 1d opracowali plakaty dotyczące tematyki ochrony danych osobowych. Ich zadaniem było opracowanie następujących zagadnień: 1. Co to jest tożsamość cyfrowa? 2. O czym mówi "prawo do bycia zapomnianym"? 3. Jak usunąć materiały na swój temat z sieci? 4. Dlaczego "reputacja online" jest ważna? 5. Jakie mogą być skutki niewłaściwego dbania o swój wizerunek w sieci? 6. Jakich danych nie należy zamieszczać w sieci? 7. Jakie są poziomy prywatności w serwisach społecznościowych? 8. Jakie są korzyści z budowania wizerunku w sieci? 9. Co to jest GIODO?
2017-11-08
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja z informatyki na temat ochrony danych osobowych.
Przeprowadzenie w klasach pierwszych lekcji z informatyki na temat ochrony danych osobowych: "Moja tożsamość cyfrowa". Lekcja miała na celu uzmysłowienie uczniom, czym jest tożsamość cyfrowa, jakie jest jej znaczenie w naszym życiu, jak kontrolować swoje ślady pozostawione w internecie, jakich danych nie należy zamieszczać w sieci.
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów
Zajęcia godziny z wychowawcą na temat ochrony danych osobowych. 
Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie 3d na temat ochrony danych osobowych.
2017-11-06
inicjatywa dla: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów
Informacje na stronie internetowej szkoły o przystąpieniu do programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły o przystąpieniu do programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
2017-10-31
inicjatywa dla: nauczycieli
Udostępnienie nauczycielom materiałów ze szkolenia organizowanego przez GIODO.
Udostępnienie nauczycielom materiałów otrzymanych na dwudniowym szkoleniu w Warszawie, organizowanym przez GIODO w ramach programu "Twoje dane twoja sprawa".

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych 
Częstochowa, Województwo: śląskie

2018-03-14
inicjatywa dla: uczniów
Powiatowy konkursz języka angielskiego
W dniu dzisiejszym odbył się powiatowy konkurs z języka angielskiego na temat ochrony danych osobowych. Udział wzięło 45 uczestników.
2018-03-14
inicjatywa dla: uczniów
Bezpieczeństwo danych osobowych
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej numer 1 w Częstochowie. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat danych osobowych, definicji, obowiązującego prawa oraz RODO. W drugiej części praktycznej, uczniowie pod opieką pana Macieja Wiłuna przy komputerach nabywali wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z internetu.
2018-03-13
inicjatywa dla: uczniów, dyrektorów, nauczycieli, rodziców
Audycja radiowa
W dniu dzisiejszym w ramach realizacji programu pani Magdalena Celeban wzięła udział w audycji na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w internecie w radio RMF MAXXX. Został poruszony temat bezpiecznego internetu, braku świadomości rodziców w tym zakresie.
2018-03-02
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza
W dniu dzisiejszym została przeprowadzona lekcja na temat ochrony danych osobowych dla uczniów klasy I technikum.
2018-02-19
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie rady pedagogicznej
W dniu dzisiejszym w ramach realizacji programu zostało przeprowadzone szkolenie rady pedagogicznej szkoły podstawowej nr 31 w Częstochowie.
2018-02-16
inicjatywa dla: uczniów, dyrektorów, nauczycieli, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
happening: "Chroń swoje dane"
Zorganizowanie happeningu na podsumowanie w mieście obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2018-02-16
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Czerwony kapturek - a ochrona danych osobowych
przedstawienie w centrum Częstochowy Czerwonego Kapturka, który opowiada o ochronie danych osobowych .
2018-02-15
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja otwarta
Przeprowadzenie lekcji otwartej w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych.
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów, dyrektorów, nauczycieli, rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla mieszkanców Częstochowy
W dniu dzisiejszym w sali sesyjnej Urzędu Miasta zostało zorganizowane szkolenie w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie było skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, głównie seniorów, którzy są narażeni na utratę swoich danych osobowych w związku z brakiem wiedzy. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.
2018-01-17
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty 
Przeprowadzenie warsztatów na temat ochrony danych osobowych i bezpiecznego internetu dla uczniów szkoły podstawowej nr 7 w Częstochowie.
2018-01-12
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty
Warsztaty dla uczniów ze szkoły podstawowej nr 46 na temat bezpieczeństwa w internecie i ochrony danych osobowych.
2018-01-05
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty
Zorganizowanie i przeprowadzenie przez panią Magdalenę Celeban i Macieja Wiłuna warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych.
2018-01-04
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty w języku angielskim 
Zorganizowanie warsztatów dla uczniów częstochowskich gimnazjów oraz klas 7 szkoły podstawowej na temat ochrony danych osobowych. Warsztaty były prowadzone w języku angielskim przez panią Justynę Sobczyk-Szwed.
2018-01-03
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty
Warsztaty zorganizowane dla uczniów VII liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych.
2017-12-15
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty
Warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych zorganizowane dla uczniów z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie.
2017-12-14
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty w języku angielskim
Zorganizowanie warsztatów dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych na temat ochrony danych osobowych, prowadzonych w języku angielskim przez panią Justynę Sobczyk Szwed.
2017-12-13
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty dla młodzieży
Warsztaty prowadzone dla uczniów szkoły podstawowej numer 13 w Częstochowie na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w internecie.
2017-12-08
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty
W dniu dzisiejszym odbyły się warsztaty ze szkołą podstawową nr 25 na temat ochrony danych osobowych oraz nowego prawa RODO, jak również młodzież praktycznie uczyła zabezpieczać się w internecie. Prowadzący: Magdalena Celeban i Maciej Wiłun.
2017-12-01
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty
Uczniowie szkoły podstawowej numer 29 uczestniczyli w szkoleniu na temat ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego poruszania się w internecie. Szkolenie było prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i pana Macieja Wiłuna.
2017-11-29
inicjatywa dla: uczniów
szkolenie
Uczniowie klasy I TM z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez pania Magdalenę Celeban na temat ochrony danych osobowych i odpowiedzialności za naruszanie prawa do prywatności.
2017-11-24
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty
Warsztaty na temat bezpiecznego poruszania sie w internecie oraz ochrony danych osobowych. Warsztaty prowadzone przez Magdalenę Celeban oraz Macieja Wiłuna. Udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 17 w Częstochowie.
2017-11-22
inicjatywa dla: uczniów
warsztaty
Warsztaty na temat ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w internecie, zabezpieczeń., cyberprzemocy. Udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie.
2017-11-07
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów
Inauguracja 
W dniu dzisiejszym odbyła sie inauguracja działań podejmowanych na terenie miasta Częstochowy w roku szkolnym 2017/2018. W uroczystości brało udział 40 placówek z Częstochowy. Podczas spotkania koordynator Magdalena Celeban przedstawiła harmonogram działań. Natomiast Pan Maciej Wiłun przedstawił raport NIK na temat bezpieczeństwa w internecie. Gość Specjalny z Warszawy omówił tematykę związaną z bezpieczeństwem internetowym w Wielkiej Brytanii.
2017-10-12
inicjatywa dla: nauczycieli, rodziców, uczniów
Spotkanie sieciujące
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, które miało na celu zaangażować większą liczbę szkół w aktywnym uczestnictwie w programie. Chęć podejmowania aktywnych działań zgłosiło ponad 20 placówek, wspólnie został ustalony harmonogram działań. To młodzież dała propozycje działań.

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
Olsztyn, Województwo: warmińsko-mazurskie

2017-11-09
inicjatywa dla: nauczycieli
Warsztaty dla studentów edukacji wczesnoszkolnej UWM w Olsztynie
9 listopada w SP30 w Olsztynie odbyły się warsztaty dla studentów edukacji wczesnoszkolnej UWM w Olsztynie na temat potrzeby ochrony danych osobowych oraz dobrych praktyk w pracy z uczniami. Pośród studentów ogłoszony został konkurs na najciekawszy scenariusz na temat ochrony danych osobowych dla uczniów szkoły podstawowej, który ogłoszony został na stronie internetowej UWM w Olsztynie dzięki współpracy SP 30 z opiekunem praktyk studenckich.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy
Słupca, Województwo: wielkopolskie

2018-03-21
inicjatywa dla: uczniów
gry i zabawy z wykorzystaniem zasobów akademii.nask.pl
Udział w przygotowanej przez Państwowy Instytut Badawczy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowe internetowej zabawie, związanej z bezpiecznym wykorzystywaniem nowych technologii. Uczniowie rozwiązywali quizy, dotyczące bezpieczeństwa różnych narzędzi i usług sieciowych, powszechnie przez nich używanych.
2018-03-07
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
sptkania warsztatowe z psychologiem -jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci
Spotkania warsztatowe z psychologiem, których celem było przedstawienie zagrożeń wynikających z kontaktów nawiązywanych w internecie. Uczestnicy podczas zajęć uświadomili sobie konsekwencje udostępnienia swoich danych na portalach społecznościowych. Podczas ćwiczeń uczestnicy poznali sposoby reagowania w sytuacji gdy ktoś pozyska i w sposób niewłaściwy wykorzysta dane osobowe. Uczestnicy razem z psychologiem stworzyli zasady- bezpiecznego korzystania z internetu.
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
PILNUJ SWEGO SKARBU DROGIEGO! CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE, STRZEŻ PRYWATNOŚCI
Z okazji przypadającego 28 stycznia Dnia Ochrony Danych odbyły się warsztaty z psychologiem i nauczycielami "PILNUJ SWEGO SKARBU DROGIEGO! CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE, STRZEŻ PRYWATNOŚCI.Uczniowie obejrzeli film przygotowany przez Komisję Europejską pokazujący, czym może grozić lekkomyślne udostępnianie informacji o sobie. Zagadnienia omówione podczas warsztatów:prywatność w internecie - dlaczego warto o nią zadbać ,zagrożenia mobilne - jak przestępcy próbują ukraść dane z naszego smartfona?
2018-01-05
inicjatywa dla: uczniów
Spotkanie z aplikantem radcowskim - omówienie przepisów prawa o ochronie danych osobowych
"Twoje dane- Twoja sprawa nie zabawa" Spotkanie uczniów z aplikantem radcowskim, który omówił przepisy prawa dotyczące ochrony. Wyjaśniono czym są dane osobowe, kto i kiedy może żądać kopii dokumentu tożsamości, jakie zagrożenia związane są z udostępnianiem danych osobom trzecim. Uczniowie zadawali pytania związane z ochrona swoich danych.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach
Kobyla Góra, Województwo: wielkopolskie

2018-02-07
inicjatywa dla: rodziców, nauczycieli
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli o ochronie danych osobowych.
7 lutego br. podczas zebrania z rodzicami odbyły się warsztaty- spotkanie z pracownikiem ODN w Kaliszu , p. Janem Szukalskim nt. ochrony danych osobowych. W zajęciach uczestniczyli rodzice i nauczyciele. Przedstawiciel ODN w niezwykle interesujący i barwny sposób przedstawił najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych. Przykłady okraszone były dawką tematycznego dowcipu. Spotkanie cieszyło się wielkim uznaniem uczestników.
2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Podczas naszego Szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych zaplanowano wiele rożnych działań. Każdy nauczyciel przeprowadzi lekcję ze swojego przedmiotu poświęconą ochronie danych osobowych. Uczniowie podczas spotkań na przerwach śródlekcyjnych otrzymają ulotki promocyjne i informacyjne. Dla wszystkich uczniów i nauczycieli zostanie przygotowana "ścianka" z informacjami na temat GIODO , przy której będziemy robić zdjęcia dzieciom. Uczniowie w tym dniu mają przyjść w "dziwnych" okularach, które założą sobie podczas robienia zdjęć.
2018-01-09
inicjatywa dla: uczniów
Chronisz dane-chronisz siebie.
Rozpoczęliśmy od gry "wisielec", w której hasłem było -DANE OSOBOWE. Wyjaśniliśmy czym są dane osobowe i komu je ujawniamy. Omówiliśmy organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych. Rozszyfrowaliśmy , co oznaczają poszczególne cyferki w numerze PESEL- do tego rozwiązaliśmy rebus. Na zakończenie bawiliśmy się w popularną zabawę "pomidor", ale zamiast pomidor dzieci mówiły: "Nie podaję moich danych".
2017-12-19
inicjatywa dla: uczniów
Kto zna moje dane?
W klasie piątej została przeprowadzona lekcja o tym, kto może znać nasze dane osobowe. Rozpoczęto od wyjaśnienia pojęcia : co to są dane osobowe. Dzieci samodzielnie formułowały stwierdzenia , kto może znać nasze dane osobowe. Swoje propozycje przyklejały na karteczkach na tablicy. Podsumowaniem było wysnucie wniosku, że jest mnóstwo instytucji , które są w posiadaniu istotnych informacji o nas. Które dane możemy podać, a których powinniśmy chronić.
2017-12-01
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, dyrektorów, rodziców
GIODO- co to?
Na szkolnym korytarzu zostały przygotowane gazetki o GIODO . Umieszczono na nich najważniejsze zagadnienia związane z Ochroną Danych Osobowych. Wyeksponowano przykładowe sytuacje , w których dochodzi do "wyciekania" naszych danych osobowych.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie
Golina, Województwo: wielkopolskie

2018-01-23
inicjatywa dla: rodziców
Ankieta dla rodziców
Celem ankiety było poznanie opinii rodziców na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych oraz ustalenie na ile mają oni kontrolę nad czasem i treściami, z którymi mają kontakt ich dzieci.
2017-12-04
inicjatywa dla: uczniów
Plakaty
Konkurs na plakat dotyczył tematyki ochrony danych osobowych. Zadaniem uczniów było wymyślić hasło promujące bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi oraz odpowiednio je zilustrować.
2017-11-13
inicjatywa dla: uczniów
Gazetka tematyczna
Uczniowie stworzyli gazetkę, której głównym celem było promowanie właściwych zachowań podczas korzystania z Internetu, a także szeroko pojętego bezpieczeństwa w życiu realnym.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
Swarzędz, Województwo: wielkopolskie

2018-03-02
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych i Bezpiecznego Internetu
Uczniowie naszej szkoły w dniach 26 lutego 2 marca uczestniczyli podczas zajęć komputerowych w szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych jak również bezpiecznego korzystania z Internetu. Odbyły się warsztaty dla uczniów, gdzie poruszono kwestie związane z ochroną danych. Uczniowie dowiedzieli się co to są dane osobowe oraz jakie są zagrożenia wynikające z udostępniania danych innym. Uczniowie klas IV i V przygotowali plakaty dotyczące ochrony danych osobowych, natomiast uczniowie klas VI i VII przygotowywali elektroniczne ankiety dotyczące udostępniania danych.

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu
Poznań, Województwo: wielkopolskie

2018-01-29
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Firewoll na co dzień
"Firewoll na co dzień" to warsztaty na których wszyscy uczniowie budują wspólnie "ściany bezpieczeństwa" z przygotowanych przez siebie cegiełek wiedzy, umiejętności i działań. W tygodniu poprzedzającym warsztaty dzieci odbyły krótkie spotkania nt. Czym są dane osobowe i prywatność oraz otrzymały zadania związane z budową cegiełek. Każda klasa buduje inne cegiełki, tj zawierające definicje, zasady bezpieczeństwa, sposoby ochrony itd.
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów
Dane osobowe w szkole
Na lekcji omawiane były pojęcia związane z danymi osobowymi, rodzaje danych, czym jest przetwarzanie danych i jakiego rodzaju dane przetwarzane są w szkole. Dzieci rozpoznawały dane zwykłe i wrażliwe same jednocześnie podając ich przykłady. Wymieniały dane, które są przetwarzane w szkole i których szkoła musi być informowana z mocy prawa: dane opiekunów prawnych, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, oraz dane o których szkoła może być poinformowana, ale do ich przetwarzania wymagana jest zgody strony zainteresowanej (rodziców dzieci).
2018-01-23
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cykl spotkań: Mamy dane osobowe
Uczniowie wszystkich klas w ciągu trzech dni (23-25.01.2018) odbyli serię krótkich spotkań/pogawędek o tym czym są dane osobowe i prywatność, jak rozpoznać dane osobowe i jak je chronić. Każda z klas otrzymała zadanie: uczniowie samodzielnie budują cegiełki (wiedza, umiejętności, działanie), które w dniu ochrony danych osobowych będziemy składać w mury symbolizujące zabezpieczenia.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów
Zajęcia tematyczne w świetlicy nt. ochrony danych osobowych
W ramach zajęć świetlicowych dzieci rozmawiały o tym czym są dane osobowe, dlaczego je chronimy, czy dzieci mogą chronić dane osobowe. Na zajęciach ćwiczyły rozpoznawanie danych osobowych na wykreślance i rysunkach.
2018-01-01
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Twoje dane - twoja sprawa / podstrona na stronie szkoły
Utworzenie podstrony Twoje dane-Twoja sprawa, która zawiera informacje o programie oraz stanowi źródło wiedzy o danych osobowych w szkole i na co dzień.

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy im. Kawalerów Orderu Usmiechu
Kobylnica, Województwo: wielkopolskie

2018-03-03
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych i Bezpiecznego Internetu
Uczniowie naszej szkoły w dniach 26 lutego 2 marca uczestniczyli podczas zajęć komputerowych w szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych jak również bezpiecznego korzystania z Internetu. Odbyły się warsztaty dla uczniów, gdzie poruszono kwestie związane z ochroną danych. Uczniowie dowiedzieli się co to są dane osobowe oraz jakie są zagrożenia wynikające z udostępniania danych innym. Uczniowie klas IV i V przygotowali plakaty dotyczące ochrony danych osobowych, natomiast uczniowie klas VI i VII przygotowywali elektroniczne ankiety dotyczące udostępniania danych.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
Słupca, Województwo: wielkopolskie

2017-11-30
inicjatywa dla: nauczycieli
Rada szkoleniowa
Rada szkoleniowa podczas, której nauczyciele zostali zapoznani z projektem TDTS oraz zostali przeszkoleni z metod i sposobów nauczania i informowania uczniów i rodziców o problematyce ochrony danych osobowych i przestrzegania praw autorskich. Podczas spotkania przedstawiono również, jak ważna jest świadomość tego problemu.

Zespół Szkół w Kąkolewie
Osieczna, Województwo: wielkopolskie

2018-03-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Szkolny Dzień Ochrony Danych Osobowych to szereg działań. Starsi uczniowie spotkali się z "ekspertami", którzy zawodowo mają kontakty z danymi, np. policjantem, urzędniczką, pracownikiem SANEPiD - u, pracownikiem banku. Młodsze dzieci w formie warsztatowej zgłębiali zagadnienia ochrony danych, wykonując krzyżówki oraz kolorowe maski. Prace dzieci zostały ocenione, najlepsze nagrodzono.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów
"Prywatność" - lekcja z wychowawcą
11 grudnia we wszystkich klasach odbyły się lekcje z wychowawcą, których tematem była szeroko rozumiana prywatność. Zajęcia przybliżały tematy danych osobowych, bezpieczeństwa, cyberprzemocy, tłumaczyły, czym zajmuje się instytucja GIODO. Efektem działań i dyskusji były plakaty zaprezentowane na forum szkoły. Klasa, która wykonała najciekawszy plakat, pojedzie na wycieczkę do Archiwum Państwowego w Lesznie.
2017-11-27
inicjatywa dla: dyrektorów, uczniów, nauczycieli, rodziców
Zakładka na stronie internetowe Zespołu Szkół 
Założenie zakładki na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kąkolewie (logo GIODO dzieciom), która umożliwi zamieszczanie informacji o działaniach związanych z programem.
2017-11-16
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie rady pedagogicznej
16 listopada w Zespole Szkół w Kąkolewie odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące udziału szkoły w programie "Twoje dane - Twoja sprawa". Nauczyciele poznali założenia programu i planowane działania. Zapoznali się z materiałami edukacyjnymi ze szkolenia.

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi
Nowy Tomyśl, Województwo: wielkopolskie

2018-03-02
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Ochrony Danych Osobowych będzie organizowany w naszej szkole pierwszy raz, chcemy połączyć go wraz z Dniem Bezpiecznego Internetu, który organizujemy w naszej szkole od 12 lat. W tym dniu zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin życia, którzy przybliżają uczniom powyższą problematykę. Jest to dzień poświęcony na warsztaty, prelekcje, konkursy, szkolenia przeprowadzane przez zaproszonych prelegentów zajmujących się w w swoim życiu oraz pracy zawodowej Ochroną danych osobowych oraz zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie wcześniej mieli konkursy, które będą rozstrzygnięt
2017-12-11
inicjatywa dla: rodziców, uczniów
Spotkanie z najmłodszymi w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
W ramach wieloletniej współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu koordynator grupy wraz z przedstawicielami grupy prowadzili zajęcia dla "maluchów", czyli najmłodszych czytelników Biblioteki. W ramach tych zajęć, dzieci posłuchały bajek, czytanych przez członków grupy, w których były zawarte informacje o Ochronie swoich Danych Osobowych, zostały pouczone, jak należy się zachowywać w różnych sytuacjach, oraz wykonywały rysowały, malowały rysunki związane z GIODO. Zajęcia te spotkały się z zainteresowaniem ze strony najmłodszych.
2017-12-05
inicjatywa dla: uczniów
Wykonywanie ozdób świątecznych z hasłami GIODO
Uczniowie należący do grupy "GIODO" przygotowali materiały oraz wykonali ozdoby świąteczne, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Grupa wykazała się dużą kreatywnością oraz pomysłowością, w jaki sposób wykonać określone ozdoby oraz jak "przekazać" koleżankom i kolegom w sposób bardzo przyjazny trudny temat związany z Ochroną Danych Osobowych.
2017-11-22
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli
Szkolenie nauczycieli oraz pracowników szkoły z Ochrony Danych Osobowych
Koordynator projektu przeprowadził szkolenie dla dyrektorów szkoły, kierowników, nauczycieli oraz pracowników szkoły z Ochrony Danych Osobowych. Podczas szkolenia wszyscy zostali poinstruowani, jak należy korzystać z urządzeń, jak przechowywać informacje zaś przede wszystkim jakie środki przedsięwziąć , by chronić swoje dane, swojej rodziny oraz uczniów szkoły.
2017-11-20
inicjatywa dla: uczniów
Prezentacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych na lekcjach wychowawczych
Uczniowie należący do grupy GIODO przygotowali oraz przeprowadzili prezentacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych dla swoich koleżanek oraz kolegów z klas Szkoły Branżowej I stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz dla młodzieży z Technikum. Młodzież została zapoznana z podstawowymi definicjami, informacjami dotyczącymi dbania o swoje dane. Uczniowie zostali poproszeni do wzięcia udziału w ankiecie, przed przeprowadzeniem prezentacji w celu zbadania poziomu wiedzy na powyższy temat. Młodzież z dużym zainteresowaniem zapoznała się z wystąpieniem swoich koleżanek i kolegów, zadawali pytani
2017-10-30
inicjatywa dla: uczniów
Wybranie grupy biorącej udział w projekcie "Twoje Dane Twoja Sprawa"
Na szkolenie zgłosiła się grupa osób chcących przystąpić do projektu "Twoje Dane Twoja Sprawa". Dla wybranej grupy zostało przeprowadzone szkolenie przez koordynatora grupy. Młodzież poznała założenia projektu, regulamin oraz wypełniła stosowne dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie. Uczniowie wraz z koordynatorem zastanowili się i ułożyli wspólnie harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018, został ogłoszony wśród członków grupy konkurs na logo grupy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Okruszek"
Kołobrzeg, Województwo: zachodnio-pomorskie

2018-03-05
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Nasza wiedza, nasze bezpieczeństwo
Dzień Ochrony Danych Osobowych przypadł w okresie ferii, jednak nie zapomnieliśmy o tak ważnym wydarzeniu w naszej szkole. Postanowiliśmy, że każda klasa pochwali się swoją wiedzą o ochronie danych osobowych i tożsamości cyfrowej. Owocem działań uczniów i nauczycieli były ścienne gazetki tematyczne, które zachwyciły estetyką wykonania i pomysłowością.
2018-03-02
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Moje dane to moja sprawa
Nauczyciele naszej szkoły zorganizowali w swoich klasach zajęcia warsztatowe na temat ochrony danych personalnych w życiu codziennym i w sieci. Wykorzystano filmy i inne materiały multimedialne udostępnione koordynatorowi programu.
2018-02-15
inicjatywa dla: nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Rady Pedagogicznej
W ramach programu "Twoje dane, twoja sprawa" w naszej palcówce odbyło się szkolenie dla nauczycieli z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych udostępnionych przez organizatora. Tematyka obejmowała ochronę danych osobowych i tożsamości cyfrowej.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów
Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?
Pierwszym działaniem podjętym w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa" były zajęcia pod hasłem "Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?"dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z najmłodszych klas. Głównym wątkiem lekcji było uświadomienie, co kryje się pod pojęciem danych osobowych i jakie zagrożenia czyhają na osoby, które nierozważnie je udostępniają. Uczniowie wykazali się aktywnością twórczą podczas wykonywania prac plastycznych będących podsumowaniem zdobytych wiadomości. Informacja na temat inicjatywy została zamieszczona na stronie internetowej placówki.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów
Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?
Pierwszym działaniem podjętym w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa" były zajęcia pod hasłem "Dlaczego nie warto mówić wszystkiego?" dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z najmłodszych klas. Głównym celem lekcji było uświadomienie, czym są dane osobowe i jakie zagrożenia wynikają z ich nierozsądnego udostępniania. Posumowaniem zdobytych wiadomości było wykonanie prac plastycznych. Relacja z zajęć została zamieszczona na stronie internetowej placówki.

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
Kołobrzeg, Województwo: zachodnio-pomorskie

2018-01-30
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje podstaw przedsiębiorczości
Przez cały tydzień, na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości, poruszany był temat związany z ochroną danych osobowych w zakresie prowadzenia firmy, przetwarzania danych pracowników.
2018-01-29
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych uczniowie i nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu mieli możliwość podziwiania wystawy prac plastycznych przygotowanych przez uczniów klas pierwszych.Plakaty zostały zaprezentowane na głównym holu szkoły, zawierały szereg informacji o danych osobowych, niebezpieczeństwach związanych z ich wykradaniem i przetwarzaniem.Prace cieszyły się dużym zainteresowaniem.
2017-12-20
inicjatywa dla: uczniów
Przygotowania do organizacji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Praca nad przygotowaniem wystawy związanej z Ochrona danych osobowych, która będzie miała miejsce podczas styczniowego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2017-12-14
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza - Czym są dane osobowe?
W grudniu 2017 roku każdy wychowawca klasy przeprowadził pierwszą lekcję z zakresu ochrony danych osobowych. Scenariusz lekcji wychowawczej został opracowany przez p. Beatę Morawską i zawierał nie tylko podstawową wiedzę z omawianego tematu. Znalazły się w nim również krótkie ćwiczenia indywidualne oraz takie, które mogą wykonywać małe grupy uczniów. Podczas lekcji był czas na pogadankę i zaprezentowanie strony internetowej GIODO.
2017-11-16
inicjatywa dla: uczniów
Ankieta dla uczniów szkoły
Po wspólnej analizie Ustawy o ochronie danych osobowych uczennice klas pierwszych, pod czujnym okiem opiekuna, przygotowały dla uczniów szkoły krótką ankietę. Ankieta została udostępniona młodzieży poprzez dziennik elektroniczny i dotyczyła podstawowych zagadnień związanych z danymi osobowymi oraz o sposobach ich ochrony. Autorki ankiety: Kornelia Woźniak, Matylda Kornak, Magdalena Ulak, Patrycja Zielińska Opiekun: mgr Beata Morawska

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu
Kołobrzeg, Województwo: zachodnio-pomorskie

2018-05-09
inicjatywa dla: uczniów
Slajdomania
Inicjatywa polegała na stworzenie licznych prezentacji multimedialnych, które zostały opublikowane uczniom poprzez monitor ekranowany zainstalowany na holu głównym budynku. Materiały dotyczącą szeroko rozumianej ochrony danych osobowych - cyberprzemocy, kradzieży tożsamości, ochrony danych w bankomatach, stalkingu i wielu innych. Codziennie na długie przerwie uczniowie oraz nauczyciele zostaną wprowadzenie w świat GIODO, zdobywając nową wiedzę i umiejętności dotyczące ochrony danych osobowych.
2018-03-12
inicjatywa dla: uczniów
Edukujemy młodsze pokolenia 
Dnia 12 marca 2018 roku, Kopernikański Oddział do Ochrony Danych Osobowych przeprowadził prelekcję dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej Morska Kraina w Kołobrzegu. Główne tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły zagrożeń podczas korzystania z bankomatów, nauki tworzenia bezpiecznych haseł. Przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące zjawiska stalkingu oraz informacji na temat unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
2018-02-26
inicjatywa dla: dyrektorów, nauczycieli, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych 
W ramach obchodów DODO zaprezentowano wyniki badania społecznego „Zapytani” organizowanego przez uczniów klasy IID, poznaliśmy zwycięzców konkursu plastycznego „Bądź Bezpieczny-Chroń Swoje Dane”. Ponadto uczniowie z grupy KODODO przedstawili prezentacje tematycznie związane z ochroną danych osobowych nt. stalkingu, prawa do prywatności i wielu innych zagrożeń. We wtorek przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu poprowadzili prelekcję nt. bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń internetowych, niebezpieczeństw jakie mogą być wynikiem niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych.
2018-02-01
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Tematyka przeprowadzonych zajęć dotyczyła w dużej mierze bezpieczeństwa w sieci oraz racjonalnego korzystania z portali społecznościowych. Omówiono podstawowe założenia programu TDTS, wprowadzono uczniów w świat cyfrowej tożsamości, ukazując jednocześnie liczne zagrożenia z tym związane. Prowadzono otwartą dyskusję czy warto chronić dane osobowe, i w jakim celu ? Na koniec zaprezentowano krótki film przygotowany przez organizację Panoptykon pn. "Jak Facebook zarabia na naszych danych osobowych".
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs Bądź Bezpieczny - Chroń Swoje Dane 
W miesiącu styczniu KODODO zapraszała wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Bądź bezpieczny - Chroń swoje dane”. Tematyka konkursu dotyczyła szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz wszelkich form związanych z bezpieczeństwem w sieci. Z przyjemnością informujemy, że komisja konkursowa po wnikliwej analizie przedłożonych prac postanowiła przyznać I miejsce uczennicy klasy II A Weronice Ostasz, II miejsce uczennicy klasy II C Zuzannie Wiśniewskiej za pracę pt. „Anonim”, natomiast III miejsce uczennicy klasy IIC Paulinie Strojek.
2018-01-31
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Badanie społeczne "Zapytani"
Pomimo trwających ferii zimowych, uczniowie z grupy KODODO przeprowadzili w obrębie miasta wywiad wśród lokalnej społeczności na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci oraz znajomością podstawowych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych. Podjęta inicjatywa nie należała do najłatwiejszych, z uwagi na bardzo małe zainteresowanie tematyką badania. Podsumowując, wśród ankietowanych panowała bardzo mała świadomość ryzyka, jakie wiążę się z utratą lub kradzieżą danych. Miejmy nadzieję, że to się zmieni wraz z wejściem w życie nowych przepisów „RODO”,
2018-01-31
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza z Ochrony Danych Osobowych 
Lekcja wychowawcza w tematyce ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci. Omówiono podstawowe zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych. Przedstawiono podstawowe założenia unijnego rozporządzenia RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku, sprawdzono znajomość podstawowych pojęć ADO, ABI, IODO. Na koniec zajęć rozwiązywano krzyżówkę o ochronie danych osobowych oraz wyświetlano film edukacyjny - jak Facebook zarabia na naszych danych.
2018-01-12
inicjatywa dla: uczniów
Prelekcja o portalach społecznościowych 
W dniu 12.01.2018 wśród uczniów klasy II przeprowadzono prezentację nt. ochrony danych osobowych oraz zmian, które nastąpią wraz z wejściem w życie nowej ustawy RODO. Omówiono podstawowe definicje związane z projektem nowej ustawy, w tym zagadnienia dotyczące prawa do bycia zapomnianym. Na koniec zaprezentowano krótki materiał o zagrożeniach, na jakie mogą narazić się osoby korzystające z portali społecznościowych.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów
Bezpieczeństwo w sieci - wykład
W dniu 08.01.2018r. dla klasy II A zorganizowane zostały warsztaty pod hasłem "Bezpieczeństwo w sieci". Podczas zajęć uczniowie poznali najważniejsze zagrożenia, na które mogą się natknąć podczas korzystania z otwartych sieci WI-FI i nie tylko. Próbowano uzmysłowić młodzieży, jak ważna jest dbałość o własną prywatność, bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych. Prelekcja miała charakter prezentacji multimedialnej, z prostymi przykładami odnoszącymi się w dużej mierze do portali społecznościowych. Zajęcia zostały zakończone, krótkim filmikiem pn. Algorytm Facebooka - ze strony Panoptykon-u.
2017-12-21
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Kolejna lekcja wychowawcza z Ochroną danych Osobowych. Nauczyciel prowadzący podjął się próby wyjaśnienia uczniom, jak łatwo wykraść dane osobowe na portalach społecznościowych typu Facebook, twiteer, snapchat. Omówił podstawowe założenia regulaminów oraz polityk prywatności poszczególnych serwisów, z możliwymi konsekwencjami ich nieczytania. Uczniowie chętnie podejmowali się dyskusji nt. ochrony danych osobowych oraz tego, w jaki sposób to robić. Na koniec zajęć przedstawiono krótką prezentację nt. możliwości kradzieży danych osobowych w bankomatach.
2017-12-20
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Kolejna lekcja wychowawcza z Ochroną danych Osobowych w tle. Tym razem podjęto próbę wyjaśnienia młodzieży czym jest cyberprzemoc oraz stalking, jak się przed nim chronić, jakie są jego oznaki, i gdzie szukać pomocy. Omówiony przykłady z życia codziennego oraz z informacji pozyskanych w zasobach sieci internetowej. Podczas dyskusji z uczniami, zobrazowano typowe zachowania stalkera oraz możliwe konsekwencje dla osób, które zostały zaatakowane. Na koniec zajęć rozwiązywano zadania z poprzednich edycji programu TDTS w szkołach.
2017-12-18
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza dla uczniów klasy Id z tematyką ochrony danych osobowych w tle. Przedstawiono najważniejsze założenia ustawy oraz unijnego rozporządzenia, omówiono podstawowe zasady działania portali społecznościowych oraz zagadnienia umieszczane w politykach prywatności. Zobrazowano na przykładach z życia zagrożenia, jakie mogą spotkać użytkownik zasobów internetowych. Na koniec przeprowadzono krótką dyskusję oraz burzę mózgów odnośnie przykładów czym są dane zwykłe oraz dane wrażliwe. Zakończeniem zajęć było wspólne rozwiązywanie krzyżówki, przygotowanej przez wychowawcę klasy.
2017-12-15
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Kolejna inicjatywa w ramach programu Twoje Dane - Twoja Sprawa. Lekcja wychowawcza została przeprowadzona wśród uczniów klas II, którzy aktywnie działają na terenie szkoły w różnorodnych inicjatywach społecznych i edukacyjnych. Zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące ustawy oraz unijnego rozporządzenia, omówiono wady i zalety umiejętnego korzystania z zasobów sieci. Podjęto dyskusję z uczniami nt. zagrożeń, cyberprzemocy oraz stalkingu, jak sobie z nim radzić oraz gdzie szukać pomocy. Na zakończenie wszyscy uczniowie wypełniali ankiety oraz krzyżówki o ochronie danych osobowych.
2017-12-14
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
Mikołajki z GIODO
W dniu 14 grudnia 2017 roku zgodnie z harmonogramem inicjatyw na auli szkolnej zorganizowane zostały Mikołajki z GIODO. Kopernikański Oddział do Ochrony Danych osobowych przygotował szereg atrakcji tematycznie związanych z ochroną danych osobowych. Happening poprzedziła akcja informacyjno –plakatowa na terenie szkoły zachęcająca uczniów do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. Mikołajki rozpoczęły się sprzedażą świątecznych ciast, oraz konkursem przeprowadzonym wśród uczniów. W tle, czas umilała muzyka świąteczna, co jeszcze bardziej przypominało o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia.
2017-12-12
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Kolejna lekcja wychowawcza, tym razem w klasie IB na temat ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci. Zaprezentowane materiały, w dużej mierze dotyczyły zagadnień związanych z polityką prywatności portali społecznościowych i ich funkcjonowaniem a także zagrożeniami, jakie mogą wynikać z niewłaściwego i nieświadomego ich wykorzystania. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach biorąc aktywny udział w poruszanej dyskusji. Lekcja została przeprowadzona przy udziale Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2017-11-28
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja wychowawcza z Ochroną Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza przeprowadzona wśród uczniów klasy III D o tematyce związanej z ochroną danych osobowych. Zapoznano młodzież z podstawowymi zagadnieniami ustawy, nadchodzącymi zmianami oraz rozwiązaniami, które zwiększą bezpieczeństwo i rozsądne korzystanie z sieci komputerowych. Przedstawiono najważniejsze elementy oraz tajemnice, jakie kryje w sobie numer PESEL. Podsumowaniem zajęć była, krótka ankieta dotycząca wyrażenia opinii odnośnie zadowolenia z przekazywanych treści i materiałów.
2017-11-21
inicjatywa dla: nauczycieli
Warsztaty dla Rady Pedagogicznej
W dniu 21 listopada 2017r. rozpoczęto warsztaty dla nauczycieli w ramach VIII edycji programu edukacyjnego „Twoje Dane - Twoja Sprawa”. Spotkanie miało charakter szkolenia, podczas którego Koordynator przedstawił podstawowe założenia programu oraz harmonogram realizowanych działań. W trakcie dyskusji wymienione zostały poglądy, spostrzeżenia oraz uwagi nt. przyszłych lekcji z tematyki dotyczącej prawa do prywatności oraz szeroko rozumianego prawa do prywatności. Podejmowane działania edukacyjne dla uczniów odbędą się w ramach lekcji wychowawczych dla każdej klasy, przy wsparciu grupy KODODO.
2017-11-08
inicjatywa dla: uczniów
Wstępna prelekcja o ochronie danych osobowych
Wstępna prelekcja o ochronie danych osobowych skierowana została do grupy uczniów z klasy II D, która zostanie zaangażowana w organizację programu Sprawnościowego Giodo. Omówiono podstawowe założenia organizacyjne kampanii oraz przedstawiono krótką prezentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów w placówce oświatowej. Zaprezentowano najważniejsze zagrożenia i niebezpieczeństwa niewłaściwego korzystania z sieci komputerowej oraz portali społecznościowych. Na zakończenie podjęto dyskusję odnośnie świadomości młodzieży nt. ochrony i praw do prywatności oraz cyfrowej tożsamości.
2017-11-07
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli
Badanie opinii - ankieta 
Ruszyła I inicjatywa edukacyjna programu Twoje Dane - Twoja Sprawa. Opracowano w ramach formularza ankietowego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz prawem do prywatności. Wyniki badania skierowanego do grupy uczniów, rodziców oraz nauczycieli stanowić będą punkt wyjścia do realizacji kolejnych działań oraz przedsięwzięć w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu. Ponadto na terenie szkoły rozpropagowano plakaty informacyjne pn. "Bądź bezpieczny - chroń swoje dane" mające na celu zachęcenie społeczności do wzięcia udziału w badaniu.
0218-02-06
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli, rodziców
Dzień Bezpiecznego Internetu 2018
DBI 2018 obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W tym dniu uczniowie z klasy II D pod opieką nauczyciela Arkadiusza Kluski przygotowywali na zajęciach z informatyki – infografiki tematycznie związane z ochroną danych osobowych, szacunkiem w sieci, cyberprzemocą czy zagrożeniami, na jakie jesteśmy narażeni podczas korzystania z portali społecznościowych. To dobry moment, aby zwrócić młodzieży uwagę na wypracowywanie zdolności czy umiejętności właściwej komunikacji. Bez obraźliwych wpisów czy negatywnych komentarzy.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi
Łódź, Województwo: łódzkie

2018-02-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje przeprowadzone przez wychowawców klas 4 - 7.
To ja decyduję o tym, kto mnie zna. Zajęcia o takiej tematyce zostały przeprowadzone przez wychowawców klas 4 - 7 z okazji Szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2018-02-19
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia na świetlicy szkolnej.
Na świetlicy szkolnej w ramach Szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych przeprowadzono zajęcia: Każdy swoje dane ma - mam i ja! W czasie ich trwania uczniowie poznali pojęcie dane osobowe, dowiedzieli się jakie informacje należą do danych osobowych, ćwiczyli umiejętność zarządzania swoimi danymi osobowymi.
2018-02-15
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie z rodzicami z okazji Szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
W czasie spotkania rodzicom przedstawiono najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Następnie w oparciu o prezentację multimedialną omówiono znaczenie konieczności ochrony danych osobowych zapowiedziano przeprowadzenie konkursu tematycznego dla rodziców.
2018-01-08
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat i wiersz.
Ogłoszono dla uczniów klas IV - VII konkurs na wiersz i osobno na plakat pod tytułem SKUTECZNIE CHRONIĘ SWOJE DANE OSOBOWE. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi 19 lutego na apelu z okazji Szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza
Piotrków Trybunalski, Województwo: łódzkie

2018-01-26
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Spotkania z rodzicami"
Szkolna grupa GIODO, tj. uczniowie realizujący Program Sprawnościowy GIODO, przekazała rodzicom informacje na temat ochrony danych osobowych. W czasie zebrań śródrocznych prawni opiekunowie uczniów klas I - III dowiedzieli się między innymi: co to jest GIODO, co to są dane osobowe, na czym polega ochrona danych osobowych, jak się ustrzec przed kradzieżą danych osobowych. Wszystkim dorosły zostały rozdane ulotki wykonane przez uczniów.
2018-01-25
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dane osobowe - dzielenie sie informacjami z seniorami
Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Celem spotkania było zapoznanie seniorów z informacjami z dziedziny ochrony danych osobowych oraz wspólne kolędowanie. Uczniowie realizujący program sprawnościowy, przedstawili scenki sytuacyjne oraz przekazali samodzielnie przygotowane informatory. Starsze osoby uzyskały wiadomości na temat zagrożeń związanych z przekazywaniem danych osobowych osobom postronnym oraz poznali sposoby prawidłowych zachowani gdy oszuści chcą wyłudzi dane osobowe.
2018-01-25
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Rozmawiamy z rodzicami.
Szkolna grupa GIODO, tj. uczniowie realizujący Program Sprawnościowy GIODO, przekazała rodzicom informacje na temat ochrony danych osobowych. W czasie zebrań śródrocznych prawni opiekunowie uczniów klas IV - VII dowiedzieli się między innymi: co to jest GIODO, co to są dane osobowe, na czym polega ochrona danych osobowych, jak się ustrzec przed kradzieżą danych osobowych. Wszystkim dorosły zostały rozdane ulotki wykonane przez uczniów.
2018-01-22
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"1 z dziesięciu"
II. etap programu - inicjatywa skierowana do uczniów klas IV - VII. Uczniowie realizujący zadania w ramach Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego, przygotowali pytania konkursowe do świątecznej edycji konkursu "Jeden z dziesięciu". Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania z ochrony danych osobowych oraz znajomości tradycji świątecznych.
2018-01-18
inicjatywa dla: rodziców
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dane osobowe - dzielenie się informacjami z seniorami.
II. etap programu - Informowanie społeczności. Inicjatywa skierowana do babć i dziadków uczniów klas drugich. Uczniowie realizujący zadania w ramach Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego, przekazali przybyłym na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka gościom informacje o ochronie danych osobowych. Seniorzy dowiedzieli się m.in., że wielokrotnie nieświadomie udostępniają swoje lub znajomych dane osobowe. Powinni jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w ten sposób pozbywają się części własnej prywatności lub naruszają prywatność inny osób. Każdy otrzymał ulotkę jak chronić swoje dane.
2017-11-29
inicjatywa dla: uczniów, nauczycieli
"Twoje dane –Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.” 
I etap realizacji VIII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa." - XI - XII 2017 r. W tym czasie uczniowie i nauczyciele poszukiwali, przetwarzali i gromadzili informacje na temat ochrony danych osobowych. 29 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia z informatyki w klasie siódmej, a następnie rada pedagogiczna wszystkich pracowników szkoły na temat ochrony danych osobowych, przetwarzania danych osobowych w szkole i poza placówką SP 11. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły między innymi udzielali odpowiedzi na pytania: Jakie informacje o Sobie przekazujemy innym., inni o Nas, itd.?
2017-11-01
inicjatywa dla: uczniów, dyrektorów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Zaczynamy"
Listopad - grudzień 2017 r. : opracowanie szkolnego harmonogramu działań, wyłonienie uczniowskiej grupy Programu sprawnościowego GIODO, opracowanie kalendarza spotkań i sposobu działania realizatorów Programu, nawiązanie współpracy z SU, działalność informacyjna ( zajęcia komputerowe, informatyka, zajęcia z wychowawcą, strona internetowa szkoły, strona internetowa uczniów, gazetki informacyjne), opracowanie pomysłów, przygotowanie Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu.

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi
Łódź, Województwo: łódzkie

2018-02-12
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień DBI 
Na zajęciach komputerowych i informatyce uczniowie omówili zasady bezpieczeństwa w internecie i metody ochrony swojej prywatności.
2017-11-28
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli
Przedstawienie celów i założeń uczestnictwa szkoły w programie Twoje dane -Twoja sprawa. Zaprezentowanie materiałów ze szkolenia VIII edycji programu "Twoje dane Twoja sprawa"
2017-11-21
inicjatywa dla: uczniów
Warsztaty dla uczniów
Uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w warsztatach dotyczących cyberprzemocy prowadzonych przez Fundację Kreatywnych Rozwiązań EduKabe"

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu
Wieluń, Województwo: łódzkie

2018-01-26
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Już wiem, jak chronić moje dane!!! - przedstawienia i gazetki
W listopadzie przeprowadziłam szkoleniową Radę Pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele otrzymali materiały i linki do stron, z których mogą korzystać prowadząc zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych. Zajęcia zostały przeprowadzone różnymi metodami, we wszystkich klasach do ferii świątecznych. Został ogłoszony konkurs na logo GIODO naszej szkoły. Przez styczeń przygotowaliśmy się do zorganizowania Dnia Ochrony Danych Osobowych, który obchodziliśmy 26 stycznia, ze względu na ferie. Były dramy, prelekcje i plakaty. Towarzyszyły nam lokalne media. Wszyscy się uczyli i świetnie bawili.
2018-01-26
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Drama
26.01 wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli przypięte nasze logo GIODO. Stosownie wcześniej ogłosiliśmy konkurs- klasy przygotowały przedstawienia, prelekcje i plakaty dotyczące ochrony danych osobowych. Scenki bawiły i uczyły, trudno było wyłonić zwycięzce. Po feriach odbędzie się apel, gdzie zwycięskie klasy jeszcze raz zaprezentują swoje przedstawienia, na które chcemy zaprosić rodziców. Na obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych było także lokalne radio.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ozorków, Województwo: łódzkie

2018-01-16
inicjatywa dla: dyrektorów, uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. 
Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych odbył się uroczysty apel dla uczniów i nauczycieli. Prelekcje dotyczącą tej tematyki wygłosiła Pani Barbara Michalska z Fundacji Kreatywnych Rozwiązań. Spotkanie stało się również okazją do ogłoszenia wyników konkursu plastycznego, konkursu na ulotkę oraz prezentację multimedialną. Wszystkie te działania promowały treści związane z ochroną danych osobowych. Prace zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.
2017-12-11
inicjatywa dla: uczniów
Lekcje wychowawcze. 
W okresie od grudnia do stycznia realizowane były zajęcia z wychowawcami wprowadzające tematykę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem w Internecie.
2017-12-06
inicjatywa dla: uczniów
Lekcja WOS-u 
Przeprowadzenie lekcji dotyczącej Światowego Dnia Praw Człowieka. Zapoznanie uczniów z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracją Praw Człowieka ze szczególnym podkreśleniem prawa do prywatności.
2017-12-01
inicjatywa dla: nauczycieli, uczniów, dyrektorów, rodziców
Gazetka informacyjna.
Zamieszczenie na korytarzu szkolnym gazetki edukacyjnej.
2017-11-24
inicjatywa dla: uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczy. 
Ogłoszony został konkurs plastyczny "Twoje dane-Twoja sprawa", którego celem jest propagowanie ochrony danych osobowych. Jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2017-11-21
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej 
Zapoznanie Rady Pedagogicznej z celami programu "Twoje dane-Twoja sprawa". Przedstawianie propozycji harmonogramu działań do realizacji na czas jego trwania. Powołanie osób odpowiedzialnych razem z koordynatorem za realizacje działań na terenie szkoły.
2017-11-21
inicjatywa dla: rodziców
Spotkanie z rodzicami.
Przedstawienie rodzicom założeń projektu "Twoje dane-Twoja sprawa" i tematyki ochrony danych osobowych.
2017-11-07
inicjatywa dla: rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów
Promocja programu GIODO na stronie internetowej 
Utworzenie zakładki GIODO na stronie szkolnej. Publikacja dyplomu uczestnictwa szkoły w programie i założeń programu "Twoje dane-Twoja sprawa".

Ostatnie aktualności