UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ogólnopolski konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjne

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-04-09
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-04-09 10:04:38
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-04-09 10:25:21

GIODO zaprasza placówki uczestniczące w VIII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa (…)” do udziału w konkursie.

Celem konkursu, tradycyjnie już organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w każdej edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, jest promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać opis jednej najciekawszej inicjatywy realizowanej przez szkołę lub ośrodek doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 oraz załączniki dokumentujące podjęte działania. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz niezwykłe wyróżnienie GIODO - statuetka “Złote pióro programu” - za pracę placówki na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Dodatkowo laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Warszawy na organizowane 8 czerwca 2018 roku seminarium podsumowujące VIII edycję Programu. Podczas jego trwania odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Przewidziane są także wystąpienia nagrodzonych, prezentujące podjęte działania oraz doświadczenia wynikające z ich realizacji.

Placówki uczestniczące w Programie „Twoje dane – Twoja sprawa (…)” zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 8 maja 2018 roku pocztą tradycyjną na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Budynek Intraco) oraz w formie elektronicznej na adres: giododzieciom@giodo.gov.pl.

Komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ogłosi wyniki konkursu do 18 maja 2018 roku, na stronie internetowej www.giodo.gov.pl lub na podstronie http://www.giodo.gov.pl/giododzieciom.

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami określonymiRegulaminie konkursu. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą uwzględnione w konkursie. Pod uwagę będą brane jedynie zgłoszenia przysłane z kompletem załączników w wyznaczonym terminie oraz podpisane przez dyrektora placówki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-04-09
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-04-09 10:24:36
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-04-09 10:25:14

Ostatnie aktualności