UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Kontrole
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO interweniuje na kolejnej uczelni

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Bogusława Pilc 2017-12-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-04 14:12:10
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-12-04 14:44:56

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych bada sprawę zaginięcia dokumentacji zawierającej dane osobowe m.in. studentów oraz pracowników Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni.

W ostatnim czasie niewłaściwe obchodzenie się z dokumentacją zawierającą dane osobowe przez szkoły wyższe, które zaprzestają prowadzenia działalności dydaktycznej, stało się dość powszechne. W październiku 2017 r. GIODO zajmował się kilkoma takimi przypadkami. W jednym z nich udało się doprowadzić do zabezpieczenia dokumentacji, w trzech innych konieczne było skierowanie do prokuratury zawiadomień o popełnieniu przestępstwa.

Obecnie, w związku z sygnałami od studentów Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni w sprawie zaginięcia akt dotyczących ich procesu kształcenia, GIODO z urzędu zajmuje się sprawą tej uczelni. Ze względu na istotę i powagę problemu, interwencja została podjęta niezwłocznie po wpłynięciu doniesień w tej sprawie.

Jednocześnie GIODO ściśle współpracuje przy tym z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Policją. Wstępne ustalenia wykazały, że uczelnia znajduje się w procesie likwidacji.

Działania inspektorów GIODO mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego przypadku, w tym ustalenie miejsca przechowywania i sposobu zabezpieczenia zarówno danych osobowych studentów, jak i pracowników uczelni.

Wszystkie osoby, które są zaniepokojone zaistniałą sytuacją, w pierwszej kolejności powinny próbować skontaktować się władzami uczelni, które wciąż odpowiadają za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych (uczelnia formalnie nadal istnieje, choć nie prowadzi już zajęć dydaktycznych). Natomiast osoby, które mają uzasadnione podejrzenie, że ich dane osobowe dostały się w ręce osób niepowołanych i wykorzystane niezgodnie z prawem, powinny zgłaszać się do organów ścigania.


 

Ostatnie aktualności