UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-02-24
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-02-24 09:02:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-01-03 23:20:11

W dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy dr Edytą Bielak-Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, reprezentowanym przez JM Rektora ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego. Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, a także organizacyjnej, związanej z m.in. funkcjonowaniem na tej Uczelni studiów podyplomowych dotyczących zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Porozumienie jest efektem dotychczasowej wieloletniej współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa sieci i informacji, a także współorganizacji spotkań i konferencji dotyczących tej tematyki.

Ostatnie aktualności