UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dla ochrony danych osobowych kluczowe jest ich zabezpieczenie, 28.03.2018 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2018-03-28
Wprowadził‚ informację: Agnieszka Świątek 2018-03-28 17:03:36
Ostatnio modyfikował: Tomasz Soczyński 2018-04-05 17:24:32

Temu, jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe, poświęcona była konferencja „Nowe zasady zabezpieczania danych osobowych, czyli RODO w praktyce” zorganizowana 28 marca 2018 r. w Warszawie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Wydarzenie to było okazją do przybliżenia tematyki związanej m.in. z doborem środków technicznych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu danych osobowych, dokonywaniem analizy ryzyka, jakie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oraz zapewnianiem przez administratorów rozliczalności w kontekście zastosowanych zabezpieczeń danych.

Omówienie tych zagadnień było istotne m.in. dlatego, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r.,nie daje w tym zakresie konkretnych wskazówek i wytycznych. Nie określa minimalnych standardów technicznych mających na celu zabezpieczenie danych ani nie podaje konkretnych przykładów najlepszych rozwiązań. To administratorzy danych odpowiadający za ich bezpieczeństwo muszą dobrać odpowiednie środki i procedury, by zapewnić bezpieczeństwo danych. Muszą też oszacować istniejące ryzyka związane z przetwarzaniem tych danych.

Szacowanie ryzyka to proces ciągły, który powinien być przeprowadzany przy użyciu konkretnej metody, zapewniającej jednocześnie stosowanie jednolitych definicji i pojęć – zaznaczyła dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję.

Wskazała też, jakie obowiązki w zakresie zabezpieczenia danych nakłada na administratorów RODO. Podkreśliła, że najważniejszym z nich jest wynikający z tzw. zasady rozliczalności obowiązek wykazania przez administratora, że zastosował odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz, że przy przetwarzaniu danych osobowych spełnia wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jak mówiła, pomocne w wywiązaniu się z tego obowiązku mogą być m.in. takie, określone w RODO instrumenty, jak: certyfikacja, kodeksy postępowania czy też ocena skutków dla ochrony danych.

Obowiązkiem administratora danych będzie m.in. przygotowanie zabezpieczeń i procedur ochrony danych osobowych na najwyższym poziomie już na etapie projektowania, zanim w ogóle zacznie on przetwarzać dane osobowe – zaznaczyła dr Edyta Bielak-Jomaa, podkreślając w ten sposób znaczenie zasady privacy by design, która wynika z RODO. – Od samego początku pracy nad systemem, aplikacją bazą danych czy jakimkolwiek rozwiązaniem, produktem bądź usługą trzeba zatem myśleć o „wszywaniu” w nie rozwiązań służących ochronie prywatności – dodała.

Konferencja była też okazją do ogłoszenia publicznych konsultacji dotyczących przygotowanego przez GIODO proponowanego wykazu rodzajów przetwarzania, dla których – zgodnie z art. 35 ust. 4 RODO – wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych.

Konsultacje te, do których zachęcamy, pozwolą zapewnić administratorom i podmiotom przetwarzającym lepsze przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, a organowi nadzorczemu opracowanie ostatecznej listy takich operacji w sposób rzetelniejszy, bardziej przejrzysty i zrozumiały – zaznaczyła dr Edyta Bielak-Jomaa.

Zainteresowani swoje opinie w tej sprawie mogą przesyłać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r. Przygotowany wykaz jest dostępny na stronie internetowej GIODO pod linkiem https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10430.

Podczas konferencji odbyło się również spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z mediami. Dr Edyta Bielak-Jomaa, pytana przez dziennikarzy o ocenę przygotowań administratorów danych do stosowania RODO, wyraziła zaniepokojenie tym, że wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że po 25 maja 2018 r. będą jeszcze okresy przejściowe na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia.

Od dwóch lat powtarzamy, że rozporządzenie już weszło w życie, a od 25 maja 2018 r. będzie stosowane w całej UE i nie będzie już żadnych okresów przejściowych – powiedziała dr Edyta Bielak-Jomaa.

W rozmowie z dziennikarzami wskazała również na trudną sytuację wynikającą z zamrożenia przez Ministerstwo Finansów środków dla urzędu, które powinny być przeznaczone na przygotowanie się do realizacji nowych, wynikających z RODO, zadań. Zaznaczyła jednak, że mimo trudności związanych z niemożnością zatrudnienia dodatkowych osób, niezbędnych do realizacji przez urząd nowych obowiązków, czy też niemożnością przeprowadzenia przetargów na dodatkowy sprzęt, oprogramowanie czy pomieszczenia, GIODO po 25 maja 2018 r. będzie realizował swoje obowiązki wynikające z RODO w takim zakresie, w jakim będzie do tego uprawniony.

Zapewnienie to było również odpowiedzią na pytania dotyczące tego, czy po rozpoczęciu stosowania RODO przedsiębiorcy mogą liczyć na taryfę ulgową w zakresie kar finansowych, jakie ma nakładać GIODO za nieprzestrzeganie prawa ochrony danych osobowych.

Nagranie wideo z konferencji

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-03-05
Wprowadził‚ informację: Agnieszka Świątek 2018-03-28 17:35:26
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2018-03-28 17:51:41

Ostatnie aktualności