UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Porozumienie GIODO z UMCS, 14.09.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-09-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-15 15:09:24
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-01-03 23:10:44

GIODO i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawarli porozumienie o współpracy, a jego uroczyste podpisanie odbyło się 14 września 2016 r. w siedzibie uczelni.

 

W imieniu UMCS porozumienie podpisał JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, a ze strony GIODO – dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Podczas uroczystości obecni byli także: prof. Andrzej Kidyba, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Porozumienie przewiduje, że GIODO i UMCS będą prowadzić wspólneprzedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym, promocyjnym i wydawniczym. W planach jest organizacja seminariów, wykładów, konferencji i szkoleń, a także praktyk studenckich oraz studiów podyplomowych. Strony zadeklarowały, że będą też wspólnie inicjować prace naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.

To już kolejne porozumienie, jakie GIODO zawarł ze szkołą wyższą w celu podnoszenia wiedzy z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2016-09-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-15 16:00:09
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2016-09-15 16:38:31

Ostatnie aktualności