UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Pierwszy doroczny przegląd Tarczy Prywatności zakończony

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-12-06
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-06 12:12:02
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-12-06 12:24:44

Powołanie niezależnego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, stojącego na straży przepływu danych między Unią Europejska a Stanami Zjednoczonymi, to główny postulat unijnych rzeczników ochrony danych osobowych zawarty w raporcie po pierwszym dorocznym przeglądzie Tarczy Prywatności.

Już w 2016 r., a więc w momencie przyjmowania przezKomisję Europejską dokumentów w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA (ang. Privacy Shield), regulującej zasady transatlantyckich przepływów danych, unijni rzecznicy ochrony danych osobowych skupieni w Grupie Roboczej Art. 29, wskazywali, że wprawdzie rozwiązanie to należy uznać za znaczący krok w stronę wprowadzenia unijnych standardów ochrony danych osobowych w stosunkach transatlantyckich, to jednocześnie podnosili, że pewne zagadnienia wciąż wydają się niejasne i wymagają doprecyzowania. Uznano jednak, że wprowadzenie możliwości przeprowadzania dorocznego przeglądu działania programu daje nadzieję na dalsze jego modyfikacje, tak aby odzwierciedlał on w pełni standardy ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej.

Są problemy, potrzebny dialog

Pierwszy taki przegląd został przeprowadzony we wrześniu 2017 r. i ujawnił on istnienie wielu istotnych problemów, które będą musiały stać się przedmiotem analizy Komisji Europejskiej i władz USA. Dlatego Grupa Robocza Art. 29 zaapelowała do nich o ponowne rozpoczęcie dialogu. Jednocześnie wskazała, że po to, by mieć pewność, że każdy z tych problemów zostanie rozwiązany, powinien zostać opracowany szczegółowy plan działania.

Powołanie niezależnego rzecznika to priorytet

Za priorytetowe uznano jednak powołanie niezależnego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, który w sposób efektywny rozpatrywałby skargi osób, których dane dotyczą, w tym miał możliwość bezpośredniego sprawdzenia, czy i jakie dane osoby, której dotyczy skarga, są przetwarzane przez dany podmiot. Ponadto powinien mieć możliwość realnego egzekwowania swoich decyzji, m.in. w zakresie nakazania usunięcia czy zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

W opinii Grupy Roboczej Art. 29, kwestia ta powinna zostać uregulowana przed 25 maja 2018 r., podobnie jak wyznaczenie członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi. Natomiast pozostałe wskazane w raporcie zagadnienia powinny zostać rozwiązane najpóźniej do momentu drugiego wspólnego przeglądu.

Nieuwzględnienie zastrzeżeń może skończyć się sądem

Jednocześnie Grupa Robocza Art. 29 przestrzega, że w przypadku nieuwzględnienia jej zastrzeżeń we wskazanym przedziale czasowym, członkowie Grupy będą podejmować odpowiednie kroki, mające doprowadzić do zmiany sytuacji. Jednym z nich może być kwestionowanie legalności Tarczy Prywatności w sądach krajowych celem uzyskania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w trybie prejudycjalnym.

 

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-12-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-06 12:20:29
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-12-06 12:33:07
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-12-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-06 12:21:48
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-12-06 12:34:15

Ostatnie aktualności