UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO zacieśnia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 21.11. 2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-11-21
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-11-21 14:11:00
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-01-05 13:39:41

Podnoszenie wiedzy lekarzy i farmaceutów w zakresie ochrony danych osobowych to główny cel porozumienia zawartego między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Uroczyste podpisanie tego dokumentu miało miejsce 21 listopada 2017 r. w siedzibie uczelni. Parafowali je dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Porozumienie przewiduje, że GIODO i Warszawski Uniwersytet Medyczny będą prowadzić wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym. W planach jest organizacja seminariów, wykładów, konferencji i szkoleń, a także praktyk studenckich oraz studiów podyplomowych.

Współpraca między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym trwa już od kilku lat. Jej częścią są prowadzone przez ekspertów z Biura GIODO wykłady dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu bezpieczeństwa baz danych w praktyce aptecznej. Są one okazją do omówienia takich m.in. zagadnień, jak: podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, poszanowanie prywatności i zasad etycznych, w tym w kontaktach z pacjentem i jego rodziną, zapewnienie poufności informacji czy wykorzystywanie danych osobowych do działań promocyjnych i na potrzeby sprawowania opieki farmaceutycznej w aptekach.

Co istotne, dane pozyskiwane i wykorzystywane przez placówki opieki zdrowotnej i apteki należą do danych osobowych tzw. wrażliwych i z tego tytułu podlegają szczególnej ochronie. Ich przetwarzanie – zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – jest co do zasady zabronione, zaś wolno to robić, po spełnieniu ściśle określonych warunków. Dodatkowe obwarowania w tym zakresie zawarte są w przepisach sektorowych regulujących funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i ustanawiających tzw. tajemnice zawodowe.

Mając świadomość, że placówki opieki zdrowotnej z reguły koncentrują się na świadczeniu usług medycznych, zapominając, że przetwarzają wiele danych osobowych podlegających szczególnej ochronie, GIODO zabiega o podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości w tym zakresie, w tym poprzez edukowanie studentów medycyny czy farmacji.

Na potrzebę podejmowania tej problematyki przez uczelnie medyczne dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwracała uwagę m.in. podczas ubiegłorocznego posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.

Obecnie ścisłą współpracę z GIODO podjęły dwie tego typu szkoły wyższe – Śląski Uniwersytet Medyczny i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Edyta Bielak-Jomaa 2017-11-21
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2017-11-21 14:17:12
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2017-11-21 14:21:46

Ostatnie aktualności