UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak tworzyć kodeksy postępowania zgodnie z RODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-12-21
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-12-21 10:12:16
Ostatnio modyfikował: Tomasz Soczyński 2018-01-10 22:37:17

GIODO 11 stycznia 2018 r. organizuje w Warszawie poświęcony temu warsztat.

Warsztat adresowany jest do tych organizacji skupiających administratorów danych reprezentujących różne sektory, które przygotowując się do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zamierzają tworzyć tzw. kodeksy postępowania.

RODO przewiduje tworzenie takich dokumentów przez zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmioty przetwarzające. Muszą być one jednak zatwierdzone przez organy nadzorcze.

Celem kodeksów postępowania jest pomoc we właściwym stosowaniu przepisów rozporządzenia. Takie kodeksy mogą bowiem doprecyzować różne wymogi z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

To w kodeksie można zawrzeć wskazówki, jak wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz wykazać przestrzeganie prawa przez administratora – zwłaszcza jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko. Co więcej, stosownie do przepisów rozporządzenia, wywiązywanie się z obowiązków tego rozporządzenia można wykazać właśnie poprzez stosowanie zatwierdzonego przez GIODO kodeksu – podkreśla dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zgłoszenie uczestnictwa w tym bezpłatnym wydarzeniu można przesyłać na adres: desiwm@giodo.gov.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Ze względu na to, że po uruchomieniu zapisów do Biura GIODO wpłynęła bardzo duża liczba zgłoszeń do udziału w tym spotkaniu, informujemy, że pula miejsc została już wyczerpana, a rejestracja zakończona. Zgłoszenia przesłane po 22 grudnia 2017 r. zostaną wpisane na listę rezerwową.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się: imię, nazwisko, pełna nazwa instytucji i adres e-mailowy do kontaktu z uczestnikiem warsztatu.

 

 

Imię

 

 

 

Nazwisko

 

 

 

Instytucja

 

 

 

 

Adres e-mail

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysłane zostanie na adres zwrotny.

Szczegółowe informacje dotyczące agendy oraz miejsca warsztatu, zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe  zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji warsztatu nt. kodeksów postępowania w świetle RODO, który odbędzie się 11 stycznia 2018 r. w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na warsztaty.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: GIODO 2018-01-10
Wprowadził‚ informację: Tomasz Soczyński 2018-01-10 22:36:18
Ostatnio modyfikował: Tomasz Soczyński 2018-01-10 22:37:17

Ostatnie aktualności